Pixabay
StoryEditor

Balí ma? Výskumy ukázali, kto má problém rozoznať flirt

27.02.2020, 23:00
Keď flirtujeme, dávame najavo záujem o intímny kontakt. Máme pocit, že jasnejšie už to dať najavo nemôžeme. Ostatní však naše pokusy o flirt môžu interpretovať ako priateľské vtipkovanie. Výskumy ukazujú, že spoznať flirtovanie robí problém mužom aj ženám.

Smeje sa vášmu vtipu, až skoro spadne zo stoličky. Pýta sa, čo plánujete na leto. Máte pocit, že čítate jasné hravé podtóny. Je to očividné, hovoríte si. A pritom váš náprotivok ani nenapadne, že by z vašej strany mohlo ísť o flirt.

A samozrejme aj naopak. Naznačujete, ako môžete, usmievate sa a prekladáte konverzáciu náznaky, ktoré sú podľa vás jasnejšie ako osvetlená pristávacia dráha. Napriek tomu je druhá strana úplne imúnna a „jednoznačné“ signály nevníma.

Optimistickejší muži, realistickejšie ženy

Ak máte podobné skúsenosti, možno vás upokojí, že v tom nie ste sami. Naopak, ide o častý fenomén, ktorý bol dokonca predmetom mnohých vedeckých štúdií. Napokon vedci sú tiež ľudia a štúdium partnerských vzťahov patrí k obľúbeným predmetom výskumu. 

Slávna štúdia z roku 2003 (PDF) zisťovala, ako často sa mladým ľuďom stáva, že sa stanú obeťou komunikačného nedorozumenia v oblasti zámeru nadviazať romantický vzťah, uvádza Technet.cz.

Nešlo o laboratórne pokusy, ale o dotazníkový výskum, v ktorom 114 heterosexuálnych mužov a 102 heterosexuálnych žien spomínali na svoj posledný rok, predovšetkým na tú časť, ktorá sa týkala romantického života.

Z pohľadu Technetu kľúčové otázky výskumu zneli:

  • Stalo sa vám, že si vaše správanie zle vyložila osoba opačného pohlavia?
  • Stalo sa vám, že ste po niekom "vyšli", pretože ste si zle vyložili ich komunikáciu ako prejav romantického záujmu?
  • Boli ste niekedy v situácii, kedy sa vám človek opačného pohlavia páčil, ale on/ona si váš záujem vyložili len ako snahu byť priateľský/priateľská?

Rozdiely medzi pohlaviami boli štatisticky významné. Väčšina žien sa stretla s tým, že ich komunikáciu si muži vyložili ako flirtovanie, hoci tak nebola zamýšľaná. Len asi polovica žien sa stretla s tým, že ich snahy o flirtovanie boli vnímané len ako priateľská konverzácia.

V počte komunikačných faux pas bol rozdiel ešte evidentnejší. Muži sa stretli za rok priemerne so sotva dvoma prípadmi, kedy ich priateľskú konverzáciu žena vnímala ako flirt. Ženy sa s takýmto správaním stretli asi o päťdesiat percent častejšie: muž si ich príjemnosť vyložil ako flirt. A naopak sa ženám menej často stávalo, že by muži prehliadli ich pokus o flirt.

Z výskumu vyplýva, že muži majú tendenciu vnímať komunikáciu so ženami skreslene a sú príliš „optimistickí“ v tom, kedy s nimi žena flirtuje. Vedci navrhli niekoľko dôvodov, prečo by to tak mohlo byť.

Muži majú vo všeobecnosti tendenciu viac sexualizovať - môže sa jednať o rozdielne úlohy mužov a žien v spoločnosti alebo evolučnú teóriu znižovania chybovosti (Error management theory). Podľa tej je z pohľadu mužov „výhodnejšie“ predpokladať za všetkým sexuálny podtext, pretože to minimalizuje počet zmeškaných príležitostí.

Podobné výsledkov dosiahla aj replikačná štúdia v Nórsku v roku 2014, čo mierne zvyšuje šancu, že ide o univerzálnejší, nie kultúrno podmienený fenomén.

Muži vidia sexuálny podtext tam, kde ženy príjemnosť

Už od osemdesiatych rokov štúdie ukazujú, že muži častejšie považujú za sexuálny podtext to, čo ženy považujú za bežnú priateľskú konverzáciu. V laboratórnom experimente z roku 1982 spolu 144 študentov konverzovalo.

Vždy päť minút hovorili muž a žena, zatiaľ čo iný muž a žena ich sledovali cez jednosmerné zrkadlo. Následne mali študenti ohodnotiť, kto koho „balil“, teda kto vkladal do konverzácie intímnejší podtext či kto sa komu páčil.

„Výsledky ukázali, že muži častejšie vnímajú v komunikácii sexuálny podtext a tiež skôr hodnotia ostatných v sexuálnom kontexte,“ uviedla v zhrnutí Antonia Abbeyová. Podobne dopadla rozširujúca štúdia z roku 1989, ktorá okrem študentov zapojila do experimentov aj profesorov a vedúcich (manažérov).

Tiež tentoraz boli vo všetkých scenároch muži tí, čo častejšie videli sexuálny podtext tam, kde podľa žien žiadny nebol. „Môže to pomôcť vysvetliť niektoré ľahšie formy sexuálneho obťažovania,“ špekulujú vedci. „Je potrebné brať toto odlišné vnímanie do úvahy pri štúdiu toho, ako a prečo dochádza k sexuálnemu obťažovaniu.“

Nejasná komunikácia ako súčasť rituálu

Nie je úplne jasné, prečo je komunikácia v oblasti romantických vzťahov pre ľudí všeobecne tak obtiažna. Môže to súvisieť s rituálmi, ktorými je romantické zoznamovanie sprevádzané a lemované. Pritom by stačilo, aby boli muži aj ženy vždy celkom úprimní a otvorení v tom, čo chcú. Lenže tak to zvyčajne nefunguje.

„Keď sa cudzí ľudia opačného pohlavia prvýkrát stretnú, jedná sa o ťažkú a vysoko rizikovú situáciu,“ vysvetľuje antropológ Karl Grammer. „Ani jeden totiž nepozná úmysly toho druhého.“

Preto muži i ženy komunikujú najprv skrze náznaky, a tie môžu byť vnímané rôzne. Trebárs smiech môže byť signálom romantického záujmu, ale aj známkou averzie a snahy vyrovnať sa s nepohodlnou komunikačnou situáciou.

Ak ste dúfali, že v tomto článku nájdete radu na to, ako rozpoznať flirtovanie od kamarátskej konverzácie, budete sklamaní. Receptov je internet síce plný - a dokonca sľubujú, že sú podložené vedeckými štúdiami -, ale téma vzťahov je skrátka veľmi komplikovaná na jednoduché rady.

Atraktivita flirtu je napokon možno paradoxne založená práve na tej neistote. Podľa semiotika Timothy Perpera, ktorý študoval históriu flirtovania, by sa dala neurčitosť v zoznamovaní vnímať ako zdržiavanie; ako neefektivita komunikácie, ktorú je potrebné odstrániť.

Ale podľa neho je to naopak priamo kľúčová vlastnosť. „V tejto neistote, ktorá k flirtovaniu patrí, je aj prísľub: poď, skús to a uvidíš.“ Práve tým, že je človek ochotný vydať sa do situácie, kedy nepozná vopred výsledok, dostáva vzájomné zoznamovanie náboj a význam.

26. máj 2022 14:44