AMAVET
StoryEditor

Zajtra štartuje štvrtý ročník vedeckej súťaže školákov, prebehne online

03.06.2021, 12:25
Autor:
sansan
Už zajtra, v piatok 4. júna, sa uskutoční štvrtého ročník Festivalu štyroch živlov AMAVET 2021. Vzhľadom na situáciu s covidom bude už po druhýkrát online.

Organizátor Asociácia pre mládež vedu a techniku (AMAVET) aj napriek tomu zaznamenal veľký záujem o projektovú súťaž. Práce môžu byť aj tímové, najviac s tromi spoluautormi.

Do záverečného výberu postúpilo 38 projektov, ktorých autormi je 62 žiakov z celého Slovenska. Ukázalo sa, že prostredie online sa veľmi rýchlo udomácnilo v zručnostiach žiakov základných škôl. Široká verejnosť môže sledovať našich mladých vedátorov na tejto facebookovej stránke.

Ešte hravejšia forma

Festival štyroch živlov AMAVET (F4Ž) je pre žiakov základných škôl, od prvákov po deviatakov, a je súčasťou svojho staršieho brata - projektovej súťaže starších žiakov, ktorí svoj um v prírodných a technických vedách prezentujú na Festivale vedy a techniky AMAVET (FVAT).

FVAT má za sebou už 23 ročníkov. Obe súťaže sú odrazovým mostíkom pre talentovaných žiakov do sveta vedy a techniky.

Postupové priečky na FVAT sa im väčšinou neušli. Logický dôvod ponúknuť žiakom základných škôl od prvákov po deviatakov ešte hravejšiu formu vedecko-technickej súťaže.

Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou Prečo prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku Ako. 

Prezentácie na posteroch

Svoje projekty prezentujú pred hodnotiteľmi na kartónových paneloch, posteroch. V prípade online prezentácie súťažiaci svoje projekty zdieľajú a môžu využiť rôzne formy ich ukážok.

Posterová prezentácia je forma uverejnenia výsledkov vlastnej tvorivej vedátorskej práce, uznávaná vedeckou komunitou po celom svete. Umožňuje ľahšie posúdiť vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase.

Unikátny projekt F4Ž dáva do popredia dopĺňanie vzdelávania detí o nenahraditeľnej vode, sile ohňa, ochrane životného prostredia. Súťaž motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu.

Cieľom F4Ž je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností.

Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k vede, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania.

19. máj 2022 13:23