StoryEditor

Slováci zažiarili v Európskej súťaži mladých vedcov

20.09.2021, 17:20
Autor:
sansan
Na 32. ročníku EUCYS-u boli úspešní aj reprezentanti slovenskej Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET).

V nedeľu 19. septembra 2021 boli na slávnostnej ceremónii v španielskej Univerzite na Salamance vyhlásené najvyššie ocenenia mladých vedcov Európskej Únie (EUCYS).

Predchádzala jej dvojdňová hybridná súťaž, ktorej sa zúčastnilo 158 nádejných mladých vedcov vo veku od 14 do 20 rokov, pochádzajúcich z 34 krajín.

Ceny putujú aj na Slovensko

Keďže sa minuloročné podujatie nemohlo konať kvôli pandémii, tento rok sa spojili súťažiaci z rokov 2020 a 2021. Vo veľkej konkurencii sa dokázali presadiť aj reprezentanti AMAVET-u (Asociácia pre mládež, vedu a techniku) a ceny putujú aj na Slovensko.

Matúš Mlynár (na hlavnej snímke), ktorý sa umiestnil na tretej priečke s projektom „The dynamic effect of oxytocin treatment on autistic-like behaviors in a genetic model of autism“ získal aj finančne ocenenie – 3 500 eur.

Špeciálnu cenu Európskej vesmírnej agentúry (ESA) získal Miroslav Cibula s projektom „Omnis: Modular Question Answering Web Search Engine“. ESA ponúka víťazovi stráviť týždeň v jej hlavnom technickom centre ESTEC v Holandsku.

Mariya Gabriel, komisár pre inováciu, výskum, kultúru, edukáciu a mládež, sa vyjadril k podujatiu: „Gratulujem všetkým tohtoročným víťazom za ich mimoriadne úspechy. Minulý rok nám ukázal dôležitosť výskumu a inovácie pri prekonávaní krízy, ktorá sa nás všetkých dotýka. Táto súťaž oslavuje novú generáciu talentov, ktorých objavy a inovácie budú zásadné pri formovaní budúcnosti, v ktorej chceme žiť. Som naozaj hrdý na vynikajúce práce mladých.“

Mlynár: EUCYS mi pomohol získať kontakty

A aké pocity zažívali po prestížnej európskej súťaži mladých vedcov slovenskí reprezentanti AMAVET-u?

Matúš Mlynár, (víťaz FVAT AMAVET 2020, Gymnázium Juraja Hronca Novohradská, Bratislava): „Tretie miesto na súťaži EUCYS bolo pre mňa veľkým prekvapením, radosťou a zároveň obrovskou motiváciou pre moje ďalšie sústredenie sa na štúdium a pokračovanie vo vedeckej práci.

Príslovie „Cesta je cieľ“ platí aj v mojom prípade, avšak verím, že moja „vedecká kariéra“ je ešte len na začiatku a práve výhra od EU mi pomôže pri štúdiu v zahraničí. Počas celého podujatia som mal možnosť načerpávať inšpiráciu, či už priamou komunikáciou s mojimi vedeckými kolegami, alebo sledovaním ich prezentácií.

Úprimne ma prekvapili diskusie s porotou, ktoré nenasledovali typický formát prezentácie, ale dialóg, ktorý mnohokrát presahoval tému, ktorej som sa venoval. Práve vďaka týmto rozhovorom som získal cenné tipy, týkajúce sa napríklad budúcnosti vedy alebo najperspektívnejších študijných odborov.

Nie menej zaujímavou súčasťou programu boli plenárne diskusie s vedcami zaoberajúcimi sa aktuálnymi globálnymi výzvami. EUCYS mi pomohol získať kontakty, nové skúsenosti a interdisciplinárny pohľad na rozličné problémy.

Aj keď toto podujatie už skončilo, som rád za komunitu ľudí, v ktorej som sa ocitol a verím, že už čoskoro budeme spoločne čeliť výzvam budúcnosti. Problémy ľudstva totiž presahujú hranice a medzinárodná spolupráca je kľúčová a práve EUCYS túto spoluprácu posilňuje.“

Cibula: Séria vedeckých súťaží mi dala veľa AMAVET

Miroslav Cibula, (víťaz FVAT AMAVET 2019, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická, Bratislava): „Účasť na EUCYS-e bola pre mňa unikátnym a obohacujúcim zážitkom. Veľmi milo ma prekvapila hybridná forma súťaže, respektíve jej virtuálna časť, ktorá sa uskutočňovala v prepracovanom prostredí imitujúcom reálnu výstavnú halu, čo do veľkej miery navodzovalo pocit ako pri fyzickej účasti.

Rovnako aj možnosť voľne sa pohybovať po výstavisku a komunikovať so spolu súťažiacimi alebo porotcami, mi dalo príležitosť zoznámiť sa s rôznymi zaujímavými ľuďmi a vidieť ich projekty. Bolo to na úplne inej úrovni, ako keby sa súťaž konala v tradičnej virtuálnej forme niekde na Zoome.

Myslím, že konkurencia na súťaži bola zložená z veľmi inšpiratívnych ľudí, ktorí sa podujali veľakrát riešiť súčasné rezonujúce témy typu pandémia koronavírusu, globálne otepľovanie, umelá inteligencia, nanotechnológie alebo kvantová fyzika.

EUCYS bol napokon aj vo väčšej miere na tieto témy orientovaný a veľmi sa mi páčili aj rôzne sprievodné podujatia, kde sa k týmto témam vyjadrovali renomovaní vedci. Či už to bola panelová diskusia rôznych odborníkov alebo rovno celá prednáška laureáta na Nobelovú cenu za fyziku.

Prestíž a príslušnosť EUCYS-u k Európskej únii sa odzrkadlili aj na cenách! Či už to bolo 18 objemnejších hlavných peňažných cien, možnosť navštíviť množstvo výskumných organizácií po celej Európe (napríklad CERN, ESA, ESO) alebo nominácia na ďalšiu z prestížnych európskych projektových súťaží a fór.

Ja som za svoj projekt v oblasti počítačových vied dostal možnosť stráviť týždeň v Hlavnom technickom centre Európskej vesmírnej agentúry v Holandsku, ktoré sa venuje všetkému od astronómie cez planetárnu, solárnu a fundamentálnu fyziku až po telekomunikáciu, robotiku a vesmírne inžinierstvo.

Musím povedať, že celá séria vedeckých súťaží, odštartovaná účasťou na Festivale vedy a techniky AMAVET, mi toho naozaj veľa dala, zoznámila ma s množstvom špičkových ľudí a rozšírila mi obzory a spektrum zručností, za čo som veľmi vďačný AMAVET-u a odporúčam to mojim mladším kolegom absolvovať.“

Prednášal im laureát Nobelovej ceny

Študenti prezentovali rôzne projekty pred medzinárodnou porotou, skladajúcou sa z renomovaných vedcov, ktorým predsedal Dr. Attila Borics z Maďarskej akadémie vied.

Víťazné projekty získali spolu 93-tisíc eur vo finančných odmenách, a tiež ďalšie ceny, ako napríklad návštevy do najinovatívnejších výskumných organizácií v Európe.

Obnova po pandémii spolu so zelenými a digitálnymi transformáciami zvýšili v Európe ešte viac dopyt po vedeckých, technologických, inžinierskych a matematických (STEM) zručnostiach. Súťaž si kladie za cieľ podporiť mladých ľudí študovať v oblasti STEM a rozvíjať si kariéru vo vede.

Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia, súvisiace s pandémiou, sa študenti zúčastnili dištančne zo svojich domovov. Špeciálny virtuálny priestor bol nastavený tak, aby mohli prezentovať svoje projekty a debatovať s porotou, či spolu medzi sebou.

Dvojdňové podujatie zahŕňalo prednášku Dr. Wiliama D. Phillipsa, víťaza Nobelovej ceny za fyziku v roku 1997 a ďalšie diskusie s významnými vedcami o téme výziev, s ktorými sa v súčasnosti mladí vedci stretávajú.

Súťaž mladých vedcov EÚ (EUCYS) založila Európska komisia v roku 1989, aby podnietila spoluprácu medzi mladými vedcami a dala im šancu nechať sa viesť najprominentnejšími európskymi výskumníkmi.

Počet účastníkov narástol z 53, z prvej súťaže v roku 1989, na priemerne 150 účastníkov ročne. Ďalšie podujatie sa bude konať v holandskom Leidene, ktoré bude Európskym mestom vedy v roku 2022.

Čo je AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) - Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy - je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 31 rokov.

Združuje 4 500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností.

Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, celoslovenské kolo svetovej robotickej súťaže RoboRAVE, multidisciplinárny online seminár LaBáK, Cesty za vedou - do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom.

Od apríla 2018 je AMAVET „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV). Projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje napĺňa ambíciu 30-ročných skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky.

Cieľom projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

V roku 2018 sa AMAVET aktívne zapojil do procesu zvýšenia digitálnej gramotnosti na Slovensku. Začal spolupracovať s IT Asociáciou Slovenska a stal sa aj členom Digitálnej koalície. AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami, Združením Slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov.

AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži.

V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách.

01 - Modified: 2024-04-15 19:49:17 - Feat.: - Title: Vo svetových oceánoch hromadne belejú koraly, škodia im klimatické zmeny. Tepelný stres ovplyvňuje aj ryby 02 - Modified: 2024-04-11 12:42:54 - Feat.: - Title: Jean-Michel Jarre vystúpi v Bratislave zadarmo s Brianom Mayom. Naše hlavné mesto bude na okamih najinteligentnejším na Zemi 03 - Modified: 2024-04-11 07:49:39 - Feat.: - Title: Experiment, ktorý môže zmeniť svet. Vedci úspešne vstrekli pacientovi do tela kašu, z ktorej mu narastie nová pečeň 04 - Modified: 2024-04-07 08:00:00 - Feat.: - Title: Vedci vytvorili neviditeľný štít, vďaka ktorému zmizneš ako Harry Potter. Budeš prekvapený, ale stojí len pár stoviek eur 05 - Modified: 2024-04-02 11:09:59 - Feat.: - Title: Aj obyčajní smrteľníci majú superschopnosti. Tieto sú najznámejšie, niektoré z nich dokážeš získať tréningom aj ty
menuLevel = 2, menuRoute = science/nove-technologie, menuAlias = nove-technologie, menuRouteLevel0 = science, homepage = false
17. apríl 2024 03:54