StoryEditor

Politika

Domáca politika:
Hodnotenie IVO
-- Neúmerné posilňovanie pozícií štátu a neliberálne prvky v politickej práci
-- Isté nastavenie na spoločenský revanš tým, že sa odvolávajú aj ľudia, ktorí neboli politickými nominantmi predchádzajúcej vlády
-- Dochádza k recyklácii "starých kádrov", keď sa vracajú ľudia, ktorí ukončili svoje pôsobenie vo verejných funkciách v roku 1998, vo výnimočných prípadoch aj v roku 1989
-- Riziko zhoršenia slovensko-maďarských vzťahov
Postoj podpredsedu parlamentu Miroslava Číža
-- Toto konštatovanie sa mi nezdá korektné ani relevantné, je úzko účelové
-- Ak niečo cielene robíme, tak presný opak -- snažíme sa odstrániť akékoľvek formy revanšu.
-- To nie je objektívne, ak vyhrá najbližšie voľby SDKÚ, budeme hovoriť my, že dochádza k recyklácii?
-- Je strategicky potrebné, aby slovensko-maďarské vzťahy mali primeranú kvalitu, je to zakotvené aj v Koaličnej zmluve, aj v kontroverzných situáciách sme robili všetko pre to, aby bolo napätie čo najmenšie

Zahraničná politika:
Hodnotenie IVO
-- Návrat k zahraničnej politike 19. storočia, keď existuje predstava, že dokážeme niečo vyriešiť len v bilaterálnych vzťahoch
-- Chýbajú aktivity voči našim kľúčovým spojencom a chýbajú návrhy spoločných politík EÚ a NATO
-- Hrozba straty pozície lídra pri niektorých medzinárodných témach
-- Nedostatočná koordinácia zahraničnej politiky
Postoj ministra zahraničných vecí Jána Kubiša
-- Slovensko v oblasti zahraničnej politiky nadviazalo na predchádzajúcu vládu a naše pôsobenie je naďalej v súlade s členstvom v EÚ a NATO
-- Prioritou SR sú stále partneri z Vyšehradskej štvorky, EÚ, NATO, a potom východní susedia a západný Balkán
-- Sme naďalej aktívni v medzinárodnej sfére, členstvo v Bezpečnostnej rade OSN určovalo naše postoje aj po nástupe Ficovej vlády
-- Na tých najdôležitejších medzinárodných témach sa vláda vždy dokáže dohodnúť, konsenzus sa vygeneruje aj pri Kosove.

Ekonomika:
Hodnotenie IVO
-- Posilňuje sa vplyv štátu na ekonomiku
-- Rozpor medzi vyjadreniami politikov a praktickým výkonom hospodárskej politiky
-- Objavuje sa konflikt medzi znižovaním podielu verejných výdavkov na HDP a budovaním sociálneho štátu
-- Nečitateľnosť pri tvorbe ekonomických nástrojov (do poslednej chvíle sa nevie, ako bude vyzerať konkrétne opatrenie a čo od neho možno očakávať)
Postoj štátneho tajomníka ministerstva financií Františka Palka
-- Keď klesá podiel verejných výdavkov na HDP, nevidím v tom posilňovanie funkcie štátu v ekonomike
-- Rôzne politické názory, pred tým, ako sa prijme konkrétne rozhodnutie, sú bežnou súčasťou hľadania konečného riešenia
-- Nevidel by som tam priamy súvis, zodpovedná fiškálna politika a riešenie sociálnych záležitostí nie sú protichodné
-- Z pohľadu ministerstva komunikujeme s odbornou obcou a analytikmi v rámci výboru pre makroekonomické prognózy a výboru pre daňové príjmy, spoluprácu máme veľmi dobrú, problémy tohto druhu nepociťujeme

22. máj 2022 23:53