StoryEditor

Časť vysídlených Maďarov už odškodnili

11.04.2007, 00:00

Ako prebiehalo vysídľovanie Maďarov z územia Slovenska?
-- Po skončení druhej svetovej vojny sa mocnosti na Postupimskej konferencii dohodli na vysídlení Nemcov z Čiech, Poľska a Maďarska. S transferom Maďarov však nesúhlasili -- túto otázku mali riešiť stredoeurópske štáty na bilaterálnych rokovaniach. V tom čase žilo na Slovensku asi pol milióna Maďarov. Tí boli na základe jedného z Benešových dekrétov zbavení československého občianstva -- okrem účastníkov SNP a antifašistov.
Ako sa s tým vyrovnala povojnová československá vláda?
-- V roku 1946 podpísalo ČSR a Maďarsko dohodu o výmene obyvateľstva na základe princípu reciprocity. Zo Slovenska odišlo viac ako 70-tisíc Maďarov a o niečo menej Slovákov prišlo sem. Treba povedať, že kým Slováci v Maďarsku boli oslovení na základe dobrovoľnosti, na Slovensku boli vybrané konkrétne osoby, ktoré vysídlili do Maďarska. Požiadavku vlády ČSR na transfer zvyšných Maďarov z územia ČSR mocnosti neuznali ani na Parížskej mierovej konferencii. Vláda preto prišla s dvoma pokusmi riešiť túto otázku.
Reslovakizácia a násilné vysídlenie do českého pohraničia?
-- Podľa nového vládneho nariadenia sa Maďari so "slovenským" pôvodom mohli prihlásiť ako reslovakizanti. Prihlásilo sa asi 400-tisíc Maďarov, súhlas dostalo 320-tisíc žiadateľov, ktorí sa tak stali občanmi ČSR. K tomuto kroku hnala Maďarov obava, že budú vysídlení. Druhé opatrenie malo za cieľ rozptýliť Maďarov po území ČSR -- predovšetkým do opusteného českého pohraničia. Asi tisícka odišla dobrovoľne, ale 43-tisíc Maďarov bolo vysídlených násilne a práve majetky týchto vysídlencov získali v rámci pozemkovej reformy chudobní slovenskí kolonizanti, predovšetkým z Kysúc a Oravy.
Zmenila sa táto situácia po komunistickom prevrate v roku 1948?
-- Maďarská strana trvala na skončení procesu výmeny, reslovakizácie aj vysídľovania, už s podporou Stalina. Maďari sa mohli vrátiť do domovov na juhu Slovenska. ČSSR v jeseni 1948 vrátilo skonfiškovanú pôdu vysídleným Maďarom, ktorá ešte nebola zabraná. Ak bol taký dom či pôda už obsadené, mala sa im zabezpečiť náhrada -- postaviť nový dom. Časť vysídlených Maďarov bola istým spôsobom odškodnená už vtedy. Potom však prišla kolektivizácia a pôdu opäť stratili.

menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
12. august 2022 22:25