StoryEditor

Ombudsman si vyslúžil aj kritiku

24.04.2003, 00:00

Národná rada prvýkrát v histórii SR prerokuje výročnú správu o činnosti verejného ochrancu práv. Ombudsman Pavel Kandráč v nej charakterizoval problémy, ktoré musela jeho kancelária riešiť pri personálnom obsadení, financovaní a budovaní nového úradu od marca 2002. V súčasnosti má kancelária 21 pracovníkov, z toho 10 právnikov. Vlani ombudsman hospodáril s rozpočtom 26 mil., v tomto roku s 23 mil. Sk. Ešte pred tým, ako Kandráč oboznámi so správou plénum NR SR, informoval o jej obsahu gestorský Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Jeho členovia síce ocenili ombudsmanovu prácu, vytýkali mu však nedostatočné informovanie verejnosti o činnosti kancelárie. Kritiku si odniesol aj za malú angažovanosť v dôležitých kauzách týkajúcich sa porušovania ľudských práv. Výbor očakáva od kancelárie väčšiu aktivitu pri vyhľadávaní a riešení prípadov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Z vlastnej iniciatívy ombudsman vyriešil len 1 % zo všetkých 2 061 podnetov, ktoré minulý rok kancelária evidovala. Z toho sa pôsobnosti kancelárie týkalo len 35 % podaní. Viac ako tretinu z nich už kancelária vybavila. Porušenie základných práv a slobôd sa preukázalo v 4 prípadoch. Sťažovatelia v 21 % prípadoch smerovali svoje výhrady k činnosti súdov, v 11 % voči katastru nehnuteľností, v 8 % k polícii, 7 % sa týkalo krajských a okresných úradov. Kandráč svoje ročné pôsobenie v úrade obhajoval tým, že nemôže zastupovať nedostatky výkonu správy a právomocí iných inštitúcií a že môže konať len v jednotlivých prípadoch. Až 44 % podnetov sa týkalo občianskeho práva. Druhou najpočetnejšou oblasťou práva v sťažnostiach bolo trestné právo. Kandráč za protiústavné považuje zavedenie zásady "trikrát a dosť". Podľa Kandráča by sa tým porušil ústavný článok o súdnictve, v ktorom sa konštatuje, že v trestných veciach o vine, ale aj o výške trestu rozhoduje sudca.

25. máj 2022 06:48