Reuters
StoryEditor

Čaputová: Ak má byť zákon o pozemkových úpravách prijatý, tak v novom znení

23.12.2019, 13:04
Autor:
TASRTASR
Prezidentka v piatok 20. decembra novelu vetovala a vrátila zákon do Národnej rady.

Ak má byť novela zákona o pozemkových úpravách prijatá nanovo, tak v novom znení, s väčším odstupom a so serióznou odbornou debatou.

V pondelok to vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá v piatok 20. decembra túto novelu vetovala a vrátila zákon do Národnej rady.

"Sú tam opodstatnené výhrady a pochybnosti o súlade zákona s Ústavou. Doplácali by na naň predovšetkým malí a strední farmári," upozornila hlava štátu.

Prezidentka má pochybnosti

V piatok hovorca prezidentky Martin Strižinec spresnil, že prezidentka má pochybnosti najmä v súvislosti s princípom právnej ochrany vlastníctva.

"Aj keď si prezidentka uvedomuje potrebu vykonania pozemkových úprav a nastolenia poriadku v rozdrobenom vlastníctve poľnohospodárskych pozemkov, je presvedčená, že takáto významná úprava, ktorá sa robí len raz za mnoho desaťročí, má byť riadne pripravená a musí rešpektovať všetky ústavné princípy," uviedol Strižinec.

Zmeniť normu sme museli už v minulosti

Slovensko muselo už v minulosti po rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva zmeniť obdobnú právnu úpravu týkajúcu sa užívania pozemkov v záhradkárskych osadách.

Obmedzenia vlastníkov sceľovaných pozemkov v prospech nájomcov sú zásahom, ktorý podľa prezidentky nie je riadne odôvodnený.

"Dôsledkom neštandardného legislatívneho procesu, ktorý predchádzal prijatiu novely, je aj to, že môžu vzniknúť významné interpretačné a aplikačné problémy v procese sceľovania pozemkov," dodal Strižinec.

Problémy by sa negatívne dotkli hlavne malých a stredných poľnohospodárov, ktorí pôdu priamo obhospodarujú.

Danko chce zvolať schôdzu

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, prijala Národná rada 27. novembra.

Predseda parlamentu Andrej Danko pre TASR povedal, že ak prezidentka vetuje niektorý zákon, zvolá v januári ďalšiu schôdzu parlamentu.

Do jej programu zaradí tiež všetky body, ktoré boli presunuté z predchádzajúcej riadnej schôdze a pre ktoré opozícia na začiatku decembra iniciovala aj mimoriadnu schôdzu. Prezidentka zvolanie januárovej schôdze považuje za legitímny krok.

29. máj 2022 13:01