StoryEditor

Čaputová udelila štátne vyznamenania 20 osobnostiam. Pozrite si ich zoznam

02.01.2020, 16:54
Autor:
mahomaho
Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala štátne vyznamenania pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Peter Zajac – osobnosť roku 1989, slovenský literárny vedec a politik - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

Zuzana Mistríková – osobnosť roku 1989, patrila k študentským lídrom Nežnej revolúcie - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Branislav Tvarožek – boj proti obom totalitám, príslušník Vysokoškolského strážneho oddielu generálov Goliána a Viesta - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

Zora Bútorová – výnimočná sociologička, jedna z prvých na Slovensku, ktorá sa venovala ženám (po páde komunizmu) - Pribinov Kríž II. triedy

Igor Luther – medzinárodne uznávaný kameraman - Pribinov Kríž I. triedy

Martin Janec – protifašistický a protikomunistický odboj - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

Helena Barancová – profesorka, dekanka fakulty, venuje sa pracovnému právu a právu sociálneho zabezpečenia, je členkou rôznych Vedeckých rád, členkou rekodifikačnej komisie pre prípravu nového Občianskeho zákonníka - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Ján Cibuľa – prvý rómsky lekár v Československu, jeden zo zakladateľov a bývalý prezident Medzinárodnej rómskej únie, kandidát nobelovej ceny za mier, jeden z najvýznamnejších rómskych osobností - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam

Alžbeta Rajterová – muzikologička, dramaturgička, bývala riaditeľka Slovenskej filharmónie, organizátorka hudobného života - Pribinov Kríž II. triedy

Tibor Soós – tréner a funkcionár v rýchlostnej kanoistike, výnimočné úspešné trénerské pôsobenie, vychoval niekoľko úspešných olympionikov - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Ondrej Demáček – stredoškolský učiteľ informatiky - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Mária Šustrová – doktorka, ktorá sa venuje Downovmu syndrómu - Pribinov Kríž III. triedy

Jozef Plachý – jeden z najúspešnejších športovcov Československa - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Silvia Pastoreková – virologička, úspešná vedecká pracovníčka - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Pavel Sadloň – za 30 rokov ako riaditeľ Gymnázia sa stal uznávaným odborníkom v oblasti vzdelávanie a vzdelávacej politiky - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Andrej Bán – fotograf, reportér a publicista - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Klára Kubičková – historička architektúry - Pribinov Kríž II. triedy

Rudolf Urc – režisér, scenárista, dramaturg, významný umelec v oblasti filmového umenia a najmä animovaného filmu - Pribinov Kríž I. triedy

Milada Horáková – česká právnička a politička, ktorá od pádu komunistickej totality v novembri 1989 je považovaná za symbol protikomunistického odboja a odporu - Rad Bieleho dvojkríža I. triedy in memoriam, 

František Mikloško – politik, výrazne prispel k pádu totality - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

Rad Bieleho dvojkríža sa zapožičiava občanom iných štátov za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov so Slovenskou republikou, za posilnenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch, naplnenie zahraničnopolitických priorít Slovenska alebo mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí.

Rad Ľudovíta Štúra zapožičiava prezidentka občanom Slovenskej republiky na návrh vlády. Udeľuje sa za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody. Tiež za ochranu, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky, mimoriadne zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, rozvoj v oblasti hospodárstva, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Pribinov kríž sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj alebo kultúrny rozvoj.

Vyznamenania majú tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda, pri ktorej udelení sa predpokladá obzvlášť mimoriadna miera zásluh vyznamenaného.

25. máj 2022 00:42