StoryEditor

Kočner na súde hovoril o šéfoch SaS a Za ľudí: So Sulíkom mal problémy, Kiska sa o ňom zle vyjadruje

27.01.2020, 07:30
Tri znalkyne vypovedali o podpisoch, chemickej stránke atramentu zmeniek a účtovníctve Markízy.

Kočner a Rusko stoja pred súdom v kauze zmenky 15:51 Vyjadrenia po pojednávaní 15:43 Súd prerušuje hlavné pojednávanie do 10. februára. Predvolaní sú znalci Erika Straková a Milan Nouzovský.  15:41 Rusko skončil svoj horlivý prejav.  15:37 Rusko sedí pred senátom a zvýšeným hlasom opisuje situáciu okolo kauzy Gamatex. Opäť opakuje, že licencia Markízy bola ohrozená.  "Keď hovorí moja exmanželka, že ju ohrozoval Čongrády, tak pre pána prokurátora sú to omáčky. My sa tu teraz bavíme, kto to ako zaúčtoval. Ale my sme to zažili. Proti nám stálo podsvetie. Ustáli sme to tak, že to nikoho nestálo ani kvapku krvi," kričí Rusko do mikrofónu. "Nedal som to tam, lebo som chcel žiť," dodáva a rozhadzuje pri tom rukami.  15:28 "Slová pána Klinkhammera sú zbierkou poloprávd a klamstiev. Mali sme spolu dobrý vzťah. Neviem, prečo to hovorí," tvrdí Rusko. 15:24 Rusko požiadal súd o vyjadrenie k výpovedi bývalého viceprezidenta CME Thomasa Klinkhammera. Sadol si na stoličku pred senát a začal rozprávať. Tvrdí, že v jeho výpovedi zaznelo mnoho neprávd.   15:21 Súd ukončil výsluch svedkyne.  15:15 "Znalecký posudok je ďalším dôkazom, že zmenky sú legendou," reaguje na výpoveď znalkyne šéfka právneho oddelenia Markízy Lucia Tandlich.  15:14 "Bolo to pred 20 rokmi. Bola taká doba. Tam boli iné problémy, ako zaoberať sa účtovníctvom," bráni sa Rusko. 15:11 Vyjadruje sa Rusko. "Nedal som to do toho účtovníctva, lebo som chcel, aby to tam nebolo," hovorí. "Poprosím pána prokurátora, aby sa mi nesmial do očí. Mňa to vyrušuje a vytáča," zvýšil hlas Rusko na Šantu.  "Tak sa pozerajte na mňa," prerušil ho šéf senátu Klemanič.  15:08 "To je postavené na hlavu. Na čo by som si spôsoboval problémy," uzavrel svoje vyjadrenie Kočner. 15:07 "Ak by sme zmenky falšovali, ja nevidím jediný dôvod, aby som si spôsoboval problémy s účtovníctvom a dorábal účtovníctvo Inkasného servisu. Ak by som ich falšoval, tak som ich mohol v roku, kedy boli falšované, prepísať na akúkoľvek firmu a nemusel som špekulovať," hovorí Kočner. 15:02 "Je známa politická príslušnosť pani znalkyne k strane SaS. S jej predsedom som mal určité problémy v minulosti. Čiže máme voči sebe antagonistický vzťah. Je známy jej blízky vzťah k strane Za ľudí. Jej predseda, aj keď sme spolu nemali žiadne konflikty, sa vyjadruje o mne negatívne," spochybňuje znalkyňu Balkovičovú Kočner. 14:59 Splnomocnenec Markízy Kamenec sa pýta, či bolo účtovníctvo Inkasného servisu auditované. Znalkyňa tvrdí, že do určitého roku firma podliehala auditu, ale nespomenie si dokedy. 14:45 "Aká je vaša príslušnosť k politickej strane?" Pokračuje Kočner. Zase sa ozval smiech. "Senát nezaujíma nikoho politická príslušnosť. To sú neprípustné otázky," zamieta ďalšiu Kočnerovu otázku šéf senátu Klemanič.  14:43 "Ak neboli zmenky zaúčtované v spoločnosti Inkasný servis do roku 2012, znamená to, že neexistovali?" Pýta sa Kočner.  V súdnej sieni sa ozval smiech a okamžite padli námietky. Súd otázku nepripustil.  14:38 Splnomocnenec Markízy Kamenec sa pýta, či mali byť v účtovníctve Inkasného servisu zachytené aj výnosové úroky zo zmeniek.  Otázku namieta Para a vysvetľuje, čo je to sugestívna otázka. "Ja viem, čo je to sugestívna otázka," reaguje Kamenec. Balkovičová nakoniec odpovedá, že úroky účtované neboli. 14:31 Pavol Rusko počas prestávky odmietol odpovedať na otázky novinárov. Sedel na chodbe sám bez svojich právnikov.  14:28 "Nie je tam žiadna informácia o zmenkách, ktorá by sa nachádzala v dokumentoch správcovi dane," hovorí znalkyňa o Kočnerových firmách Inkasný servis a Správa a inkaso zmeniek. 14:25 Pojednávanie pokračuje. Kolo otázok prešlo na prokurátora Šantu.  14:14 Senát vyhlásil krátku prestávku. 14:13 Prvýkrát je dnes v súdnej sieni počuť Ruskov hlas. Na jeho otázku dal hneď námietku Lišpic.  "Prečo ma prerušujete?" Pýta sa obžalovaný. "Lebo som dal námietku," dôrazne mu zvýšeným hlasom odpovedal advokát Markízy. 14:11 "Koľko znaleckých posudkov ste robili v roku 2018?" Pýta sa Kočner. "Len jeden," hovorí Balkovičová. "Koľko znaleckých posudkov ste urobili v roku 2017?" Pokračuje Kočner.  Balkovičová hovorí, že odkedy sa stala primátorkou Zvolena, tak posudkov robí menej. 14:06 "Mojou úlohou bolo skúmať, či sa predmetné zmenky nachádzali v účtovníctve daných spoločností. Úlohou nebolo skúmať vzťahy medzi spoločnosťami," odpovedá Balkovičová na Mandzákovú otázku o jej vedomostiach o firmách. 13:57 Svedkyni kladie otázky obhajca Mandzák. Zaujíma ho, prečo si nevypýtala od vyšetrovateľa spis.  Jeho otázky sa nepáčia advokátovi Markízy Kamencovi. Do ich slovnej výmeny musel zasiahnuť šéf senátu. "Zase sa to tu zvrhne na 20-minútovú debatu. Neklaďte otázky, aby vysvetľovala postup vyšetrovateľa," rozhodne vyhlásil sudca.  13:43 "Javí sa, že neexistujú. Aspoň z účtovných závierok," hovorí o zmenkách znalkyňa Balkovičová, ktorá je zároveň aj primátorkou Zvolena. "Zmenky zaúčtované v účtovníctve neboli," dodala.  13:38 Zmenky sa podľa znalkyne nenachádzali ani v účtovníctve Markízy. Jediná zmienka je v správe k uzávierke v roku 2016 v súvislosti so začatím súdneho sporu. 13:35 Balkovičová konštatuje, že v ďalšej Kočnerovej spoločnosti Správa a inkaso zmeniek tiež neboli zmenky evidované v účtovníctve správne.  13:27 Znalkyňa hovorí, že v Kočnerovej firme Inkasný servis predmetné zmenky neboli zaúčtované v súlade so zákonom o účtovníctve. Z účtovných závierok sa nedá vyčítať ani stopa, že takéto zmenky boli. Dodáva, že zmienka o zmenkách bola od roku 2012 na podsúvahovom účte, ale nebola v účtovnej závierke. Rusko si po príchode sadol do lavice pred Kočnera. Z kufríka vykladá papiere a rozkladá si ich na stole.   13:22 Do pojednávacej miestnosti práve prišiel Pavol Rusko, ktorý sa ráno ospravedlnil pre zdravotné problémy.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian
13:22 Balkovičová tvrdí, že pri skúmaní vychádzala z toho, že dve zmenky boli v hodnote 500 miliónov korún. A teda či sa táto suma objavila v aktívach, prílohách alebo podsúvahových účtoch.   13:16 Znalkyňa opisuje, ako postupovala pri vypracovaní posudku.  13:04 Balkovičová je už v súdnej sieni. Hovorí, že jej úlohou bolo analyzovať, či boli zmenky súčasťou účtovníctva firiem Inkasný servis, Správa a inkaso zmeniek a Markíza.
Zdroj: TASR/Jakub Kotian
12:59 Pojednávanie bude o chvíľu pokračovať výsluchom znalkyne z oblasti účtovníctva Lenky Balkovičovej. Tá skúmala, či boli údajné zmenky zachytené v účtovníctvách.  11:50 Vyjadrenia počas prestávky 11:46 Výsluch znalkyne sa skončil. Senát vyhlásil prestávku do 13:00. 11:42 "Posudok znalca Masaryka mal byť len alibi obžalovaného na antedatovanie zmeniek," hovorí šéfka právneho oddelenia Markízy Lucia Tandlich. 11:37 "Máte nejakú vedomosť, že by niekde na svete existovala zbierka pier za určité časové obdobie?" Pýta sa Kočner.  Znalkyňa hovorí, že v niektorých laboratóriach majú takéto zbierky. Kočner sa ďalej pýta, či by odborník podľa takejto zbierky mohol posúdiť vek pera.  Šéf senátu hovorí, že ide o hypotetickú otázku. "Zbierku pier si môžem urobiť aj ja doma," pobavil súdnu sieň Klemanič. 11:27 "Keď dostanete do ruky dokument, viete povedať, či bol umelo ostaršený?" Položil otázku Kočner. Šéf senátu ju zamietol s tým, že znalkyňa už odpovedala.   11:22 "Je LaPorte taký znalecký expert, ktorý sa vie vyjadriť k metódam skúmania atramentu?" Pýta sa svedkyne Para. Súd otázku nepripustil. "Ona nemá čo hodnotiť," hovorí šéf senátu. 11:15 Kočner chce vedieť, aký je rozdiel medzi falšovanou a pravou bankovou. Dugovičová mu vysvetlila rozdiel. Kočner však stále pokračuje otázkami na bankovky. "Nebudeme sa tu baviť o bankovkách," uviedol šéf senátu Klemanič. Kočner sa ďalej pýta na ceniny. "Čo sú to pre vás ceniny?" Kontruje mu svedkyňa. Kočner sa následne sťažuje, že nedostal odpoveď. "Ale dostali," opäť ho napomenie sudca. 11:02 K slovu sa dostal Kočner. Pýta sa, čo je cieľom kriminalistického skúmania dokumentov.  "Posudzovať listinu komplexne, ich pravosť, pozmenenie, zásahy do listiny," odpovedá svedkyňa. Aj tejto znalkyne sa Kočner pýta, čo znamená falšovanie. "Je to veľký rozsah spôsobov, ktoré môžeme označiť za falšovanie," uvádza svedkyňa.  10:56 Obhajca Michal Mandzák sa znalkyne pýta na rôzne forenzné a chemické metódy. Chce vedieť, koľko ich je. "Tých metód je mrte," hovorí svedkyňa, čo rozosmialo prítomných novinárov aj verejnosť.  10:49 Svedkyňa skúmala aj posudok amerického znalca Geralda LaPorteho.  "Znalec v závere konštatoval, že výsledky testovania mu nedovoľujú vyvodiť záver, že listina bola vyhotovená 11.6. 2000," opisuje Dugovičová. "S uvedenými závermi sme súhlasili," tvrdí odborníčka. Dodáva však, že LaPorte sa pri svojich konštatáciách vyjadroval jednostranne a jeho zistenia majú len polovičnú výpovednú hodnotu. Posudky Geralda LaPorteho aj Pavla Masaryka si objednala obhajoba.  10:47 Výsluch znalkyne zvýšil pravdepodobnosť, že zmenky boli podpísané neskôr, tvrdí Šanta
10:43 Masaryk v posudku skonštatoval, že podpisy na zmenkách mohli byť vyhotovené v roku 2000. "Znalec odpovedal na jednostranne položenú otázku. Výpovedná hodnota je polovičná. Keď konštatoval, že zmenky mohli byť vyhotovené v roku 2000, tak mal konštatovať, že mohli byť vyhotovené aj neskôr," hovorí Dugovičová. 10:40 Znalkyňa opisuje Masarykov posudok, ktorý skúmal vek atramentu. Vo svojom závere uviedol, že vek nie je možné skúmať, lebo zmenky sú staršie ako dva roky 10:35 "Mali sme posúdiť posudky znalcov Masaryka a Laporteho," hovorí Dugovičová. 10:34 Pojednávanie po prestávke pokračuje.  V súdnej sieni už sedí znalkyňa z oblasti forenznej chémie Tatiana Dugovičová.
Zdroj: TASR/Jakub Kotian
10:27 Daniel Lipšic po výpovedi znalkyne 10:20 Súd vyhlásil krátku prestávku. 10:19 Výsluch svedkyne sa skončil. 10:16 "Z uvedeného je zrejmé, že minimálne dva podpisy sú antedatované a nemohli vzniknúť tak, ako obžalovaní uvádzajú na zmenkách," vyjadruje sa šéfka právneho oddelenia Markízy Lucia Tandlich. Tvrdí, že z komunikácie Kočnera s právnikom Andrejom Šábikom v Threeme vyplýva, že zmenky mali byť podpísané na prelome marca a apríla 2016. 10:14 Kočner spochybňuje znalecký posudok Barbory Geistovej Čakovskej. "Záver posudku je jednoznačne nejednoznačný. To nemohol byť moment," tvrdí obžalovaný. 10:11 Kočner sa vyjadruje k výpovedi znalkyne Geistovej Čakovskej. Stále nevie pochopiť, čo znamená moment. Tvrdí, že u neho sú to sekundy.  "Záver pani znalkyne je blud, moment je blud. Pod mojim podpisom z roku 2001 je text, ktorý je na každej jednej zmenke. Ten text sa nedá napísať za moment," hovorí.   10:07 Slovo si opäť zobral Kočner. Pýta sa na porovnávacie podpisy, ktoré znalkyňa vrátila vyšetrovateľovi. Svedkyňa hovorí, že niektoré podpisy, ktoré jej poskytol vyšetrovateľ, vrátila, lebo ich už nepotrebovala na skúmanie. "Ako dlho ste ich mali, kým ste sa rozhodli, že ich nepotrebujete?" Pýta sa Kočner. "Hodiny," odpovedá mu. "Hodiny, dni alebo roky?" poznamenal Kočner. Na jeho otázku okamžite zareagovali všetci v súdnej sieni.   10:02 Obhajca Para sa pýta, či je dôležité, kto vyberá porovnávací materiál.  Znalkyňa hovorí, že za dodanie porovnávacieho materiálu zodpovedá zadávateľ. V tomto prípade vyšetrovateľ.  09:51 Kočner sa stále vytrvalo dožaduje odpoveď, čo znamená krátky časový úsek alebo moment.  "Môžem vylúčiť roky a sústrediť sa na minúty alebo hodiny," hovorí znalkyňa. "Stále som nedostal odpoveď," nalieha Kočner.  "Ale dostali," stopol ho sudca Klemanič.  09:50 Kočner sa pýta, či z posudku a časovej väzby vyplýva, či sa mal podpísať a po pár minútach zmeniť svoj podpis.  Daniel Lipšic otázku namieta. Kočner nechápe, čo znamená krátka časová väzba pri jeho podpisoch.  Znalkyňa totiž uviedla, že podpisy boli vyhotovené v krátkom časovom úseku. Tvrdí, že nevie špecifikovať konkrétny časový úsek. 09:46 Šéf senátu Emil Klemanič sa pýta na dynamiku podpisu. Znalkyňa vysvetľuje znaky rýchleho a pomalého ťahu podpisu.  Tvrdí však, že nejde o identifikačný znak. 09:40 Otázky kladie prokurátor Ján Šanta. "Podpisy obžalovaného Kočnera sú s najväčšou mierou pravdepodobnosti, z ktorého roku?" Pýta sa. "Toto nebolo záverom môjho posudku. Ale keď som v dôkazovej časti porovnávala pravosť podpisov, tak som vybrala podpisy z rokoch 2014, 2015, 2016, lebo najviac vyhovovali. Takže sa dá z toho vyvodiť nejaký pravdepodobnostný záver," uviedla znalkyňa. Naznačuje tak, že Kočnerove podpisy boli vyhotovené medzi rokmi 2014 až 2016 a nie v roku 2001. 09:34 "Minimálne dva z týchto podpisov sú antedatované," zopakovala znalkyňa výsledky skúmania štyroch Kočnerových podpisov na zmenkách. Na Kočnerovu otázku, z ktorého roku majú byť podpisy odpovedá, že jej úlohou nebolo skúmať presne v ktorom roku boli podpisy vyhotovené. 09:30 "Viete mi povedať, čo je to falšovanie?" Pýta sa Kočner. "Snaha inej osoby vytvoriť podpis nejakého iného pisateľa," odpovedá Geistová Čakovská. "Išlo v tomto prípade o falšovanie podpisov?" Pokračuje Kočner. "Nie," hovorí znalkyňa. 
Zdroj: TASR/Jakub Kotian
09:28 Michal Mandzák sa pýta, či znalkyňa môže bezpečne vylúčiť, že jeden zo sporných podpisov mohol byť vyhotovený v roku 2001.  Svedkyňa odpovedá, že to bezpečne vylúčiť nevie.  09:27 Okrem pravosti podpisov skúmala znalkyňa aj časovú väzbu.  Tvrdí, že skúmala podpisy na zmenkách, ktoré mali byť z roku 2000 a podpisy na dokumentoch z roku 2016. Hovorí, že je pravdepodobné, že mohli byť urobené v krátkom časovom úseku. "Je pravdepodobné, že minimálne dva zo štyroch podpisov sú antedatované," dodala svedkyňa o sporných podpisoch.  09:16 Pred senátom už sedí písmoznalkyňa Kriminalistického a expertízneho ústavu Barbora Geistová Čákovská, ktorá skúmala podpisy na zmenkách.  09:11 Na dnešnom pojednávaní je tak z obžalovaných prítomný len Marian Kočner, ktorého už do miestnosti priviedla ozbrojená eskorta.  09:09 Pojednávanie sa začalo. Pavol Rusko prostredníctvom svojho obhajcu Mareka Paru požiadal o pojednávanie v neprítomnosti. Prišlo mu nevoľno.  08:45 Na poslednom pojednávaní, ktoré sa konalo 8. januára 2020, vypovedala odborníčka z Kriminalistického ústavu Andrea Jabconová. Znalci Gerry Laporte z USA a Milan Nouzovský z Česka sa nedostavili. O tom, ako prebiehalo posledné pojednávanie, sa dočítate TU. 08:30 Ani jeden z obžalovaných nepožiadal ku včerajšiemu dňu o konanie v neprítomnosti. 08:20 Vypovedať budú znalkyne Tri znalkyne Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru by mali dnes na procese v kauze zmenky vypovedať vo veci podpisov, chemickej stránky atramentu zmeniek a taktiež účtovníctva Markízy.

01 - Modified: 2022-11-25 07:11:57 - Feat.: - Title: Súd v Hongkongu pokutoval kardinála a ľudí, ktorí pomáhajú zadržaným počas prodemokratických protestov 02 - Modified: 2022-11-23 09:31:48 - Feat.: - Title: Ficov chránenec Kučerka pred finálnym verdiktom: jeho obhajoba zisťovala, či ho súd neuprednostnil 03 - Modified: 2022-11-21 13:03:09 - Feat.: - Title: Podozrenie z korupcie bývalého starostu Kusého je odôvodnené, tvrdí súd v Pezinku 04 - Modified: 2022-11-19 19:06:06 - Feat.: - Title: Súd rozhodol. Obvinený bývalý starosta Nového mesta Rudolf Kusý bude stíhaný na slobode 05 - Modified: 2022-11-18 14:05:40 - Feat.: - Title: Súd v spore o desiatky miliónov eur podržal U. S. Steel Košice. Dôvodom žaloby boli služby z 90-tych rokov
menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
29. november 2022 17:57