StoryEditor

Kauza zmenky: Vy mi nediktujte, čo mám robiť. Tieto vaše časy už skončili, zvýšil hlas Šanta na Kočnera

10.02.2020, 07:59
V Pezinku pokračoval proces v kauze zmenky, vypovedajú znalci z odboru písmoznalectva.

Zmenkový proces s Kočnerom a Ruskom 18:12 V utorok budú mať obžalovaní priestor vyjadriť sa k dôkazom.  18:09 Vyjadrenia po pojednávaní 18:05 Senát prerušil pojednávanie do zajtra. 18:03 Súd ukončil výsluch Nouzovského.  18:01 "Pri takomto veľkom prípade si myslíte, že pre posúdenie veku podpisov stačí jeden znalecký posudok?" Položil otázku Kočner. "Ktorý prípad myslíte," prerušil ho šéf senátu. "Tento, zmenky," odpovedal Kočner. "No veľký, veľký, sú aj väčšie," poznamenal Klemanič.  "Pán prokurátor raz povedal, že je to najväčší prípade v dejinách československej kriminalistiky," pokračuje Kočner.  Klemanič otázku nepripustil s tým, že o tom rozhodne senát a nie znalec.  17:47 "Môže podpis ovplyvniť aj psychický stav osoby?" Pýta sa Kočner.  Nouzovský tvrdí, že môže, ale nie sú na to vedecké dôkazy, ktoré by to potvrdili.  17:39 Splnomocnenec Markízy Kamenec musel vytiahnuť češtinu. Pýta sa, aká je dostačujúca vzorka porovnávacích materiálov pr zisťovaní pravosti podpisu. "30 až 50," odpovedá znalec.  "Čiže, keď ich mám viac, tak sa pravdepodobnosť presnosti zvyšuje?" Pokračuje Kamenec. "Nie," hovorí mu Nouzovský. "Takže, keď mám 30, som "safe"?" Pýta sa Kamenec.  Nouzovský nerozumie, Kamenec tak položí otázku v češtine.  17:29 Otázky sa pýta Lipšic. Nouzovský občas odpovedá podráždene.  17:21 Prokurátor chce ďalej vedieť, koľko peňazí dostal znalec za vypracovanie stanoviska k posudku.  "Osem až desať tisíc korún, eurá neberiem," stručne odvetil Nouzovský. 17:18 "Mali ste k dispozícii trestný spis?" Obracia sa na znalca prokurátor.  "A kde by som ho vzal?" Odpovedá mu Nouzovský. 17:11 Šanta sa pýta znalca, kde sa stretol s obhajcom Parom kvôli vypracovaniu posudku. Nouzovský odpovedá, že v Prahe. "Ja som z Prahy," hovorí znalec.  "To ja nemôžem vedieť, že ste z Prahy a kde sa stretávate s klientmi zo Slovenska," povedal mu Šanta.  "Prečo mám odpovedať na otázky, kde sa stretávam s klientmi zo Slovenska," čuduje sa Nouzovský. "Ja mám 70 rokov, už žiadne posudky na Slovensku robiť nebudem," pokračuje rozhorčene.  "Prečo už nechcete robiť posudok klientom na Slovensku?" Pýta sa Šanta.  "No to snáď nie," nepripustil otázku Klemanič. 17:00 "Ja vám to poviem takto: málo, málo. Ale ani keby som mal tých 300 podpisov, tak ten záver nemôžem dať presne," odpovedá na Šantove otázky Nouzovský. 16:58 Nouzovský tvrdí, že mal k dispozícii len jeden originál dokumentu s Ruskovým podpisom a kópie ako porovnávací materiál. "Ako je možné na základe toho torza materiálov spochybniť znalecký podusok znalkyne, ktorá mala k dispozícii 389 podpisov?" Pýta sa Šanta.  Znalec tvrdí, že si za svojim záverom stojí. 16:53 "Ešte som nezažil, aby niekto určil dobu vzniku podpisu jednoznačne," pokračuje Nouzovský. 16:51 "Treba byť opatrný pri tvorení záveru. Človek nie je stroj a nepodpisuje sa vždy rovnako," hovorí znalec, ktorého predvolala obhajoba. 16:50 Nouzovský tvrdí, že Straková v posudku miešala grafológiu a písmoznalectvo. 16:49 Nouzovský napísal stanovisko k posudku Strakovej.  "Zoznámil som sa s posudkom, ale nemohol som preskúmať závery, lebo som nemal rovnaké porovnávacie materiály ako ona," hovorí znalec.  16:45 Český znalec Nouzovský je už v súdnej sieni.  16:43 Výsluch znalkyne Strakovej sa po vyše šiestich hodinách skončil. Mal by prísť vypovedať znalec Milan Nouzovský.  Daniel Lišpic namieta, že jeho kontrolný znalecký posudok je nezákonný.  16:41 "Možno si myslia, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou," hovorí Tandlich. "Každý večer, keď pozerám spravodajstvo Markízy, sa o tom presviedčam," reagoval na ňu Kočner. 16:33 "Znalkyňa došla k záverom, že obžalovaný nemohol podpísať sporné zmenky 11. júna 2000 a jednoznačne to vylúčila," reaguje šéfka právneho oddelenia Markízy Lucia Tandlich. 16:32 Rusko svoje vyjadrenie zakončil tým, že záver posudku považuje za nekorektný.  16:30 "Prečo by som toto urobil? Veď viem, že všetky sú do R-ka. Prečo by Pavol Rusko v roku 2016 takto podpísal zmenku? Veď by ho zavreli na psychiatriu," pokračuje ďalej zvýšeným hlasom Rusko. 16:28 "Nájdete na svete psychopata, ktorý takto sfalšuje sedem z desiatich podpisov?" Hovorí Rusko a ukazuje pri tom senátu desať podpisov.  16:23 Rusko vysvetľuje, prečo sa podpisoval ako "R" aj ako "L". Tvrdí, že proces zmeny jeho podpisu z L na R trval niekoľko rokov. Hovorí, že podpis si začal meniť kvôli fanúšikom Markízy, ktorí od neho vyžadovali autogram. "Stretol som jednu pani, ktorej som dal podpis a ona mi hovorí: Ja poviem v Humennom, že to je Rusko a oni mi povedia, že je to nejaký Lajoš," povedal Rusko.  16:18 "Je lož tvrdiť, že som svoj podpis menil z dôvodu, že som mal status poslanca. Je to nezmyselné a zvrátené," začal svoje vyjadrenie Rusko. 16:11 K výpovedi znalkyne sa vyjadruje Kočner. Opakuje, že v posudku sa neobjavila žiadna tabuľka ani meranie, aj keď si robila pomocné výpočty.  16:09 Vyjadrenie Pavla Ruska počas prestávky 15:56 Senát vyhlásil krátku prestávku. Po nej budú nasledovať vyjadrenia obžalovaných k výsluchu znalkyne.  15:39 Doplňujúce otázky kladie aj Kočner. Pýta sa, či je rozdiel, na akom papieri sa človek podpíše.  Straková tvrdí, že je veľký rozdiel, keď sa človek podpisuje na závet a na poštovú doručenku.  15:28 "Po dnešnom siahodlhom výsluchu zotrvávate na záveroch svojho posudku?" Položil doplňujúcu otázku prokurátor.  "Zotrvávam, lebo viem ako pracne som pracovala," hovorí Straková. 15:26 "Viete vylúčiť, že sporné podpisy boli vytvorené v roku 2000, 2001, 2002?" Pýta sa splnomocnenec Markízy Kamenec.  "Na základe tej porovnávacej vzorky, ktorú som mala, to viem jednoznačne vylúčiť," odpovedá znalkyňa. 15:19 Slovo dostal advokát Markízy Lipšic. Pýta sa znalkyne, ktoré Ruskove ťahy v podpise považuje za najrýchlejšie vyhotovené.  Odpovedá, že tie, ktoré idú zhora nadol.  15:08 Rusko sa snaží položiť otázku. No obhajoba ju stále namieta. Vznikol okolo toho spor v súdnej sieni. "Pomôžte obžalovanému so sformulovaním otázky," obrátil sa šéf senátu na Ruskových obhajcov. "Viete rozlíšiť podpisy pred rokom 2013 a po roku 2013?" Pýta sa nakoniec Rusko. "Veď o tom sa tu bavíme od rána od deviatej hodiny. Namietam túto otázku," pousmial sa prokurátor Šanta.  "Veď ho nechajte, nech sa opýta. Buď vie alebo nevie," ozval sa Kočner. "Vy mi nediktujte, čo mám robiť, obžalovaný. Tieto vaše časy už skončili," zvýšil hlas Šanta. 14:58 Slovo má dnes prvýkrát Rusko: "Povedali ste vetu: Zisťovala som si nejaké veci a pohybovala som sa na hrane noža. Ćo ste tým mysleli?" "Preto na ostrie noža, lebo pri vašich podpisoch bolo málo identifikačných znakov. Vaše podpisy sú veľmi jednoduché a to je pre znalca náročnejšie," odpovedá Straková. 14:51 Pojednávanie po prestávke pokračuje. Otázky kladie obhajca Mandzák. Po ňom bude nasledovať Rusko a splnomocnenci Markízy.  14:31 Senát vyhlásil krátku prestávku. 14:26 Mandzák sa pýta na morfológiu (tvar) podpisov.  Strakový vysvetľuje, že ide napríklad o krycie ťahy.  14:19 Straková vypovedá od deviatej hodiny rána. Ide o jeden z najdlhších výsluchov v celom procese.  14:06 Znalkyňa teraz hovorí o digitálnych podpisoch. Tvrdí, že pri výbere peňazí v banke sa ešte nikdy netrafila do svojho podpisu.  "Môžem vás upokojiť, ani ja som sa nikdy netrafil," vtipne poznamenal šéf senátu Klemanič.  13:52 Šanta opäť kritizuje otázky obhajoby. "To je ako na vedeckej konferencii. Pýtajte sa konkrétne k tomuto posudku," zvýšil prokurátor hlas a buchol rukou po stole.  13:44 Obhajca Mandzák sa pýta, či si vypýtala znalkyňa spis k zdravotnému stavu Ruska Straková odpovedá, že nie. Tvrdí, že zo zápisníc vyplývalo, že Rusko bol zdravý. "Bol to mladý človek, vtedy," hovorí. 13:33 "Podpisy, ktoré ste skúmali mikroskopom, boli podľa vás pravé alebo falzifikáty? Položil otázku Kočner. Znalkyňa hovorí, že podpisy boli Ruskove. Ale sú podľa nej rôzne definície toho, čo je pravé a falzifikát.  13:31 "Koľko podpisov pána Ruska ste mali z roka 2014?" Pýta sa Kočner Strakovej. "Šesť," odpovedá. "Koľko ste ich mali z roku 2015?" Pokračuje. Straková odpovedá, že 41.  13:26 Lišpic namieta to, že Kočner po položení otázky prerušuje znalkyňu a nenechá ju odpovedať. 13:23 "Poprosil by som súd, aby upozornil obžalovaného, aby nedával úvodný komentár, ktorý je navádzajúci," ozval sa prokurátor Šanta.  13:21 Pojednávanie pokračuje. Kočner kladie ďalšie otázky. Ako avizoval pred prestávkou, má ich ešte šesť. 12:06 Vyjadrenia počas prestávky 12:03 Kočner hovorí, že má na znalkyňu ešte šesť otázok. "Dáme prestávku," hovorí sudca. Prestávka bude do 13:15. 11:58 Kočner sa pýta znalkyne, či niekedy urobila posudok, ktorého závery sa ukázali ako chybné.  Klemanič otázku znovu nepripustil. Urobil tak už tretíkrát v rade.  "Táto otázka asi tiež nebude pripustená," pokračuje Kočner a mal pravdu.   "Toto je ešte horšia otázka," zastavil ho šéf senátu. 11:49 Aj Kočnera, podobne ako Paru, zaujíma pravítko a uhlomer. Nepozdáva sa mu to, že merania neboli nikde zaznamenané. "Keďže ste si urobili prípravu, niečo namerali, tak tá syntéza prebehla, prepáčte za výraz, len vo vašej hlave?" Pýta sa obžalovaný. Straková tvrdí, že v písmoznalecte nie sú žiadne vedecké alebo štatistické metódy.  Kočner začína ďalšiu otázku. Zastavil ho sudca Klemanič. "Už s tým prestaňte. Posledných päť vašich otázok bolo ako polohodnotenie," zvýšil hlas šéf senátu.  11:41 "Pri výpovedi ste povedali, že ste sa pri skúmaní toho veľa naučili, čo ste predtým nevedeli. Môžete mi povedať, čo ste sa naučili?" Pýta sa Kočner. "Na toto nemusíte odpovedať," stopol otázku šéf senátu Klemanič. 11:40 Straková už predtým počas svojej výpovede uviedla, že svoje skúmanie konzultovala so zahraničnými odborníkmi. Kočner sa pýta, či to bolo cez e-mail. Znalkyňa hovorí, že sa stretli osobne.  11:31 Kočner chce vedieť, prečo Rusko zmenil podpis v októbri 2002. Otázku nepripustil šéf senátu.  Ozval sa Daniel Lipšic, ktorý tvrdí, že znalkyňa nemôže nikomu vidieť do hlavy.  11:28 Kočner sa ďalej pýta, či znalkyňa skúmala pod mikroskopom podpis, ktorý sa jej zdal veľmi zaujímavý. Otázka sa nepozdáva advokátovi Markízy Tomášovi Kamencovi. "Ale veď neskáčte mi do reči," hovorí mu Kočner.  Straková hovorí, že pod mikroskopom skúmala len podpisy v porovnateľnom časovom úseku. Väčšinou v júni a v júli. 11:24 Slovo dostal Kočner. "Povedali ste, že pán Rusko dva krát zmenil podpis. Ako ste prišli na to, že pán Rusko v roku 1993 prvýkrát zmenil podpis?" Pýta sa obžalovaný. "V roku 1993 sa podpísal tak a potom inak. Z toho vyplýva, že zmenil podpisový vzor," hovorí znalkyňa. Kočnerovi to nevychádza a tvrdí, že Rusko zmenil podpis len jeden krát.   11:18 Para sa pýta, či znalkyni dal prokurátor nejaký iný porovnávací materiál, ktorý nezahrnula do skúmania.  "Určite nie," odpovedá Straková. 11:14 Kľúčová výpoveď znalkyne Eriky Strakovej trvá už viac ako dve hodiny.  Kolo otázok je momentálne u obhajcu Mareka Paru. Po ňom by mal otázky klásť Kočner. 11:01 Rusko si počas výsluchu znalkyne porozkladal na stôl množstvo papierov. Zapisuje si a občas nesúhlasne pokýva hlavou. 10:57 Paru zaujíma uhlomer a pravítko. Pýta sa, na čo boli použité. Straková odpovedá, že uhlomerom sa merajú uhly sklonu podpisu a pravítkom sa merajú napríklad dĺžky ťahov. Para chce vedieť, čo konkrétne znalkyňa merala. To namieta Lipšic. "Už povedala, čo a ako merala. Dala pravítko na papier a odmerala," pousmial sa advokát Markízy.  10:54 "Mali ste k dispozícii celý vyšetrovací spis?" Pýta sa Para. Straková hovorí, že mala k dispozícii všetky dokumenty týkajúce sa podpisov.  10:48 Para chce vedieť postup pri vypracovaní znaleckého posudku. Šéf senátu tvrdí, že znalkyňa ho už podrobne opísala. 10:43 Kolo otázok sa po dlhšom čase posunulo od Šantu. Pýta sa obhajca Para. Zaujíma ho z čoho vychádzala znalkyňa pri syntéze a žiada, aby mu slovo syntéza definovala. "Syntéza znamená skladať. Je to časť znaleckého skúmania, ktorá sa snaží určité dielčie výskumy dať dokopy alebo porovnať," odpovedá Straková s tým, že to znamená rozloženie podpisu na menšie časti. 10:38 Šanta sa pýta na takzvanú piatu zmenku. Chce zistiť, či Straková badá rozdiely v prípade umiestnenia podpisov na štvrtej a piatej zmenke.   "Tam je rozdiel určite," odpovedá.  10:36 Pojednávanie pokračuje. "Identifikovali ste v prípade pána Ruska, zmenu jeho podpisu viackrát?" pýta sa Šanta. Straková hovorí, že Rusko zmenil podpis dva krát. Malo to byť v roku 1993 a 2002. 10:34 Prokurátor Šanta počas prestávky pomerne ostro reagoval na slová Strakovej, podľa ktorých sa cítila ovplyvňovaná ďalšou znalkyňou Zelenkovou. "Čo si to dovoľuje? Vstupovať takýmto spôsobom do procesu," povedal prokurátor na adresu Zelenkovej. 10:20 Vyjadrenia počas prestávky 10:19 Senát vyhlásil krátku prestávku. Výsluch znalkyne bude pokračovať aj po nej.  10:09 Medzi verejnosťou je dnes prítomný aj zástupca spoločnosti CME. Priebeh pojednávania mu približujú tlmočníci.  10:06 "Keď som odovzdala posudok, tak aj potom som študovala literatúru," hovorí Straková s tým, že sa pripravuje na to, že podobných skúmaní bude viac. Dodáva, že nešlo len o obyčajné skúmanie, ale bola to podľa nej špeciálna znalecká úloha.  10:03 Straková tvrdí, že na záver jej posudku nemalo vplyv to, či skúmala kópie alebo originály.  Hovorí, že v súčasnej dobe sú už aj kópie veľmi kvalitné. 09:54 Straková hovorí o ovplyvňovaní "Evidujete nejaký negatívny vplyv na vaše znalecké skúmanie?" Pýta sa Šanta. Straková tvrdí, že mala pár telefonátov a má pocit, že bola ovplyvňovaná. "Kontaktovala ma pani Zelenková," odpovedá po chvíli ticha na otázku prokurátora.  Straková dodáva, že z telefonátu mala pocit, že záver jej posudku má byť nejednoznačný a všeobecný. Ide o znalkyňu Máriu Zelenkovú, o ktorej mali komunikovať Kočner s obhajcom Mandzákom. 09:47 Znalkyňa: Podpisy boli vytvorené po roku 2013 Straková odpovedá na otázku prokurátora Šantu, aby vyjadrila pravdepodobnosť toho, kedy boli podpisy vytvorené. "Som si istá, po všetkom, čo som zistila, že podpisy boli vytvorené po roku 2013," zopakovala znalkyňa rozhodne. 

Zdroj: TASR/Jakub Kotian
09:45 "Za tým si stojím," hovorí Straková a dodáva, že Ruskove podpisy na zmenkách nemohli byť vyhotovené v roku 2000, tak ako to tvrdia obžalovaní. Podpisy sú podľa nej z obdobia po roku 2013. 09:43 Straková uviedla, že skúmala 389 porovnávacích podpisov. Je to podľa nej úctyhodná porovnávacia vzorka.  09:35 "Skúmanie nebolo jednoduché, zobralo mi to veľa času," hovorí znalkyňa. Dodáva, že ju to stálo veľa nervov, ale veľa sa pri tom naučila.  09:31 Straková hovorí o uhloch sklonu pri podpisoch Ruska.  Jeho podpis na dokumente z roku 2000 má uhol sklonu 41,5 stupňov.  Pri neskorších podpisoch je to podľa Strakovej sklon v priemere 50 stupňov.  09:27 Znalkyňa vysvetľuje terminológiu z oblasti písmoznalectva. Cituje pri tom odborníkov.  Obžalovaní počas výsluchu sedia za sebou. Rusko je v lavici sám, Kočner je obklopený obhajcami.  09:18 Straková hovorí, že pokiaľ sa niekto počas svojho života rozhodne zmeniť podpis na základe nejakej udalosti, tak ho musí pracne cvičiť.  09:14 Písmo je podľa znalkyne identifikovateľné od približne 13. roku života. Podpis sa však začína vytvárať až neskôr. "Vytvára sa v puberte," tvrdí a dodáva, že ďalej sa podpis vyvíja a dosiahnutím osobnostnej zrelosti sa stáva našou značkou. 09:11 Straková opisuje, akou metódou skúmala podpisy na zmenkách. Písmo prirovnáva k chôdzi. "Opakujú sa pohybové linky, ktoré sa fixujú v šedej mozgovej kôre," vysvetľuje.  09:06 Pojednávanie sa práve začalo. V súdnej sieni sedia obaja obžalovaní Marian Kočner aj Pavol Rusko. Ako prvá bude vypovedať Erika Straková.  09:00 Dnes v Pezinku pokračuje proces v kauze zmenky. Vypovedať budú písmoznalci Erika Straková a Milan Nouzovský.

01 - Modified: 2019-11-13 07:01:35 - Feat.: 0 - Title: Proces v kauze zmenky sa chýli ku koncu. Lipšic prezradil, že majú pripravený kľúčový dôkaz 02 - Modified: 2019-11-19 12:55:24 - Feat.: 0 - Title: Môžu mať hodnotu miliónov eur a súdia sa kvôli nim Rusko s Kočnerom. Čo sú to vlastne zmenky? 03 - Modified: 2019-12-02 15:39:38 - Feat.: 0 - Title: Zmenkový proces: Kočner vyzdvihol dôležitého svedka. Ten potom jeho verziu poprel 04 - Modified: 2019-12-03 15:24:09 - Feat.: 0 - Title: Zmenkový proces: Šanta sľubuje akciu "ako guľový blesk." Vypovedal svedok, ktorý mal vydierať Kočnera 05 - Modified: 2019-12-04 14:47:13 - Feat.: 0 - Title: Zmenkový proces: Kočner tvrdí, že im poradil Valko. Určite by to nespravil, povedala jeho exmanželka 06 - Modified: 2019-12-17 13:35:40 - Feat.: 0 - Title: Zmenkový proces: Obhajoba odmietla čítať z Threemy. "To už je vrchol," naštval sa sudca 07 - Modified: 2020-01-08 11:43:14 - Feat.: 0 - Title: Znalkyňa: Rusko podpísal zmenky tromi ťahmi, ich vek sa však nedá určiť 08 - Modified: 2020-01-08 12:20:28 - Feat.: 0 - Title: Zmenkový proces: Hral to tak, aby zostal čistý, obviňuje Rusko zavraždeného Valka 09 - Modified: 2020-01-08 15:57:43 - Feat.: 0 - Title: Do vraždy Kuciaka nemal Kočner absolútne žiadnu obavu, že by NAKA prišla na súd zobrať zmenky, tvrdí Lipšic
01 - Modified: 2022-12-01 09:56:06 - Feat.: - Title: Štefan Agh vypovedal na súde. Nemá vedomosť, že by Pavol Rusko plánoval vraždu Klaus-Volzovej 02 - Modified: 2022-05-03 11:14:02 - Feat.: - Title: Žilinka si nevšimol žiadne mimoriadne okolnosti v čase, keď sa pripravovala jeho vražda, vypovedá na súde 03 - Modified: 2022-05-03 14:24:45 - Feat.: - Title: Vraždy prokurátorov: Palermo v Piešťanoch, samopal vraj kúpili na benzínke 04 - Modified: 2022-05-01 07:50:32 - Feat.: - Title: V utorok má na súde v Pezinku pokračovať proces v kauze vraždy Kuciaka 05 - Modified: 2022-04-14 07:45:32 - Feat.: - Title: Na súde sa opätovne začal proces v kauze vraždy Kuciaka a jeho snúbenice
menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
01. február 2023 04:08