StoryEditor

Záujem mladých o absolventskú prax

30.12.2001, 23:00

O takmer 4-tisíc osôb stúpol v novembri v medzimesačnom porovnaní počet nezamestnaných v Banskobystrickom kraji. Okresné úrady práce (OÚP) evidujú v tomto regióne 78 517 ľudí bez práce, čo predstavuje 22,38-percentnú mieru nezamestnanosti. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška sa počet evidovaných nezamestnaných zvýšil o 9 489 osôb. Do evidencie OÚP pribudlo podľa štatistiky krajského úradu práce (KÚP) takmer 7 400 nezamestnaných, z evidencie za rovnaké obdobie vyradili však len 3 450 ľudí. Takmer tisíc z nich si našlo prácu prostredníctvom OÚP, 1 473 si našli zamestnanie sami a 358 bolo vyradených pre nespoluprácu. Z celkového počtu evidovaných ľudí bez práce poberá podporu 14,24 percenta, čo je o 2,31 percent viac ako v októbri. V kraji je voľných 886 pracovných miest, teda na jedno miesto pripadá až 89 evidovaných na OÚP. V gescii KÚP v Banskej Bystrici sa realizuje v okresoch Žiar nad Hronom, Zvolen a Poltár aj projekt podpory zamestnávania absolventov škôl formou absolventskej praxe. Doterajšie výsledky ukazujú, že cieľová skupina má o túto formu záujem a vníma ju ako účinný nástroj pomoci pri uplatňovaní sa na trhu práce. V prvej etape realizácie projektu (od začiatku septembra do 15. novembra) sa v uvedených okresoch uzatvorili dohody s 283 absolventmi. Najviac záujemcov bolo umiestnených v ZSNP v Žiari nad Hronom a v jeho dcérskych spoločnostiach, v Pohronských strojárňach v Hliníku nad Hronom, v Bučine, v Sociálnej poisťovni a na Technickej univerzite vo Zvolene. Záujem zo strany zamestnávateľov o absolventskú prax bol výrazne vyšší, ako boli možnosti jednotlivých OÚP. Rozpočtované finančné prostriedky na 8-mesačnú prax pre 283 absolventov sú podľa údajov KÚP 3,318 mil. korún a predpokladané priemerné mesačné výdavky na jedného z nich predstavujú 1 465 korún.

19. máj 2022 23:39