StoryEditor

Kauza Logis: IBM čaká na previerku

21.09.2004, 00:00

Spoločnosť IBM Slovensko, s. r. o., Bratislava zatiaľ nemá vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti NBÚ. Potrebuje ho pri práci s utajovanými skutočnosťami v súvislosti s dodávkou logistického informačného systému (Logis) pre Ministerstvo obrany (MO) SR. Potvrdil to Martin Kovalik z tlačového oddelenia MO. Dodávka sa nerealizovala práve pre neukončenú previerku.
Spoločnosť IBM vzišla z verejnej súťaže na túto zákazku ako víťaz, ale MO s ňou uzavrelo v máji 2003 zatiaľ len zmluvu o budúcej zmluve. Od tohto termínu plynie teda aj lehota na previerku NBÚ. Riaditeľ kancelárie úradu Miroslav Brvnišťan však odmieta o konkrétnej firme a dátume prípadného ukončenia preverovania informovať. Zdržanlivý je aj generálny riaditeľ IBM Boris Kekeši, ktorý mieni počkať s vyhláseniami až na ukončenie previerky. Podľa nového zákona o ochrane utajovaných skutočností má NBÚ na preverovanie sedem mesiacov, výnimočne môže lehotu predĺžiť najviac o tri mesiace. Tieto lehoty stanovuje však až nová úprava zákona platná od mája 2004. Podľa informácií HN je jedným z možných vysvetlení pokračujúceho preverovania skutočnosť, že NBÚ sa riadi novým zákonom a lehota na preverovanie im začala plynúť dňom platnosti zákona. Situáciu okolo tendra Logis by mohla sťažiť aj žaloba pôvodného víťaza výberového konania - spoločnosti Slovakodata. Tá sa obrátila na Najvyšší súd SR, pretože Úrad pre verejné obstarávanie zmenil pôvodné rozhodnutie MO s tým, že je potrebné prehodnotiť podmienky súťaže. Následne rezort vybral IBM. Aj preto Slovakodata očakáva od súdu obnovenie výberového konania alebo aspoň priznanie náhrady škody.
MO však tvrdí, že od postupu spoločnosti Slovakodata nezávisí ďalší postup štátu v tejto kauze. Okrem plánovaného vstupu do dodávky logistického systému už IBM zabezpečuje pre rezort obrany centrálne výpočtové stredisko, pre NBÚ autorizáciu elektronického podpisu, ale aj modernizáciu serverov pre daňové riaditeľstvá. Naopak, neuspeli v tendri na štátnu pokladnicu, kde pôvodne zvažovali aj právne protiopatrenia.

23. máj 2022 02:47