S nástrojom e-faktúra prišiel bývalý minister financií a aktuálny predseda vlády Eduard Heger začiatkom roka.TASR
StoryEditor

Veľká anketa: riešenie na podvody na DPH existuje

13.07.2021, 00:00
Rozdiel medzi potenciálnym a skutočným výnosom dane z pridanej hodnoty predstavuje na Slovensku viac ako dve miliardy eur. Existujú však nástroje, ako proti týmto a iným únikom bojovať. HN sa opýtali expertov, čo si myslia o troch z nich.

Daň z pridanej hodnoty. Každý Slovák ju pozná aj odvádza. Je najdôležitejším zdrojom príjmu štátneho rozpočtu, no je stále tŕňom v oku našich inštitúcií a vlád. Medzera v jej výbere bola na svojom vrchole v roku 2012, keď dosahovala až 40,3 percenta. Posledné dáta – za rok 2018 – ukazujú o tretinu nižšiu hodnotu: 26,9 percenta. Stále sme však ďaleko nad mediánom v Európskej únii, ktorý zodpovedá 10,4 percenta.

Podvody týkajúce sa tejto taxy však nie sú jediné, ktoré trápia políciu, Finančnú správu a ukracujú spoločnú kasu. Ekonomická trestná činnosť sa zameriava napríklad aj na daň z príjmu či spotrebné dane. Každý kabinet zavádza rôzne nástroje, ktoré majú komplikovať život nepoctivým podnikateľom. HN sa opýtali odborníkov, čo si myslia o efektivite troch spôsobov, ako zatočiť s podvodníkmi.

1. Čo si myslíte o celoplošnom režime reverse charge? Myslíte si, že by mohol zabrániť podvodom na DPH?


2. Ministerstvo financií pripravuje systém e-faktúra, o ktorom hovorí, že značne pomôže v boji proti daňovým únikom. Súhlasíte s týmto tvrdením?


3. Ako hodnotíte prínos kontrolných výkazov v poklese daňových podvodov na DPH? V súvislosti s týmto, čo si myslíte o tom, že by mohol tento nástroj skončiť po zavedení e-faktúry?


Peter Šamko, sudca Krajského súdu v Bratislave
1. Reverse charge by mohol účinne brániť daňovým podvodom. Páchanie daňových podvodov by mohlo byť výrazne sťažené – najmä karuselových podvodov, ak by sa zaviedla celoplošná fakturácia bez DPH a daň sa platila až na konci. Podľa všetkého v súčasnosti neexistuje lepší inštitút na výrazné sťaženie páchania daňových podvodov.

2. Pokiaľ ide o e-faktúru, som pomerne skeptický ohľadne motívu jej zavedenia, ktorým má byť menej daňových podvodov. V prvom rade je nutné povedať, že pre samotných podnikateľov nepredstavuje zavedenie e-faktúry žiadne výrazné výhody a pôjde skôr o ďalšiu záťaž pre nich. Celkom určite e-faktúra nespôsobí menej daňových podvodov a nezabráni napríklad páchaniu trestného činu skrátenia dane, pri ktorom sa zatajuje alebo úmyselne skresľuje skutočná výška vlastnej daňovej povinnosti. To vyplýva z toho, že ani e-faktúra nezabráni „podnikaniu bez faktúr“, teda tomu, keď prebehne obchod, ale žiadne faktúry sa nevystavujú, respektíve sa síce vystavujú, ale úmyselne na nižšiu sumu, než bola v skutočnosti medzi podnikateľmi dohodnutá. Takýchto podnikateľov systém e-faktúry celkom určite neodhalí. Zavedenie e-faktúry má význam pre Finančnú správu, ktorá bude môcť jednoduchšie preverovať obsah faktúr, čo možno zníži počet či nutnosť vykonávania daňových kontrol. No to predpokladá správnosť údajov v e-faktúre, čo nemusí zodpovedať skutočnosti.

3. Pokiaľ ide o kontrolné výkazy DPH, myslím si, že zohrali svoju úlohu v súvislosti s daňovými podvodmi. Zrejme ich počet neznížili, avšak celkom určite vytvorili systém na ich jednoduchšie odhaľovanie. To platí hlavne v prípadoch reťazových podvodov, pri ktorých kontrolné výkazy dokážu niekedy napomôcť zorientovať sa v spleti navzájom podnikajúcich obchodných spoločností, napríklad prostredníctvom takzvanej krížovej kontroly, uplatňovania odpočtu dvakrát z tej istej faktúry a podobne. Či bude nahradenie kontrolných výkazov e-faktúrou znamenať prínos alebo nie, neviem.

Alica Orda Oravcová, prezidentka Daňového fóra Slovenska


1. Takýto nástroj nie je možné v súčasnosti zaviesť z dôvodu úniovej legislatívy. Slovenská republika mala možnosť celoplošný reverse charge zaviesť ako dočasné opatrenie, ktoré vyjednal pán Babiš, avšak ani Česká, ani Slovenská republika k jeho uplatňovaniu nakoniec nepristúpili. Ak by však takúto možnosť Slovenská republika mala, myslím si, že by po jeho zavedení viedla k výraznému zníženiu daňovej medzery. Nie je to však všeliek, ktorý by daňovej medzere v oblasti DPH zamedzil úplne, keďže podľa dostupných údajov daňovú medzeru tvorí aj nepriznanie daní pri dodaní tovarov a služieb podnikateľmi pre spotrebiteľov.

2. Systém e-faktúry významným spôsobom zvýši administratívnu záťaž podnikateľom, pretože sľúbené odbúranie podávania kontrolného výkazu nebude možné vykonať ihneď. V boji proti daňovým únikom však zavedenie systému e-faktúra nepopierateľne pomôže, avšak odhadované prínosy v štúdii nie sú podľa môjho názoru...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
24. jún 2022 01:19