StoryEditor

Exekúcie môžu zlepšiť hospodárenie nemocníc

21.08.2013, 00:00

Čo podľa Vás spôsobuje neschopnosť štátnych nemocníc splácať svoje záväzky?
Štátne nemocnice nesplácajú svoje záväzky, lebo v nich chýbajú správne motivácie. Politicky nominovaní riaditelia nemocníc s krátkou životnosťou, chýbajúce tvrdé rozpočtové pravidlá pre hospodárenie nemocníc, nehospodárne nákupy, neustále oddlžovania zo strany štátu, legislatíva nútiaca vykonávať zdravotné výkony aj bez ich finančného krytia, zdrojmi nekryté zvyšovania platov lekárov, obrovský štátny vplyv na zdravotníctvo a s tým súvisiace odmietanie privatizácie nemocníc, zabetónovanie štátnych nemocníc v koncovej sieti -- to všetko má výrazný vplyv na zlé hospodárenie štátnych nemocníc.

Ako sa môžu dotknúť exekúcie hospodárenia nemocníc a pacientov?
Exekúcie, štandardný ekonomický nástroj na ochranu práv veriteľov, majú potenciál vytvoriť na nemocnice potrebný tlak na zlepšovanie hospodárenia, čo môže byť zo stredno- a dlhodobého pohľadu prospešné pre všetkých -- veriteľov, nemocnice aj pacientov. Ak však nemocnice nezmenia pri exekučných hrozbách svoje hospodárenie, môže to, najmä pri menších nemocniciach, znamenať zhoršenie kvality a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, alebo aj ich zánik.

Aké opatrenia navrhujete, aby sa štátne nemocnice prestali zadlžovať?
V štátnych nemocniciach je nutné zavádzať tvrdé rozpočtové pravidlá pre ich hospodárenie, začať merať a zverejňovať ich kvalitu a efektívnosť a podľa toho ich odmeňovať, transformovať ich z príspevkových organizácií na akciové spoločnosti a umožniť i transparentný vstup súkromného kapitálu do nich, zrušiť zákonom definované minimálne mzdové nároky lekárov, presnejšie definovať, vrátane časovej dostupnosti, a prípadne aj zúžiť základný balík zdravotnej starostlivosti financovaný z povinného verejného zdravotného poistenia, vytvoriť lepšie podmienky na dobrovoľné pripoistenie, zaviesť paušálne regulačné poplatky pri návšteve lekára či hospitalizácii.

Ako si vysvetľujete, že nemocnice celkový hospodársky výsledok k polroku 2013 zlepšili, no v prípade záväzkov po lehote splatnosti sa situácia naopak zhoršuje?
Veľkým problémom údajov o hospodárení a zadlženosti štátnych nemocníc je, že sa na ne nedá úplne spoľahnúť, keďže netransformované štátne nemocnice nemajú ako príspevkové organizácie povinnosť viesť transparentné účtovníctvo podľa štandardných pravidiel a nemusia sa každoročne podrobovať nezávislému auditu. Komentovať priebežné výsledky je taktiež veľmi ošemetné, keďže môžu byť relatívne ľahko ovplyvnené rôznymi optimalizačnými účtovnými operáciami, jednorazovými príjmami, načasovaným rozpustením rezerv a podobne.

menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
04. december 2022 05:14