StoryEditor

Sociálna poisťovňa má rôzny meter na dlžníkov

23.08.2013, 00:00
Sanatóriu Tatranská Kotlina hrozia exekúcie. Zadlžené nemocnice môžu dlh splácať.

So štátnymi nemocnicami sa dohodla na splátkach, voči Sanatóriu Tatranská Kotlina postupuje oveľa tvrdšie. Sociálna poisťovňa si od neho nezaplatené poistné vymáha exekúciami – ide o 144-tisíc eur. Liečebňa má pritom finančné problémy, pre ktoré zamestnancom meškali výplaty. „Nezaplatíme, okamžite máme na krku exekúciu, lebo nie sme ako nedotknuteľné štátne nemocnice,“ povedal riaditeľ Ľubomír Maciak. Aj kvôli ďalším problémom sa obáva, či budú mať dosť peňazí na prežitie. „Balansujeme na hrane.“

 

Celkový dlh nemocníc v poisťovni k júlu stúpol na 70 miliónov eur. Na rozdiel od sanatória fakultné nemocnice v Trenčíne a Trnave môžu takmer 1,5 milióna eur uhradiť v mesačných splátkach. Hovorca poisťovne Peter Višváder rozdielny prístup nevysvetlil. „Neposkytujeme informácie o postupoch voči jednotlivým dlžníkom.“

 

Višváder dodal, že „každý dlžník má možnosť požiadať o splátky dlžných súm, pokiaľ platí bežné poistné včas a v správnej výške, a Sociálna poisťovňa ešte nezačala pohľadávku vymáhať.“ Poisťovňa na Sanatórium Tatranská Kotlina uvalila štyri exekúcie, späť zatiaľ vymohla 45,4 tisíca eur. Liečebňa je neziskovou organizáciou, ktorú založilo ministerstvo zdravotníctva a Arcidiecézna charita Košice.

Založili majetok
Ilavskú nemocnicu, ktorú spravuje Trenčiansky samosprávny kraj, poisťovňa od exekúcie ušetrila. Musela však založiť majetok v hodnote vyše 933-tisíc eur. Poisťovňa má u nich nesplatenú pohľadávku viac ako dva milióny eur. „Pri prekročení určitej výšky dlhu sa vyžaduje aj zriadenie záložného práva na majetok dlžníka pre zabezpečenie pohľadávky Sociálnej poisťovne. V prípade nesplácania pohľadávky je možné tento majetok predať a uspokojiť pohľadávku z výťažku predaja založeného majetku,“ povedal Višváder. Ako dodal, je to pre nich aj záruka, že bez ich súhlasu nedôjde k zníženiu majetku nemocnice.

Dlhy zariadení na nezaplatenom poistnom neustále narastajú. Podľa správy Sociálnej poisťovne zverejnenej na medzirezortné pripomienkovanie je oproti vlaňajšku dlh vyšší o 21 miliónov eur. Najväčší podiel na dlhu – 61,4 percenta – majú štátne zdravotnícke zariadenia. Ministerstvo zdravotnìctva, ktoré ich spravuje hovorì, že dlhy v poisťovni nemocnice vytvárajú, lebo majú celkovo vysoké prevádzkové straty,veľa dávajú na mzdy aj lieky. "Je však treba zdôrazniť, že spomedzi 13 fakultných a univerzitných nemocnìc majú zhoršenú platobnú morálku dlhdobo tri subjekty, no aj tie v decembri 2012 zrealizovali úhrady v prospech Sociálnej poisťovne," dodala hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková.

Iní exekvujú
Súkromní veritelia ohľaduplní k štátnym nemocniciam nie sú. Exekúciám na necelých 600-tisíc eur čelí bratislavská, košická, trnavská a prešovská nemocnica. V prípade Prešova si takto vymáha pacient náhradu škody viac ako 21-tisíc eur bez príslušenstva. Nemocnica sa voči tomu právne bráni, k exekvovaniu majetku tak zatiaľ nedošlo. „Súdnym exekútorom navrhovaný spôsob by však vo svojich dôsledkoch mohol do určitej miery ovplyvniť riadny chod nemocnice,“ povedala hovorkyňa Renáta Cenková s tým, že sa snažia zmierniť prípadné nepriaznivé následky.
Od košického zariadenia si viac ako osemtisícovú pohľadávku vymáha Generix a.s. Ide o známu firmu, ktorá už v minulosti chcela exekvovať viaceré nemocnice po tom, ako prebrala pohľadávky skrachovanej poisťovne Perspektíva. Pri založení Generixu bol košický podnikateľ Jaroslav Žáčik, ktorý tesne predtým pôsobil s Jurajom Širokým v už neexistujúcej akciovke Consulting Slovakia.
Podľa advokátky Jany Martinkovej exekúcia nemocníc nemusí byť jednoduchá, ak sa tie aktívne bránia. Na majetok potrebný na plnenie úloh štátu alebo verejnoprávneho účelu totiž nemožno podľa zákona siahnuť. „Na základe toho by bola exekúcia na takýto majetok zastavená. Nemocnice tiež môžu súd žiadať o odklad exekúcie napríklad aj vtedy, ak by mohla zabrániť poskytovať alebo zabezpečovať zdravotnú starostlivosť.“

Dlhy zdravotníckych zariadení
zdravotnícke zariadenia dlhujú Sociálnej poisťovni k júlu tohto roka 70 miliónov eur
najvyšší podiel na dlhu majú štátne nemocnice – 61,4 percenta
nárast pohľadávok poisťovňa eviduje pri Univerzitnej nemocnici Bratislava, Fakultnej nemocnici Banská Bystrica, Detskej fakultnej nemocnici Bratislava a Národnej transfúznej službe
splátkové kalendáre
majú dohodnuté Fakultná nemocnica Trenčín a Trnava, záložné právo si uplatňuje ilavská nemocnica, exekúciu dala na Sanatórium Tatranská Kotlina

menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
25. september 2022 07:22