Šéf Penty Jaroslav HaščákHN/Pavol Funtál
StoryEditor

Vedenie Penty píše otvorený list sulíkovcom. Reaguje na kritiku, že Penta uniesla zdravotníctvo

16.03.2017, 10:42
Autor:
lmlm
Podľa šéfa finančnej skupiny opozičná strana SaS na brífingu začiatkom týždňa prezentovala viacero tvrdení, ktoré hraničia až s klamstvom.

Šéf finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák napísal otvorený list Sulíkovej SaS, v ktorom sa ostro ohradzuje voči obvineniam liberálov, že Penta spoločne so Smerom „uniesla slovenské zdravotníctvo."

Zdravotníctvo sa tak stáva obeťou populizmu

Bohužiaľ, najčastejšie sa diskusia o zdravotníctve zvrháva na plytké politické útoky, nezriedka aj voči Pente, bez toho, aby kritici ponúkli aspoň základné fakty správne, resp. komplexný obraz nášho pôsobenia v zdravotníctve. Zdravotníctvo sa tak stáva obeťou populizmu a nekompetentnosti a výzvy na zakročenie voči Pente a jej spoločnostiam takmer hrdinským činom," píše Haščák.

Podľa neho SaS na brífingu začiatkom týždňa prezentovala viacero tvrdení, ktoré hraničia až s klamstvom.

Svet zdravia momentálne spravuje 16 nemocníc na Slovensku. Z nich všetky prevzal buď od prechádzajúceho súkromného prevádzkovateľa alebo na základe verejnej súťaže. V spomínaných verejných súťažiach Svet zdravia vždy uspel na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky, ktorá zahŕňala napríklad prevzatie predchádzajúcich záväzkov, kúpnu cenu alebo garantované investície," reagoval šéf Penty na obvinenie, že skupina pokútne a potichu prevzala nemocnice v sieti Svet zdravia.

Dodáva, že všetky tieto prípady boli verejne prezentované a to vrátane prísľubov ohľadom budúcnosti daných nemocníc.

SaSke sa nepáči prevzatie kontroly nad topoľčianskou nemocnicou

Opozičnej strane sa nepáči ani prevzatie kontroly skupinou Penta nad topoľčianskou nemocnicou. Nedávno to schválil Protimonopolný úrad. Prenájom je dohodnutý na 20 rokov.

Nemocnica má ročný zisk vo výške viac ako milión eur, poukázala SaS. Ročný nájom je pritom dohodnutý na 100-tisíc eur ročne.

SaS to kritizuje, nezdá sa jej to výhodné. "Porovnávať zisk jednotlivých nemocníc s výškou zaplateného prenájmu v situácii, keď investované prostriedky do nemocníc prekračujú zisk rádovo v desiatkach miliónov eur, je absolútne zavádzajúce a hraničí s úmyselným klamstvo," uviedol Gabriel Tóth z Penta Investments. Konkrétne v topoľčianskej nemocnici sa plánuje preinvestovať najbližšie roky 9,7 milióna eur.

Pre podnikanie finančných skupín neexistujú na Slovensku pravidlá, myslí si Ďuriš Nicholsonová. Svedčiť o tom má podľa nej aj práca na "postupnom ruinovaní štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP)".

"Nie je náhoda, že audit vo VšzP robila audítorská firma Deloitte, dvorná audítorská firma skupiny Penta," povedala.

Uniknutá správa z auditu mala podľa nej oslabiť postavenie VšZP voči konkurenčným zdravotným poisťovniam. "A teda aj voči Dôvere, ktorú vlastní Penta," dodala Ďuriš Nicholsonová.

Pozrite si brífing, na ktorom SaS kritizovala finančnú skupinu Penta:

Prečítajte si reakcie Jaroslava Haščáka v otvorenom liste, ktorý adresoval strane SaS:

Penta pokútne a potichu prevzala nemocnice v sieti Svet zdravia
– Svet zdravia momentálne spravuje 16 nemocníc na Slovensku. Z nich všetky prevzal buď od prechádzajúceho súkromného prevádzkovateľa alebo na základe verejnej súťaže. V spomínaných verejných súťažiach Svet zdravia vždy uspel na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky, ktorá zahŕňala napríklad prevzatie predchádzajúcich záväzkov, kúpnu cenu alebo garantované investície. Všetky tieto prípady boli verejne prezentované a to vrátane prísľubov ohľadom budúcnosti daných nemocníc.

– Takmer všetky tieto nemocnice sme preberali v katastrofálnom stave po ekonomickej aj fyzickej stránke. Ani v jednom prípade nemusel prenajímateľ (napríklad VÚC) urgovať splatnosť záväzkov alebo realizáciu dohodnutého investičného plánu. Ten Svet zdravia v mnohých prípadoch prekračuje. Dôkazom je napríklad výstavba nemocnice Novej generácie v Michalovciach v hodnote 34 miliónov eur, ktorá v pôvodnej tendrovej ponuke vôbec v takomto rozsahu nefigurovala.

– Investíciu do nemocníc tak od začiatku vnímame ako náš dlhodobý záväzok radikálne zlepšiť ich fungovanie a kvalitu zdravotnej starostlivosti, od získania prvých nemocníc v roku 2011 investície do nich (75 mil. EUR) výrazne prevyšujú akýkoľvek zisk a idú vysoko nad jeho rámec.

Nemocnica v Topoľčanoch je pre Pentu skvelý biznis
– Čo sa týka konkrétne nemocnice v Topoľčanoch, tú získal Svet zdravia do prenájmu od Nitrianskeho samosprávneho kraja na 20 rokov za nájom 100-tisíc eur ročne, pričom v roku 2016 bol prevádzkový zisk topoľčianskej nemocnice 1,1 milióna eur. Je však nutné doplniť, že Svet zdravia zároveň zmluvne garantuje počas najbližších 6 rokov preinvestovať v nemocnici 9,7 milióna eur a tiež vyrovnať záväzok NSK v hodnote 4,4 milióna eur voči bývalému nájomcovi.

– Navyše, Topoľčianska nemocnica je skrz súdne spory medzi NSK a bývalými prevádzkovateľmi nemocnice dlhodobo v investičnej agónii. Chátrajú budovy, operačné sály v katastrofickom stave, podobne sociálne zariadenia. Väčšina prístrojového vybavenia je po lehote životnosti a v kritickom stave je aj personálna situácia. Nemocnica je tak zaujímavou investíciou len z dlhodobého pohľadu, v žiadnom prípade nejde o rýchly zisk.

Krížové vlastníctvo je pre zdravotníctvo škodlivé
– Na úvod je potrebné zdôrazniť, že Penta prostredníctvom zdravotnej poisťovne Dôvera nezvýhodňuje žiadne zdravotné zariadenia, čoho dôkazom je aj cenová politika, ktorá platí smerom k regionálnym nemocniciam Svet zdravia. Platby ZP Dôvera sú buď na úrovni alebo dokonca ešte nižšie ako sumy, ktoré dostávajú nemocnice od zvyšných poisťovní. Všetky vzťahy medzi spoločnosťami patriacimi do skupiny Penty sú tak v medziach platnej legislatívy a sú založené na trhovej báze. V prípade akýkoľvek pochybností je možné nahliadnuť do konkrétnych zmlúv medzi poisťovňou a poskytovateľmi, všetky sú verejne dostupné v elektronickej podobe na stránkach zdravotných poisťovní.

– Zároveň platí, že väčšia integrácia jednotlivých častí reťazca v zdravotníctve je, napr. v USA, úplne bežná a poskytuje viacero výhod, nielen na strane poskytovateľov, ale aj na strane pacientov. Podstatnými zdrojmi efektivity a kvality integrovaných systémov je dôsledná koordinácia platcu a všetkých typov zúčastnených poskytovateľov, s cieľom minimalizovať čas liečby a maximalizovať jej efekt.

– Integrácia nemusí nutne znamenať iba spoluprácu spoločností jedného vlastníka. Ak sa zvolí spolupráca v oblasti, ktorá prináša benefity viacerým účastníkom systému, vie výborne fungovať aj bez existencie jednotnej vlastníckej štruktúry. Vhodným príkladom je služba Bezpečné lieky spustená zdravotnou poisťovňou Dôvera, ktorá poskytuje základné údaje o liekových interakciách a spája lekára, pacienta, lekárnika a zdravotnú poisťovňu. Jej hlavným prínosom je, že lekárom týchto pacientov ponúka podrobnejšie informácie aj s odporúčaním ako postupovať pri liečbe a inšpiroval aj štátnu zdravotnú poisťovňu k obdobnému projektu.

Penta má dominantné, resp. monopolné postavenie v zdravotníctve
– Penta nie je dominantným a už vôbec nie monopolným hráčom v slovenskom zdravotníctve a ani sa k nemu v žiadnom segmente neblíži. Navyše, od nášho vstupu do zdravotníctva nesledujeme záujem byť najväčším hráčom, ale chceme byť predovšetkým kvalitatívnym lídrom v jednotlivých segmentoch.

– V zdravotnom poistení má Dôvera 27% trhový podiel, pričom najväčším subjektom v tomto sektore je dlhodobo VšZP. V segmente lekární na Slovensku Dr.Max prevádzkuje okolo 240 lekární z celkového počtu viac ako 2000 a má tak približne 10% podiel. Máme síce najväčšiu súkromnú sieť regionálnych nemocníc, ale vzhľadom na ich počet a veľkosť nie sme v tomto sektore dominantným poskytovateľom, tým sú štátom vlastnené a zároveň najväčšie nemocnice.

– Skôr úsmevným je tvrdenie, že Penta vlastní aj záchranky, čo už viac ako 8 rokov nie je pravda. Spoločnosť Falck záchranná sme totiž predali ešte v roku 2008, od toho momentu nemáme v tejto oblasti žiadne aktivity.

– Ak sa teda pozrieme na konkrétne čísla, je zrejmé, že monopol nemajú súkromní investori, ale práve štát. Viackrát sme už preto deklarovali, že by sme privítali, aby do segmentu zdravotníctva vstúpili aj iní súkromní hráči. Sme presvedčení, že len zdravá konkurenčná súťaž vyprodukuje pre pacientov najlepšie výsledky a my sa jej v žiadnom prípade nebránime.

Zlučovanie poisťovní do Dôvery znamenalo vytiahnutie 400 miliónov eur zo systému
– Na úvod si je nutné uvedomiť, že touto transakciou nevznikla žiadna virtuálna – umelo vytvorená hodnota. Kľúčovým aktívom, hodnotou poisťovne je jej poistný kmeň. V roku 2008-2009 bola účinná nezmyselná právna úprava, ktorá zakazovala prevod kmeňa medzi poisťovňami za inú ako nulovú hodnotu. Pri predaji podniku Dôvery do Apolla tak musel byť účtovne poistný kmeň Dôvery vyjadrený v nulovej hodnote. Apollo však kúpou Dôvery získalo jej kmeň a jeho hodnota prirodzene stúpla. Nárast tejto hodnoty bol vyjadrený nezávislým znaleckým posudkom, pričom týmto úkonom nikto neutrpel akúkoľvek škodu a ani si neodôvodnene neprilepšil. A na záver – žiadny zákon sa kvôli tomu nemenil, čo sa dá rýchlo a ľahko overiť.

– Zároveň tvrdenie, že ak by nedošlo k oceneniu kmeňa Dôvery, tá by dodnes mala negatívne vlastné imanie a že tento problém riešila ocenením poistného kmeňa je úplným nezmyslom. Pravda je taká, že Dôvera nikdy nemala ani negatívne vlastné imanie, ani akýkoľvek problém s vlastným imaním. Ocenenie poistného kmeňa tak nemalo súvis s vlastným imaním. Taktiež tvrdiť, že VšZP má rovnaký problém s vlastným imaním, ako Dôvera, resp. že Dôvera by mala finančné problémy porovnateľné s VšZP je opäť dôkazom hlbokej neznalosti celej témy.

– Taktiež nedošlo k žiadnemu vytiahnutiu 400 miliónov z poisťovne Dôvera. Výplata záväzkov voči akcionárom bola urobená prostredníctvom dividend recap. Nie je to žiadna účelová operácia či trik, ale štandardný nástroj, ktorý sa používa pri výplate budúcich ziskov podniku prostredníctvom bankového úveru. Ide o komerčný vzťah medzi podnikom, jej akcionárom a financujúcimi bankami. Tie poskytnú podniku úver v takej výške, ktorá vyjadruje dôveru bánk v to, že podnik bude po dobu splácania úveru dosahovať istú ziskovosť a bude schopný splácať istinu, ako aj úroky z úveru. Dividend recap používa Penta bežne v takmer každej svojej investícii, pretože takáto operácia umožňuje, aby vlastník – investor mohol získať hotovosť a mohol ju následne reinvestovať. V prípade Dôvery si tak Penta „nevytiahla“ z poisťovne neoprávnene alebo nezákonne ani jedno jediné euro.

Strata v štátnych nemocniciach či VŠZP je dielom Penty
– Na záver sme si nechali najbizarnejší argument, že za zlý stav v štátnych nemocniciach alebo Všeobecnej zdravotnej poisťovni môže Penta. Ide o tvrdenie, ktoré je na úrovni veľmi nepodarenej konšpirácie a nechce sa nám veriť, že ho niekto môže myslieť vážne.

– Nezostáva nám nič iné, len opäť zdôrazniť, že sme to práve my ako súkromný investor, ktorý tvrdo bojuje proti zadlžovaniu a dôrazne vyžaduje čo najefektívnejšie správanie v našich zariadeniach. Dôkazom je ich kladné hospodárenie, ktoré umožňuje ušetrené prostriedky opätovne investovať do ich modernizácie a kvality služieb.

– Problémom slovenského zdravotníctva nie sú súkromné investície, ale katastrofálny manažment, korupcia, netransparentnosť, neefektivita a plytvanie v štátom vlastnených spoločnostiach. Rozdiel medzi súkromným a štátnym, prístup k manažovaniu zdrojov a schopnosť reálnych investícií hovoria jasnou rečou. Kto túto skutočnosť nevidí, má buď klapky na očiach alebo úmyselne vytvára hlúpe konšpirácie.

– V neposlednom rade, tvrdenie, že nám ide o privatizáciu 4 špecializovaných ústavov, ktorých akcie sa majú vložiť do základného imania VšZP, je úplne mimo reality. Nikdy sme nemali a ani nemáme záujem získať od štátu tieto zdravotnícke zariadenia, našim záujmom je postaviť úplne nové nemocnice Novej generácie. Príkladom je nielen náš zámer postaviť modernú koncovú nemocnicu v Bratislave, ale aj nová nemocnica v Michalovciach, ktorá bude dokončená už koncom tohto roka.

Ako Penta a jej zdravotnícke spoločnosti sme presvedčení, že súkromné investície sú nevyhnutné pre zlepšenie kvality slovenského zdravotníctva a že z nich profitujú najmä samotní pacienti. Plne si uvedomujeme významný aspekt spoločenskej zodpovednosti, ktorú tento sektor nesie, pričom do zdravotníckych projektov sme preinvestovali už viac ako pol miliardy eur a zamestnávame v našich zdravotníckych firmách cez desať tisíc ľudí hlavne na Slovensku, ale aj v Českej republike a v Poľsku. Samozrejme, máme záujem podnikať s primeraným ziskom, ten však v našich spoločnostiach dlhodobo neprekračuje hranicu 10% a stále tak platí, že do zdravotníctva investujeme viac ako z neho získavame.

Záleží nám na stave slovenského zdravotníctva a aj naďalej do neho plánujeme masívne investovať, najmä do nemocníc a zlepšovania kvality poskytovanej starostlivosti. Aj v súčasnosti pripravujeme viacero kľúčových inovácií, napr. začiatkom tohto mesiaca sme predstavili technológiu IBM Watson, ktorá na báze umelej inteligencie pomáha v našich nemocniciach liečiť onkologické ochorenia.

Sme preto pripravení viesť otvorený dialóg s každým, kto o to prejaví záujem a naďalej transparentne komunikovať. Týka sa to aj celého politického spektra, vrátane politickej strany Sloboda a Solidarita.

Stanovisko SaS

Podľa stanoviska skupiny Penta to vyzerá tak, že nominanti Smeru (VÚC a mestá) tieto nemocnice držali v príšernej kondícii, či už po finančnej, alebo prevádzkovej stránke. Ak je tak, podáva to otrasný obraz o správe verejného majetku a zdravotníctva pod vedením strany Smer-SD Roberta Fica. Ak je podozrenie na nehospodárne až kriminálne zaobchádzanie s verejným majetkom a skupina Penta má vedomosť o takýchto skutočnostiach, dôrazne ich vyzývame, aby podali trestné oznámenia na predstaviteľov Smeru.
Osobitne nemocnica v rodnom meste Roberta Fica je čerstvý prípad a je nevyhnutné vyšetriť, prečo sa dostala do katastrofálneho stavu napriek vysokej ziskovosti.

V prípade odčerpanie vyše 400 miliónov mimo Slovenska poisťovňou Dôvera žiadame detailný popis toho, čo a prečo sa pri tejto transakcii odohralo vrátane účasti strany Smer, ktorá na transakcii poisťovne Dôvera participovala vrátane zmeny zákona v NR SR a špeciálneho odobrenia vtedy štátneho tajomníka Petra Kažimíra.

Ako sme už uviedli na tlačovej konferencii, do zdravotníctva je nevyhnutné zaviesť presné pravidlá, ako je to v prípade vyspelých krajín. Inak hrozí kartelizácia odvetvia nevyhnutného pre zdravie obyvateľov Slovenska. Vyše desaťročný marazmus vládnutia strany Smer plodí silné podozrenia z klientelizmu a zámerného zanedbávania starostlivosti o veci verejné v zdravotníctve. Robert Fico sa musí za tento stav osobne zodpovedať. Avšak jeho pitie koly na Vazovovej v roku 2006 opísané v spise Gorila skôr svedčí o tom, že zdravotníctvo pokútne a potichu predal finančným skupinám do ich svojvôle.

Čo sa týka investícií, jediné relevantné údaje sú údaje o hodnote, ktorý finančná skupina prevzala vo vzťahu k hodnote, ktorú odovzdala. Strieľanie čísiel bez súvislostí je len snaha o ohúrenie verejnosti.

01 - Modified: 2024-03-01 11:25:00 - Feat.: - Title: Nielen Sulík, SaS posiela do boja o Brusel ďalšie známe mená. Liberáli ukázali celú kandidátku 02 - Modified: 2024-02-29 10:04:34 - Feat.: - Title: Ústavný súd sa ukazuje ako silná inštitúcia v kritických chvíľach pre demokraciu, tvrdí Kolíková 03 - Modified: 2024-03-01 14:03:12 - Feat.: - Title: Šimečka: Varujem Fica, aby im ani len nenapadlo zmariť rozhodnutie Ústavného súdu. Hrozí masívnymi protestmi 04 - Modified: 2024-02-28 13:46:07 - Feat.: - Title: Haščák vypovedal ako poškodený pre raziu v sídle Penty: V tomto prípade sa už neuspokojím s ospravedlnením 05 - Modified: 2024-02-27 18:12:06 - Feat.: - Title: Za odchod Boschu sú zodpovední Fico a Saková, reaguje SaS na odchod firmy zo Slovenska
menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
02. marec 2024 23:46