StoryEditor

Ľudské zdroje čoraz aktuálnejšie

30.08.2002, 00:00

Základným predpokladom fungovania akejkoľvek organizácie sú tri zdroje: materiálne, finančné a ľudské. Tým posledným sa bližšie prizrel Zdeněk Palán vo svojej prínosnej publikácii Lidské zdroje -- Výkladový slovník, ktorá nedávno vyšla v pražskom nakladateľstve Academia. Ako sám uvádza, najdôležitejšie z troch spomínaných zdrojov sú práve ľudské zdroje, pretože ostatné dva zdroje uvádzajú do pohybu a určujú ich využívanie. Preto ľudské zdroje, ich riadenie a neustále skvalitňovanie predovšetkým vzdelávaním považuje za základnú úlohu podnikového manažmentu. Upozorňuje na to, že problematika ľudských zdrojov je veľmi aktuálna, vzhľadom na vývojové trendy, problémy na trhu práce a v celej spoločnosti táto aktuálnosť pretrvá a stane sa stálou súčasťou uvažovania politikov, prognostikov, andragógov, pedagógov, výchovných a sociálnych pracovníkov i mnohých ďalších, ktorí majú do činenia so vzdelávaním, výchovou a starostlivosťou či pomocou dospelým.
Autor sa snaží zjednotiť výklad pojmov, ktoré sú značne frekventované, ale zároveň často používané nesprávne, nepresne alebo v súvislostiach, ktoré problém skôr zahmlievajú ako vysvetľujú. V posledných rokoch sa väčšina odborníkov z rôznych oblastí preorientovala na anglo-americkú odbornú literatúru, preto niektoré publikácie podobného typu (napríklad sociologický i psychologický slovník z Portálu, ako aj výkladový slovník andragogiky zo slovenského vydavateľstva Iris) obsahujú za jednotlivými heslami aj anglické ekvivalenty, resp. na ich konci môžeme nájsť prekladový slovník. Palánov výkladový slovník túto možnosť príliš nevyužíva, anglické pomenovania uvádza predovšetkým pri pojmoch, kde neexistuje český ekvivalent (napr. heslo talent driven society -- spoločnosť ťahaná talentmi, sociologická teória hovoriaca o talentoch ako o základe spoločenského rozvoja), niektoré anglické pomenovania ako napr. human resources odkazuje v slovníku na české pomenovanie ľudské zdroje, anglické pomenovanie v zátvorkách inak v texte uvádza iba výnimočne. Zvláštnosťou a pridanou hodnotou tohto slovníka je nadštandardný výskyt hesiel venovaných rozmanitým inštitúciám, odborníci na ľudské vzťahy majú evidentne veľké nutkanie združovať sa do desiatok profesijných organizácií a zakladať množstvo rozmanitých inštitútov. V publikácii prevažujú kratšie heslá, ktoré autor doplnil dlhšími heslami na vybrané témy. Veľký priestor venoval heslám o celoživotnom vzdelávaní, európskych Bielych knihách či samotnej Európskej únii (so zameraním na veci súvisiace so vzdelávaním), čítaniu, dejinám andragogiky (zjednodušene vzdelávaniu, resp. učeniu starších), právu vo vzdelávaní dospelých v českej legislatíve, hodnoteniu pracovníkov, výchove, ale aj takým dôležitým veciam, ako je školská tabuľa. Niektoré heslá sú na publikáciu tohto typu azda príliš rozvláčne a ich jazyk príliš odborný, vyvažujú ich výstižné heslá predstavujúce v stručných bodoch celú šírku a problematickosť danej témy (napr. heslo dospelý, dospelosť, ponúkajúce deväť výkladov; od Komenského cez prírodu až po právne normy či vývojovú psychológiu), či niektoré heslá osviežené konkrétnymi príkladmi z praxe.

menuLevel = 2, menuRoute = style/kultura, menuAlias = kultura, menuRouteLevel0 = style, homepage = false
17. august 2022 12:12