StoryEditor

Bielorusko

27.02.2008, 23:00

Názov: Bieloruská republika
Rozloha: 207 595 km2
Počet obyvateľov: 10 293 011 (2006)
Hustota zaľudnenia: 50 obyvateľov/km2
Štátne zriadenie: prezidentská republika
Hlavne mesto: Minsk 1 617 500 obyvateľov
Iné významnejšie sídla:
Gomel 503 300 obyvateľov
Vitebsk 369 200 obyvateľov
Mogiliov 370 000 obyvateľov
Brest 240 000 obyvateľov
Najvyšší bod: Dzeržinskaja Hara, 345 m
Najnižší bod: rieka Nemen 90 m
Najvýznamnejšie rieky: Dnepr, Pripiať, Západný Bug, Západná Dvina, Neman
Úradný jazyk: bieloruština, ruština (v praxi je používaná ruština, naproti tomu spisovná bieloruština je znakom národno-kultúrne orientovanej inteligencie)
Mena: bielorusky rubeľ (BYR)
Národnostné zloženie:
Bielorusi 78 %,
Rusi 13 %,
Poliaci 4 %,
Ukrajinci 3 %,
Iné 2%.
Náboženstvo:
-- pravoslávne 60 %,
-- bez vierovyznania 30%,
-- rímskokatolícke 8 %,
-- iné 2 %.
Urbanizácia: 71,2 %
Priemerná dĺžka života: muži 66 rokov, ženy 76 rokov
Nezamestnanosť: 2,6 % (podľa neoficiálnych zdrojov 20 %)
Práceschopné obyvateľstvo: 4,3 milióna (r. 2003)
Podiel na tvorbe HDP: poľnohospodárstvo 16 %, priemysel 39 %, služby 45 %
HDP: 2 070 USD/obyvateľa.
Časové pásmo: Slovensko + 1 hod.
Podnebie: kontinentálne s výdatnými zrážkami, priemerné teploty v januári od -4 °C do -7 °C. Najteplejším mesiacom je júl s priemernou teplotou 18 °C. Zrážky sú najvýdatnejšie v júni a v auguste, sneží často až do apríla.
Správne členenie: 6 oblastí, ktoré sú nazvané podľa ich centier (Brest, Vitebsk, Gomel, Grodno, Minsk a Mogilov). Hlavné mesto je samostatnou územnosprávnou jednotkou. 117 okresov.

Diplomatické zastúpenie:
Veľvyslanectvo SR v Minsku
Vostočnaja ulica č. 133/168
220113 Minsk
Bieloruská republika
Tel.: +37-17/216 15 63
Fax: +37-17/262 15 61
www.minsk.mfa.sk

Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky v Bratislave
Kuzmányho ulica č. 3/A
811 06 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421-2/544 16 325
Fax: +421-2/544 16 328
http://belembassy.org/slovakia

Poloha a priemysel
Bielorusko leží vo východnej Európe. Územie celej krajiny tvorí Východoeurópska nížina, ktorej povrch formoval pevninský ľadovec a následne činnosť riek. Striedajú sa tu morény, ktoré zanechal ľadovec, s močaristými zníženinami a jazerami (4 000 jazier).
Krajina je chudobná na nerastné suroviny. Má jedine veľké zásoby rašeliny a obrovské lesy. Popri riekach vyrástli drevospracujúce a celulózové podniky.
V podmienkach kontinentálneho podnebia sa pestuje ľan. Z neho sa vyrábajú koberce žiadané v celej Európe.
Vzhľadom na nedostatok surovín sa začínajú rozvíjať priemyselné odvetvia, ktoré majú nízke nároky na surovinové vstupy a energiu (elektronické zariadenia, nástroje).
Na poľnohospodárskej pôde sa pestuje predovšetkým raž, zemiaky a cukrová repa.
Následkom havárie Černobyľskej atómovej elektrárne a rádioaktívneho zamorenia sa časť územia na juhu stala neobývanou.

Víza a doklady
Pri vstupe do Bieloruska platí pre občanov Slovenska vízová povinnosť. Pre držiteľov diplomatických a služobných pasov platí bezvízový styk. Bieloruské konzulárne pracoviská vydávajú turistické, pracovné, služobné, návštevné a tranzitné víza, víza na štúdium, jednosmerné, dvojsmerné a viacnásobné víza. Na Slovensku vydáva víza do Bieloruska konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Bieloruskej republiky v Bratislave na Kuzmányho ulici č. 3/A.
Na udelenie víza je potrebné mať platný cestovný pas, farebnú fotografiu, pozvanie právnickej alebo fyzickej osoby, voucher (do 30 dní bez pozvania) a platné zdravotné poistenie počas celého pobytu v Bielorusku, ktoré je možné zakúpiť aj na hraniciach s Bieloruskom. Pre občanov krajín, kde Bielorusko nemá diplomatické zastúpenie, najdlhšie na 30 dní, sa výnimočne turistické víza udeľujú na medzinárodnom letisku Minsk II.

Stručné dejiny
Bielorusko bolo vo svojej histórii slobodné a nezávislé len krátko. Už od 9. storočia bolo súčasťou Kyjevskej Rusi, neskoršie Litovského veľkokniežatstva. V roku 1569 získali túto časť východnej Európy Poliaci. V druhej polovici 18. storočia bolo Bielorusko pripojené k Rusku. Spory medzi Ruskom a Poľskom o Bielorusko pokračovali aj na začiatku 20. storočia. V roku 1919 bola síce vyhlásená Litovsko -- Bieloruská sovietska socialistická republika,ale netrvala dlho. Po obsadení poľskými vojakmi v roku 1920 bola západná časť Bieloruska pripojená k Poľsku. Vo východnej časti krajiny vznikla Bieloruská SSR, ktorá sa v roku 1922 stala súčasťou Zväzu sovietskych socialistických republík. Západné poľské územie bolo k Bielorusku, respektíve k Sovietskemu zväzu pripojené v roku 1939. Počas oboch svetových vojen bolo Bielorusko okupované Nemeckom.
V roku 1991 vyhlásilo Bielorusko nezávislosť. O tri roky neskôr bol na čelo krajiny zvolený prezident Alexander Lukašenko, ktorý zaviedol policajný štát a potlačil akúkoľvek opozičnú politiku. Priebežne sa v krajine konajú protestné zhromaždenia a demonštrácie, ale všetky sú policajne rozohnané.

Cestovanie do Bieloruska
Priame letecké spojenie medzi Minskom a Bratislavou nie je. Najvhodnejšie letecké spojenie je na trase Viedeň -- Minsk. Možné je aj letecké spojenie na trase Bratislava -- Varšava -- Minsk. Letisko Minsk je 44 kilometrov od centra Minska.
Možná je aj doprava rýchlikom. Priame denné spojenie je na trase Bratislava, Žilina, Čadca, Brest, Minsk až do Moskvy. Cesta z Bratislavy do Minska trvá 24 hodín.
Je možná aj doprava vlastným dopravným prostriedkom. Hlavné cesty sú spravidla v oboch smeroch dvojprúdové, nespĺňajú však kritériá pre diaľnice, najmä pre chýbajúce stredové a okrajové zvodidlá. Povrchová úprava ciest na hlavných trasách zodpovedá úrovni rýchlostných komunikácií na Slovensku. Na každých 40 -- 50 km sú na hlavných trasách stanoviská dopravnej polície (GAI), ktorá kontroluje rýchlosť aj v noci. Povolená rýchlosť v meste a v obciach je 60 km/h, mimo mesta 90 km/h, pokiaľ dopravné značenie neurčuje inak.

22. máj 2022 10:22