StoryEditor

Dôležité fakty o novom ekologickom benzíne E10. Do Felicií ho radšej netankujte

09.12.2019, 12:01
Autor:
TopSpeedTopSpeed
Čo znamená prechod na E10 pre bežných motoristov? Čo bude s benzínom E5? Na otázky odpovie v článku manažér Vývoja a rozvoja rafinérskych produktov skupiny MOL a spoločnosti Slovnaft.

Od 1. januára 2020 začnú čerpacie stanice na Slovensku s distribúciou nového druhu bezolovnatého benzínu s označením E10. Ten si zachová doterajšiu hodnotu oktánového čísla 95, líšiť sa však bude vyšším obsahom biozložiek.

Podľa Radoslava Jonáša zo Združenia pre výrobu a využitie biopalív budú nové benzíny obsahovať 9 percent biozložky, čo predstavuje, v porovnaní s doterajším stavom, nárast približne o tri percentá (súčasné benzíny s označením E5 obsahujú päť až sedem percent biozložky).

„Nie je dôvod na žiadnu paniku,“ obhajuje nové palivo Jonáš. Bez náznaku zaváhania pokračuje a dodáva, „Autá spaľujúce E10 sú šetrnejšie k životnému prostrediu a nezaznamenávajú ani žiadny citeľný pokles výkonu, životnosti, ani spotreby.“

Redakcia TopSpeed.sk sa do tematiky okolo biozložiek v benzíne ponorila ešte hlbšie a pýtala sa aj ďalších strán. Oslovila Miroslava Mrzulu, manažéra Vývoja a rozvoja rafinérskych produktov skupiny MOL a spoločnosti Slovnaft, a spýtala sa ho niekoľko priamych otázok.

Na častú otázku, či zostane palivo E5 aj naďalej v ponuke, Miroslav Mrzula odpovedá: „V našej sieti čerpacích staníc bude prémiové palivo EVO Plus vo forme E5 pre zákazníkov, ktorí buď nemajú vhodné vozidlo, alebo majú napríklad staršiu kosačku. Takto im dávame možnosť voľby. Samozrejme o niečo drahšej, pretože prémiový benzín je vyrábaný z najlepších komponentov a obsahuje aj väčšie množstvo aditív. Navyše, v prémiovom benzíne dosahuje podiel biozložky nie etanolom, ale inou zlúčeninou, ETBE, čo je vlastne chemická zlúčenina, vyrobená v rafinérii z etanolu a jednej plynnej zložky získavanej v procese výroby benzínov.“

V podobnom duchu sa nesie aj odpoveď predstaviteľov spoločnosti OMV. Tiež zachovajú v ponuke benzín E5 v podobe prémiového paliva MaxxMotion 100plus. Z uvedeného vyplýva, že prevádzka vozidiel na menej ekologické palivo E5 bude naďalej možná, no predraží sa. Nikto momentálne netuší, do kedy benzín E5 zostane v ponuke. Na to nevedia v tejto chvíli odpovedať ani zástupcovia ZVVB, ani samotní palivári.

Aké výhody má vyšší podiel biozložiek v palive?
Celkovo nižšie emisie CO2, nakoľko etanol má cca 70 percentnú úsporu emisií CO2. Vďaka dokonalejšiemu spaľovaniu sú navyše nižšie emisie NOX a CO2 zo samotného spaľovania. A ďalšou podstatnou vecou je, že sa týmto zvyšuje energetická sebestačnosť krajiny, nakoľko etanol je produkovaný z plodín dopestovaných na Slovensku.

Aké nevýhody má vyšší podiel biozložiek v palive
Rastie schopnosť benzínu adsorbovať vzdušnú vlhkosť a riziko korózie palivového systému. Ale renomovaní výrobcovia do svojich palív už roky pridávajú tzv. výkonnostné prísady. Tie okrem zlepšovania iných úžitkových vlastností, riešia aj spomenuté problémy, takže pri tankovaní paliva u týchto predajcov je riziko minimalizované. Rizikovým sú taktiež gumené materiály, a to hlavne polyuretán, z ktorého sú vyrobené staršie tesnenia. Dlhodobým pôsobením ich etanol rozleptá a môže vzniknúť netesnosť. Od roku 2005 však už výrobcovia vedeli, že takýto benzín príde, a preto vyrábali motory prispôsobené tomuto palivu. Jedna fínska štúdia dokonca dokazuje, že prekvapivo práve drvivej väčšine veteránov, vyrobených pred rokom 1984, benzín E10 vyhovuje. Takže existuje len určitý časový úsek výroby motorov, pre ktoré nie je stopercentne vyhovujúci.

Máte vyčíslené, o koľko menšiu energetickú účinnosť má palivo E10 voči E5? A ako sa to prejaví v praxi? (vieme aspoň orientačne určiť, o koľko sa zvýši spotreba vozidiel používajúcich palivo E10 namiesto doterajšieho E5)?
Samotný etanol má cca o jednu tretinu nižší energetický obsah, ako benzín. Preto pri zvýšení podielu etanolu o cca tri percentá, priamy vplyv je cca jedno percento. Avšak, vzhľadom na lepšie spaľovanie samotnej zmesi vďaka vyššiemu podielu etanolu, ako aj úprave zloženia zvyšného podielu benzínu, bude tento rozdiel ešte nižší. Na výkon, vzhľadom na predpoklad vyššieho oktánového čísla, nebude mať negatívny dopad. Samotné zvýšenie o jedno percento nie je možné spozorovať, nakoľko bežné vplyvy sú minimálne na tejto úrovni (teplota a vlhkosť vzduchu, zapnutá ventilácia, otvorené okno a pod.).

Je pravda, že po určitom čase dochádza k javu, kedy sa na dne nádrže zhromaždí voda a lieh z biozložky v palive? Po akom čase odstávky vozidla dochádza v palivovej nádrži k tomuto javu?
K tomuto javu môže dôjsť tak v nádrži auta, ako aj v nádrži na čerpacej stanici. Etanol sa totiž oveľa radšej rozpúšťa vo vode, ako v benzíne. Takže, ak sa prekročí istá hranica, dôjde k vylúčeniu vody a etanolu na dne. Ale, v prípade E10 k nej dochádza len a len vtedy, ak sa kardinálne zanedbá starostlivosť o nádrž a do nádrže sa dostane veľké množstvo vody. Dokonca, so stúpajúcim podielom etanolu výrazne stúpa aj odolnosť voči oddeleniu zmesi vody a etanolu. Preto bolo toto riziko paradoxne vyššie v čase zavádzania etanolu do systému pred mnohými rokmi. Samozrejme, etanol je látka schopná absorbovať vodu z ovzdušia, avšak na vysoký obsah etanolu je čas potrebný k dosiahnutiu nebezpečného obsahu vody pri štandardnom skladovaní v rozsahu mnohých rokov.

Dá sa usadeniu vody a liehu na dne nádrže nejako zabrániť?
Správnou starostlivosťou o uskladnený materiál. V prípade auta by aj z hľadiska ekológie a bezpečnosti malo byť samozrejmosťou poriadne zavrieť veko nádrže po natankovaní. Tým sa zabráni úniku pár, ale aj vniku vody pri daždi do nádrže. Väčším rizikom je vznik vody na samotnej čerpacej stanici, kde je opäť riešením správna starostlivosť o skladovací systém.

A samozrejmosťou je sledovanie obsahu vody a pravidelné odkalenie nádrže. Naša legislatíva požaduje minimálne trojpercentný obsah ETBE, ktoré zvyšuje odolnosť voči vypadávaniu vodno-etanolovej zmesi z benzínu. Samozrejme, pokiaľ sa do paliva dostane väčšie množstvo vody, jeho degradácii sa nedá zabrániť. Na dne bude silne korozívna zmes a vyššie chudobné, nízko oktánové palivo. 

Podľa zástupcov spoločnosti OMV je najjednoduchším riešením pravidelne používať palivo v nádrži. Čiastočne pomáha aj vyšší podiel ETBE v palive, ktoré tento efekt znižuje, ale neodstráni úplne. Všeobecne odporúčame používať palivá MaxxMotion 100plus bez obsahu etanolu (<1 %). MaxxMotion 100plus obsahuje iba prémiovú zložku ETBE (etyl-terc-butyléter).

V akých motoroch ste nové palivo E10 testovali? Ako testy prebiehali?
Združenie výrobcov motorov ACEA vydalo po prvý raz už 9. marca 2011, a následne kontinuálne aktualizovalo zoznam áut pripravených na E10. Samozrejme, v našej histórii sme počas vývoja E10 benzínu a sledovaniu jeho vplyvu na kvalitu, stabilitu a spotrebu paliva robili rôzne testy. Je nutné poznamenať, že Rumunsko zaviedlo E10 palivá už v minulom roku. Ich vozový park je oveľa starší, a motory majú všeobecne v horšom stave. Napriek tomu nezaznamenali zvýšené množstvo problémov oproti minulým rokom, keď sa používal iba E5 benzín. V Rumunsku má naša skupina na čerpacích staniciach MOL aj prémiový benzín vo forme E10, ale rovnako ako v prípade Slovnaftu, biozložka nie je dosahovaná prídavkom etanolu, ale ETBE.

Zvýši sa vplyvom emisne horšej bilancie predajná cena paliva BA95 E5?
Navýšenie podielu biozložky v benzíne bude pre našich zákazníkov cenovo neutrálne. Ceny palív najvýraznejšie ovplyvňuje vývoj kótovaných cien ropy a ropných produktov na medzinárodných trhoch, vývoj kurzu dolára voči euru, a rôzne lokálne poplatkov. Podiel biozložky má na cenu vplyv najmä pokiaľ by išlo o skokové navýšenie jej koncentrácie v palive.

Uvažuje sa do budúcna nad zvýšením podielu biozložiek v nafte?
Z hľadiska boja proti klimatickým zmenám bude narastať obsah biozložiek tak v benzíne, ako aj v nafte. Podstatnou je však informácia, že obsah aktuálne používaných biozložiek, t.j. etanol v benzíne a biodiesel v nafte, sa navyšovať nebude. Už sú oboje prakticky na maxime z hľadiska európskych noriem a len samotná normotvorba trvá mnohé roky, nakoľko treba dosiahnuť konsenzus ekológov, rafinérií, štátov a samozrejme aj výrobcov motorov. A tí práve v prípade nafty boli tým činiteľom, ktorý bol najvýraznejšie proti rastu nad sedem percent. Dnes sme v prípade Slovenska už mnohé roky na maximálnom povolenom obsahu biodieslu. Čo bude však stúpať, je podiel tzv. pokročilých biopalív. Tie musia byť vyrábané z odpadov, nie z poľnohospodárskych plodín, ako doteraz. Momentálne nie je nikde objemovo ani ekonomicky dostačujúca výroba takýchto biozložiek, je nutné ešte pokračovať vo vývoji technológií. Nové, pokročilé biozložky budú z chemického hľadiska s veľkou pravdepodobnosťou rovnaké ako samotný diesel alebo benzín, takže budú bez negatívnych dopadov na kvalitu palív.

V čom sa líši biozložka pridávaná do prémiových benzínov od biozložky zo štandardných benzínov E10?
V prípade palív predávaných na našich čerpacích staniciach, bude E10 benzín v prípade 95 oktánového benzínu obsahovať minimálne tri percentá ETBE, a zvyšok hlavne etanol. Prémiový benzín, ako bolo spomenuté, ostáva vo forme E5, a biozložka v ňom je dosahovaná iba prídavkom ETBE. ETBE je chemická zlúčenina, vznikajúcou zlúčením etanolu a jedného plynu vznikajúceho v rafinérii pri výrobe benzínu. ETBE nemá takú afinitu k vzdušnej vlhkosti ako etanol, ani nie je tak korozívny. Prémiový 100-oktánový benzín odporúčame aj kvôli lepšej stabilite. Hlavne pokiaľ sa s autom jazdí málo, alebo má byť dlhšie odstavené – napr. prezimovanie v garáži. Pri jeho výrobe nepridávame etanol - pre každý benzín, kde sa pri výrobe pridáva etanol platí, že je jeho skladovateľnosť kratšia.

Aká je max. doba skladovania benzínu BA95 E10? Je nižšia ako pri benzíne BA95 E5?
Za predpokladu dodržania skladovacích podmienok je skladovacia doba E5 a E10 palív zakúpených na našich čerpacích staniciach rovnaká.

OMV k tejto otázke dodáva: "Čas skladovania závisí hlavne od podmienok v akých je palivo skladované. Z toho dôvodu na túto otázku neexistuje univerzálna odpoveď. Odporúčame dopĺňať palivo najmenej každých šesť mesiacov. Pri dlhodobom skladovaní dôrazne odporúčame použitie paliva MaxxMotion 100plus."

Aké palivo budú môcť používať veteránisti, prípadne vodiči, ktorých vozidlá nemôžu používať palivo E10? Aké budú mať možnosti po definitívnom ukončení predaja klasického benzínu 95 E5?
Majiteľom vozidiel a malotechniky, ktorých výrobca nepovoľuje použite E10 palív, odporúčame použite nášho prémiového paliva. Ako sme spomínali vyššie, prémiový benzín ostáva vo forme E5 a navyše pri výrobe tohto paliva nie je použitý priamy prídavok etanolu.

OMV veteránistom odporúča aj naďalej používať prémiové palivo MaxxMotion 100plus, ktoré bude aj po 1. januári 2020 spĺňať parametre paliva E5.

Dá sa negatívny dopad biozložiek v palive (na staršie motory) eliminovať nejakým aditívom?
Renomovaní predajcovia palív pridávajú do svojich palív tzv. výkonnostné prísady. Tieto prísady okrem zlepšovania iných úžitkových vlastností, riešia aj možné problémy s koróziou, zlepšujú mazivosť paliva, znižujú riziká spojené s obsahom vody. Takže pri tankovaní paliva u renomovaných predajcov je riziko minimalizované. Bohužiaľ, žiadna prísada nie je schopná vyriešiť problém nevyhovujúceho gumového tesnenia, to vyrieši buď výmena takého materiálu, alebo používanie iného paliva.

Čo napokon so starými Feliciami? Na rozdiel od Škody Fabia, staršia Škoda Felicia 1.3i OHV (vrátane MPi) na spaľovanie benzínu E10 nie je prispôsobená...
Pokiaľ sa bude do Felicie krátkodobo tankovať palivo E10, nič sa nestane. Časom však môže dôjsť ku krehnutiu plastových a gumených dielov, ktoré treba následne vymeniť za nové. Tie boli k dispozícii ako originálny náhradný diel. Bohužiaľ, motory s objemom 1,3-litra sa nevyrábajú od roku 2001. Vzhľadom k tomu, že legislatíva uvádza, že výrobca má povinnosť zaistiť náhradné diely na motory do 15 rokov od ukončenia ich výroby (teda pri tomto type motorov do roku 2016), nie sú k dispozícii žiadne originálne náhradné diely pre model Felícia na sklade.

Naše odporúčanie je teda jasné, nepokúšajte osud a do Felicií tankujte po 1. januári 2020 výlučne prémiové palivo E5 (stačí to s oktánovým číslom 95). Bude to drahšie, pre zachovanie dlhodobej spoľahlivosti motora však prakticky nemáte inú možnosť.

Pripravené v spolupráci s TopSpeed.sk.

01 - Modified: 2022-06-30 06:33:38 - Feat.: - Title: Napriek rastúcej inflácii investuje len tretina Slovákov 02 - Modified: 2022-06-29 22:00:00 - Feat.: - Title: Samsungu leží na skladoch päťdesiat miliónov nepredaných smartfónov 03 - Modified: 2022-06-29 13:00:00 - Feat.: - Title: Na Muránskej planine pribudne útulňa s unikátnou architektúrou. Na toto sa turisti môžu tešiť 04 - Modified: 2022-06-28 17:46:56 - Feat.: - Title: Mladí slovenskí futbalisti zdolali Rakúšanov 1:0 a postúpili na MS do 20 rokov 05 - Modified: 2022-06-28 16:46:22 - Feat.: - Title: Cudzinci na brigáde vo vašej firme? Áno, ale musia dostať to, čo našinci
menuLevel = 2, menuRoute = auto/servis, menuAlias = servis, menuRouteLevel0 = auto, homepage = false
30. jún 2022 12:58