Andrea Gontkovičová, riaditeľka Philip Morris pre Slovensko, Česko a Maďarsko SNÍMKA: Hn KonferencieSNÍMKA: Hn Konferencie
StoryEditor

Príde deň, keď si ľudia nespomenú, že sme predávali cigarety

31.08.2022, 09:25

Tabakový gigant Philip Morris International vyhlásil vojnu cigaretám, ktoré chce postupne nahradiť menej rizikovými alternatívami. Popritom výrazne vstúpil do úplne novej oblasti, ktorá nemá nič spoločné s tabakom ani nikotínom. „Vieme, že naše zariadenia môžu účinne do tela dopravovať nielen nikotín, ale aj iné látky, napríklad lieky,“ hovorí šéfka Philip Morris pre Česko, Slovensko a Maďarsko Andrea Gontkovičová v rozhovore.

Philip Morris deklaruje, že sa chce úplne zbaviť cigariet. Tie sú však stále vaším hlavným biznisom. Je toto rozhodnutie myslené naozaj vážne?

Úplne. Neexistuje pre nás cesta späť, je to jednosmerka. Žijeme v 20. rokoch nového tisícročia, svet okolo nás sa dramaticky mení a aj my sme súčasťou tejto zmeny. Investujeme do nej obrovské zdroje, finančné, ale predovšetkým ľudské. Je to predovšetkým zmena celého prístupu a pohľadu na náš priemysel. Rovnako sa správajú napríklad automobilové spoločnosti, autá so spaľovacími motormi sú postupne nahradzované elektromobilmi, to je realita. A horiace cigarety budú teda podobne nahradené menej rizikovými výrobkami bez dymu.

Kedy sa to stane?

Odhadujeme, že s priaznivým regulačným prostredím a prístupom fajčiarov ku korektným vedecky podloženým informáciám budeme schopní ukončiť predaj cigariet v Japonsku, Taliansku, Spojenom kráľovstve a niektorých ďalších krajinách do 10 až 15 rokov. Verím, že sa to podarí aj na Slovensku a v Česku. Nebude to ľahké, ale je to veľká výzva. Skoro by som chcela povedať, že je to naša spoločná výzva, nedokážeme to totiž sami. Závisí to, samozrejme, od našich zákazníkov, od ich informovanej voľby a motivácie, ale aj od rozhodnutia ďalších výrobcov a regulátorov, ako sa k tejto zmene postavia.

Ste ochotní pochovať značku Marlboro?

Sme. Určite je v tom trochu nostalgie, je to historicky jedna z najúspešnejších značiek na svete vôbec. Odráža neoddeliteľnú súčasť našej histórie, ktorá je však nezlučiteľná so súčasnou filozofiou našej spoločnosti.

Ideálne je úplne prestať fajčiť. Druhou najlepšou možnosťou pre fajčiarov je prejsť na menej rizikové bezdymové alternatívy. Ak táto zmena v určitej fáze zahŕňa koniec značky Marlboro, sme na to pripravení.

Spomenuli ste výber zákazníka. Neobávate sa, že niektorí fajčiari budú chcieť pokračovať vo fajčení cigariet, napríklad od konkurentov?

Čo sa týka prijímania alternatív k cigaretám, Slovensko je jedným z najprogresívnejších trhov. Náš systém nahrievaného tabaku IQOS sme uviedli na slovenský trh pred piatimi rokmi a momentálne máme približne 270-tisíc užívateľov, z ktorých väčšina opustila cigarety navždy. Len málokto by si vedel predstaviť takú rýchlu zmenu. Sme však realistickí a chápeme, že máme pred sebou ešte dlhú cestu. Je nám jasné, že jeden variant produktu nemusí uspokojiť každého, a portfólio preto rozširujeme. Takisto je potrebné nachádzať  podporu regulačných orgánov a odbornej verejnosti.

Som rada, že prijímanie novej kategórie výrobkov napreduje a začína sa to prejavovať v rôznych sférach života. V Bratislave funguje prvá bezdymová taxislužba v Európe. Tento projekt sa nám podarilo pilotne spustiť v júni v spolupráci so spoločnosťou HOPIN a má veľký ohlas medzi užívateľmi. Zaregistrovala som však, že spontánne vznikajú aj ďalšie iniciatívy a to aj na úrovni samospráv. Napríklad, v rámci Košickej futbalovej arény bol vyčlenený samostatný bezdymový sektor pre užívateľov alternatív a podľa mojich informácií ide o vôbec prvú takúto UEFA arénu. Verím, že podobné projekty, ktoré pomôžu budovať bezdymové Slovensko, budú pribúdať.

Aké ťažké je presvedčiť tuhého fajčiara, aby prestal fajčiť a prešiel na alternatívny produkt?

Mohlo by sa  zdať, že ak už viac ako 270-tisíc dospelých fajčiarov na Slovensku pozná a používa lepšie alternatívy, tak dnes to musí byť podstatne jednoduchšie ako v roku 2017. Nie je to však automaticky tak. Ľudia výrazne menia svoj životný štýl, vyžadujú veľa informácií, pomoci a času. Je však pravda, že osobná skúsenosť používateľov je nenahraditeľná. Že vám priateľ môže povedať, ako znova vybehne po schodoch bez toho, aby lapal po dychu... a vy sa nad tým zamyslíte.

Fajčiarom, ktorí zvažujú zmenu, starostlivo vysvetľujeme, čo je prechod na menej rizikovú alternatívu a, samozrejme, ako zariadenie funguje. Stretávame sa s množstvom mýtov, napríklad mnohí fajčiari veria, že hlavnou príčinou problémov spojených s fajčením je nikotín. Samozrejme, ten je návykový, a preto nie je bez rizika.

Je však vedecky dokázané, že hlavnou príčinou väčšiny chorôb spojených s fajčením je vdychovanie samotného dymu, ktorý vzniká pri spaľovaní tabaku. Preto sa snažíme fajčiarom vysvetliť, že výrobky, ktoré obsahujú nikotín, ale nespaľujú ho, predstavujú menšie riziko pre ich zdravie ako fajčenie cigariet. Toto je najdôležitejšie.

Na druhej strane nie každý nikotínovým inováciám tlieska. Kritici hovoria, že vaša snaha zbaviť svet cigariet je len marketingový trik a že si v skutočnosti budujete nový trh, keďže fajčenie pomaly vychádza z módy...

Ak odmietneme nové bezdymové alternatívy, zostaneme v 20. storočí. Nové technológie a inovácie umožňujú bezprecedentný pokrok aj v takom konzervatívnom odvetví, akým je tabakový priemysel. A naša veda, potvrdená mnohými profesionálnymi organizáciami a inštitúciami vrátane veľmi prísneho Amerického úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), je potvrdením toho, že táto zmena je možná. Vydali sme sa na cestu znižovania rizika našich výrobkov a pracujeme na tom, aby sme dospelým fajčiarom, ktorí chcú naďalej užívať nikotín, poskytli menej škodlivé alternatívy.

Existujú však aj obavy, že tieto inovácie priťahujú mladých ľudí ...

V tomto prípade to tak nie je. Pozeráme sa na to pozorne a dôsledne. Podľa prieskumov náš zahrievaný tabakový výrobok nepriťahuje ani nefajčiarov, ani bývalých fajčiarov. A jedným z najdôležitejších pravidiel, ktoré dodržiavame, je, že nikotínové výrobky nepatria do rúk maloletých. Som matkou dvoch dospievajúcich synov a v tejto otázke pre mňa neexistujú žiadne kompromisy.

Je však možné to odkontrolovať?

Iba tak, že to vezmete vážne. Zameriavame sa na prevenciu nad rámec zákonov, ktoré sú už samy osebe prísne – napríklad môžeme komunikovať so zákazníkmi iba na mieste predaja. Máme však aj vlastné prísne interné pravidlá, podľa ktorých napríklad do našich IQOS obchodov môžu vstúpiť len dospelí zákazníci. Školíme a motivujeme predajcov v partnerských predajniach, podporujeme rôzne projekty na ochranu nefajčiarov, ako napríklad iniciatívu „Na veku záleží“. 

Objavujú sa aj hlasy volajúce po úplnom zákaze všetkých tabakových výrobkov vrátane alternatív. Nemohla by byť tvrdá regulácia konečným riešením fajčenia?

Skúsenosti jasne ukazujú, že plošné zákazy ani príliš tvrdé regulačné opatrenia samy osebe nie sú riešením. Môžu fungovať iba, ak v sebe zohľadňujú diferencovaný prístup k produktom, podľa miery ich rizika, resp. škodlivosti. Ak totiž fajčiarom neposkytnete adekvátnu a dostupnú náhradu vo forme lepšej alternatívy, realitou sa stane najhorší možný scenár. Fajčiari si cestu k cigaretám nájdu, avšak tým z čierneho trhu s nejasným pôdovom a obsahom. Nielenže tak stratia motiváciu prejsť na menej škodlivý produkt, ale, naopak, ešte viac riskujú svoje zdravie. Štát zároveň stráca kontrolu nad trhom a, samozrejme, prichádza o dane. Príkladom je Francúzsko, ktoré má najvyššiu cenu za škatuľku cigariet v celej EÚ – viac ako 10 eur – a k tomu drastické zdravotné varovania, nulovú možnosť oslovenia zákazníka, teda asi najreštriktívnejšie možné prostredie, ale zároveň tam neprijali žiadny rámec na sprístupnenie alternatív. Fajčí tam  stále 25 percent populácie, teda viac ako u nás, a pokles za posledných 10 rokov bol minimálny. Naproti tomu, podľa poslednej správy KPMG len samotné Francúzsko v sebe skoncentrovalo takmer 65 percent celkovej spotreby falšovaných cigariet v EÚ.

Inovácie v oblasti, v ktorej podnikáte, sú logické. Ale prečo expandujete do farmácie? Vlani ste za spolu viac ako dve miliardy dolárov získali britského výrobcu inhalačných prostriedkov pre astmatikov, dánsku firmu vyrábajúcu okrem iného aj lieky na odvykanie od fajčenia a tiež americkú firmu disponujúcu novým patentom na liečbu infarktu myokardu.

Vo februári 2021 sme oznámili našu ambíciu rázne vstúpiť do oblasti mimo nikotínu. Do roku 2025 chceme mať aspoň jednu miliardu dolárov čistých príjmov z výrobkov, ktoré nie sú založené ani na tabaku, ani na nikotíne. Tieto akvizície sú významným krokom.

Čo presne si máme pod tým predstaviť?  

Vieme, že naše aerosólové inhalačné zariadenia môžu účinne do tela transportovať nielen nikotín, ale aj iné látky, ako sú lieky, ktorých rýchla aplikácia môže byť rozhodujúca v rôznych akútnych stavoch. Príkladom je kyselina acetylsalicylová, ktorej rýchla aplikácia je dôležitá pri infarkte. Takže na jednej strane nám tietovakvizície umožnia ďalej aplikovať naše technológie a poznatky z vývoja, do ktorého sme už investovali deväť miliárd dolárov. Zároveň získame prístup k novým riešeniam, ktoré podporia naše úsilie v novej oblasti. Philip Morris chceme postupne pretvoriť z bývalej čisto tabakovej firmy na spoločnosť v oblasti zdravia a životného štýlu.

Z dnešného hľadiska je to dosť ušľachtilá vízia. Ale je to reálne?

Pripúšťam, že sme v tom odvážni, ale myslíme to vážne. Pred desiatimi rokmi sa zdalo nepredstaviteľné, že dnes bude na svete 19 miliónov užívateľov nášho systému bezdymového zariadenia.

Nie je náhoda, že náš vedecký výskum sa už roky riadi zásadami medzinárodnej laboratórnej praxe a prísnymi farmaceutickými normami. Procesy ako inhalácia a aerosolizácia sú súčasťou nášho výskumu a máme veľa vedomostí a poznatkov, ktoré chceme v budúcnosti využiť v tomto smere.

Stavím sa, že príde deň, keď si ľudia už nebudú pamätať, že sme niekedy predávali cigarety.

V spolupráci s ďalšími renomovanými partnermi z priemyslu, vedy a výskumu ste spustili iniciatívu Slovensko bez dymu. Čo od toho očakávate?

Máme pred sebou mimoriadne zaujímavé obdobie. Dvadsiate prvé storočie nám ponúka veľký pokrok naprieč odvetviami. Autá sú tu s nami už viac ako sto rokov, ale len nedávno sme začali riešiť ich vplyv na životné prostredie. Musíme chrániť ekosystém, v ktorom žijeme, pretože jednoducho nemáme iný. Je to rovnaké v oblasti elektriny, ktorú je možné získať rôznymi spôsobmi, ale do popredia sa rýchlo dostávajú spôsoby, ktoré sú neutrálne alebo menej stresujúce pre životné prostredie. A je to podobné so spotrebou nikotínu, ktorý je starý stovky rokov. Aj tu je spoločným menovateľom problému proces spaľovania. Veda, výskum a technológia umožnili dospelým fajčiarom prijímať nikotín v zaručene menej škodlivých formách oproti spaľovaniu tabaku.

01 - Modified: 2022-09-09 06:13:05 - Feat.: - Title: Ecocapsule s toaletou, kuchynkou aj posteľou: Je to plnohodnotný dom, ktorý zabezpečí všetky potreby 02 - Modified: 2022-09-05 14:47:02 - Feat.: - Title: Zero cukru – Zero emisií CO2. Coca-Cola smeruje k znižovaniu emisií aj prostredníctvom áut 03 - Modified: 2022-09-05 12:35:54 - Feat.: - Title: Deň bez dymu na námestí pri Eurovei! 04 - Modified: 2022-08-26 13:41:36 - Feat.: - Title: Pri našich partneroch stojíme v dobrých aj v zlých časoch, ČSOB Leasing oslavuje 25 rokov 05 - Modified: 2022-08-16 13:45:34 - Feat.: - Title: Cigaretový gigant Philip Morris sa zapojil do boja s fajčením. Má na to dobrý dôvod
menuLevel = 1, menuRoute = den-bez-dymu, menuAlias = den-bez-dymu, menuRouteLevel0 = den-bez-dymu, homepage = false
06. február 2023 08:01