StoryEditor

Východiskom je zachovanie výroby

15.05.2003, 00:00
Autor:
HNHN

Istrobanka považuje tvrdenia Stanislava Čoreja, člena Dozornej rady akciovej spoločnosti Křižík Prešov, na ktorú bol 9. mája vyhlásený konkurz, za vecne nepodložené a účelové. Návrh na konkurz na prešovského výrobcu regulátorov tlaku plynu a elektromerov podala spoločnosť Profit Invest, ktorá eviduje voči firme pohľadávku vo výške okolo 1 mil. Sk.
Ako uviedol S. Čorej, problémy ich spoločnosti spôsobovalo neplatenie istiny úveru v objeme 340 mil. Sk, ktorý poskytlo bankové konzorcium Istrobanky, VÚB a Komerčnej banky. Istrobanka ako vedúca banka konzorcia podľa S. Čoreja zastavila v apríli minulého roka financovanie pohľadávok firmy Křižík s dlhšou lehotou splatnosti, pričom dovtedy banky na tento účel prefinancovali podniku 95 mil. Sk. Rovnako odmietli naďalej financovať obchodné záruky, čo spôsobilo, že sa prešovský výrobca nemohol zúčastniť na niektorých medzinárodných tendroch. "Banky zastúpené Istrobankou nám neumožnili predaj administratívnej budovy Prešovskej univerzity, čím by sme získali 40 mil. Sk. Tento predaj bol dohodnutý ako spôsob splácania istiny konzorcionálneho úveru. V priebehu celého roka sme splácali úroky z úveru, aj keď s istým časovým posunom," zdôraznil S. Čorej. V roku 2003 nové predstavenstvo spoločnosti (zmenu vedenia presadilo konzorcium bánk) pripravilo plán reštrukturalizácie, ktorý by s použitím vyrovnania a vstupu zahraničného investora z Japonska vyriešil situáciu spoločnosti tak, aby mohla i naďalej vyvíjať aktivity. Na tieto návrhy podľa S. Čoreja banky konzorcia nezareagovali.
Istrobanka tieto tvrdenia odmieta. Keďže však zákon nedovoľuje bankám zverejňovať údaje týkajúce sa ich klienta a jeho obchodov, nemôže na ne reagovať. Generálna tajomníčka Istrobanky Elena Penzes-Strobl vo svojom vyhlásení pre HN zdôraznila, že návrh na konkurz podala spoločnosť Profit Invest, ktorá s komerčnými bankami nie je majetkovo, personálne ani obchodne prepojená. Zároveň vysvetlila, že podanie návrhu na konkurz, ako aj uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 27. marca 2003 o ustanovení predbežného správcu nemohlo banky nechať ľahostajnými a nečinnými. "Začali sme preto podnikať kroky na ochranu záujmov bánk, pričom ako východisko vidíme zachovanie výroby v podniku aj po vyhlásení konkurzu a počas jeho trvania. Z uvedeného dôvodu sme ako rozhodujúci veritelia navrhli ustanovenie osobitných správcov na prevádzku podniku a na jeho speňaženie," uviedla. O tomto návrhu súd zatiaľ nerozhodol.
Vybrané ekonomické ukazovatele spoločnosti Křižík (tis. Sk)
2001 2002
Tržby 717 272 710 099
Prevádzkový hospodársky výsledok 59 753 58 587
Hospodársky výsledok po zdanení -- 9 783 382
Zdroj: Křižík, a. s.

25. máj 2022 02:14