StoryEditor

Záujem o životné poistenie rastie

07.11.2007, 23:00
Autor:
HNHN

Minulý rok bol pre poisťovníctvo charakteristický tým, že pokračovala tendencia rastu podielu životných poistení na celkovom predpísanom poistnom trhu a relatívna stagnácia rastu objemu predpisu v neživotnom poistení.
Nové štandardy
Po prvýkrát sa v účtovníctve poisťovní použili nové medzinárodné účtovnícke štandardy IFRS, ktoré významne ovplyvnili okrem iného aj výkazníctvo poisťovní. Použitie týchto štandardov spôsobilo aj to, že nemožno korektne porovnávať výsledky roku 2006 s predchádzajúcimi rokmi, pretože metodika roku 2006 už neumožnila do predpísaného poistného započítať bonusy a zľavy a niektoré životné poistenia spojené s investičným fondom. Aby bolo možné ukázať kontinuálny vývoj poistného trhu, Národná banka Slovenska zaviedla pojem "technické poistné".
Poistné
Celkové predpísané (technické) poistné vykazované členskými poisťovňami Slovenskej asociácie poisťovní v minulom roku dosiahlo hodnotu 53,7 miliardy korún. Z toho v životnom poistení predstavovalo 25,5 miliardy Sk a v neživotnom poistení 28,2 miliardy Sk.
Aj keď údaje roku 2006 nie je korektné porovnávať s údajmi za predchádzajúce roky, je možné konštatovať, že:
-- predpísané poistné v životnom poistení v roku 2006 vzrástlo o viac ako 15 percent, čo potvrdzuje dynamiku rastu životného poistenia,
-- predpísané poistné v neživotnom poistení stagnovalo, pretože v nominálnej hodnote kleslo o viac ako 6 percent (treba však zobrať do úvahy spomínanú metodickú zmenu vykazovania bonusov a zliav),
-- celkové predpísané poistné -- životné i neživotné -- napriek zmenám vo vykazovaní vzrástlo o viac ako 3 percentá.
Podiel na HDP
Napriek zvyšovaniu predpísaného, respektíve technického poistného v uplynulých piatich rokoch jeho podiel na HDP stagnuje. Za posledné dva roky klesol z najvyššej hodnoty 3,55 percenta na 3,29 percenta, čo bola hodnota v roku 2002. Tento vývoj ovplyvňuje pomalší rozvoj poistného trhu, ako aj rýchly rast HDP v posledných rokoch. Vlani HDP (v bežných cenách) vzrástol oproti roku 2005 o 11,2 percenta, kým technické poistné iba o 3,8 percenta.
Poisťovne
Ku koncu roku 2006 pôsobilo na Slovensku 25 domácich poisťovní, z toho šesť životných, štyri neživotné a 15 univerzálnych. Ich základné imanie ku koncu roka predstavovalo 14,073 miliardy korún, čo bolo o 979 miliónov Sk a 7,4 percenta viac ako rok predtým.
Poisťovne v Slovenskej republike dosiahli v roku 2006 hospodársky výsledok pred zdanením 4,4 miliardy korún. V porovnaní s rokom 2005 (2,7 miliardy Sk) je to o 1,7 miliardy korún a o 62 percent viac. Zlepšenie hospodárskeho výsledku odvetvia sa dosiahlo najmä vďaka Allianz -- Slovenskej poisťovni, ktorá svoj hospodársky výsledok zvýšila medziročne z 1,171 miliardy Sk na 2,648 miliardy Sk.
Životné poistenie
Podiel životného poistenia na celkovom predpísanom poistnom sa po výraznom náraste v roku 1999 dostal nad hranicu 40 percent z celkového predpísaného poistenia. Táto hranica je isté minimum, pod ktoré podiel životného poistenia na celkovom predpísanom poistnom za posledných šesť rokov neklesol, ale osciluje okolo tejto hodnoty. K zmene došlo v posledných dvoch rokoch, keď podiel životného poistenia na celkovom predpísanom poistnom dosiahol 42,5 percenta v roku 2005 a 47,4 percenta v roku 2006. Pod tento výrazný rast sa významnou mierou podpísalo zavedenie daňových úľav pre produkty životného poistenia. Výrazný skok v číslach za minulý rok spôsobila okrem daňových úľav aj spomínaná zmena metodiky.
Neživotné poistenie
Celkové predpísané poistné v neživotnom poistení dosiahlo vlani 28,253 miliardy korún. Na celkovom predpísanom poistnom sa podieľalo vyše 52 percentami.
Podľa predpísaného poistného v neživotnom poistení lídrom na trhu zostáva Allianz -- Slovenská poisťovňa s podielom 39,29 percenta (11,099 miliardy Sk).
Koncentráciu trhu v neživotnom poistení možno charakterizovať ako vysokú. Takmer tri štvrtiny trhu ovládli tri poisťovne, pričom dve z nich mali podiel na trhu vyšší ako 25 percent. Z celkového počtu 20 poisťovní poskytujúcich neživotné poistenie päť poisťovní v tomto segmente ovláda vyše 83 percent trhu.
Podľa podielu druhov poistenia na celkovom predpísanom poistnom v neživotnom poistení takmer 35 percent tvorí povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, takmer 30 percent poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch, 22 percent poistenie majetku a viac než päť percent všeobecné poistenie zodpovednosti za škody.
Technické rezervy
Poisťovne ku koncu minulého roka vytvorili brutto technické rezervy takmer 107 miliárd korún. Medziročný rast je takmer 17 percent. Z toho v neživotnom poistení byli vytvorené technické rezervy 75 miliárd Sk, čo je 70,4 percenta na celkových rezervách. V neživotnom poistení presahujú 31 miliárd korún, čo predstavuje 29,6 percenta celkových rezerv. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli technické rezervy v životnom poistení o 13,69 percenta, v neživotnom poistení o 23,9 percenta.
Netto technické rezervy (bez podielu zaisťovateľa) boli približne 98 miliárd korún, čo predstavuje medziročný nárast o 16,8 percenta. Netto rezerva na životné poistenie medziročne vzrástla o 13,4 percenta a netto rezerva na neživotné poistenie sa zvýšila o 28,20 percenta.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/publicistika, menuAlias = publicistika, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
01. október 2023 15:00