StoryEditor

Čo robiť pri zemetrasení?

29.05.2003, 00:00
Autor:
HNHN
Zemetrasenie nie je na Slovensku až taký zriedkavý jav. Našťastie, aj keď sa pôda zachveje, nemáva to zvyčajne smrteľné následky. Skúsenosť s katastrofou však môže Stredoeurópan nadobudnúť pri cestovaní do rizikovejších krajín.
Zemetrasenia trvajú od niekoľkých sekúnd maximálne do pár minút. Po hlavnom otrase môžu nasledovať menšie otrasy. Ako pri každom riziku, prevencia môže zabrániť značným škodám. Preto pri návšteve rizikovej oblasti si treba zistiť kontakt na lokálne záchranné služby a informovať sa o miestnych špecifikách. Už na mieste pobytu by bolo vhodné pozrieť si umiestnenie vypínačov plynu, vody a elektrického prúdu. Záchranný balíček by mal obsahovať jedlo, nápoje, doklady, peniaze a baterku.
Pri začiatku zemetrasenia treba čo najrýchlejšie nájsť bezpečné miesto. V prípade budovy je takým miestom rám dverí, úkryt pod stolom alebo posteľou. Nebezpečenstvo predstavujú voľne umiestnené predmety. Pri vybiehaní z domu treba dávať pozor na padajúce rímsy a komíny. Výťah je nebezpečný, preto ho treba čo najrýchlejšie opustiť. Ak sa nachádzate na schodoch, treba si sadnúť, jednou rukou sa držať zábradlia a druhou si chrániť hlavu. Na voľnom priestranstve sa treba zdržiavať čo najďalej od výškových stavieb.
Po zemetrasení je najdôležitejšie zachovať pokoj. Ak sa v okolí nachádzajú zranení, treba im poskytnúť prvú pomoc. Informácie možno získať prostredníctvom rádiového vysielania. Po príchode záchranárov sa treba bezpodmienečne riadiť ich inštrukciami.
21. máj 2022 10:47