StoryEditor

Poradňa

29.07.2005, 00:00
Autor:
HNHN

Valorizácia a jediný zdroj príjmu

Počas poslednej valorizácie dôchodkov dostali niektorí dôchodcovia rozhodnutie, podľa ktorého im dôchodok nebude zvýšený, pretože dôchodok zvýšený z dôvodu jediného zdroja príjmu bol vyšší ako dôchodok zvýšený podľa § 293e zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 244/2005 Z. z., a preto sa suma vyplácaného dôchodku nezmení. Mohli by ste to vysvetliť?
-- Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nepozná inštitút zvýšenia dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu. Z tohto dôvodu sa dôchodky zvyšovali len za účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, ktorý bol účinný do konca roku 2003. (Vtedy ak bol dôchodok jediným zdrojom príjmu poberateľa dôchodku, alebo ak bol okrem poberateľa dôchodku na jeho dôchodok odkázaný aj jeho rodinný príslušník a celkovo nedosahovali príjmy aj s prípadnými inými príjmami 1,1-násobok životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu, bolo možné požiadať o zvýšenie takéhoto dôchodku, posudzovaného ako jediný zdroj príjmu.)
V dnešnej situácii to znamená, že od 1. januára 2004 sa už dôchodky nezvyšujú na 1,1-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, prípadne aj ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu. Posledná takáto suma podľa podmienok ustanovených predpismi účinnými do konca roku 2003 je pre poberateľa dôchodku a jeho rodinného príslušníka 7 865 Sk mesačne, a v prípade jednotlivca to je 4 631 Sk mesačne.
Podľa štatistických údajov v júni tohto roku poberalo takýto dôchodok 21 808 jednotlivcov a 4 448 dvojíc. Koľkí z nich dostali rozhodnutie, podľa ktorého sa im suma vyplácaného dôchodku nemení, nie je zatiaľ ešte možné povedať.
Dôchodky, ktoré boli v minulosti zvýšené z dôvodu jediného zdroja príjmu, sa aj po 31. decembri 2003 valorizujú, ale iba po odpočítaní sumy, o ktorú boli zvýšené z dôvodu jediného zdroja príjmu. Ak suma základného dôchodku po valorizácii je stále nižšia, ako suma dôchodku poberaného z dôvodu jediného zdroja príjmu, dôchodok sa bude vyplácať v nezmenenej sume. (Súčasný zákon nepozná termín "jediný zdroj príjmu", takže tento v minulosti získaný dôchodok sa nevalorizuje. Ak je však vyšší ako základný dôchodok dôchodcu, vypláca sa mu táto vyššia suma získaná v minulosti z titulu jediného zdroja príjmu.)
Uvedený postup vychádza z ustanovenia § 269 zákona č. 461/2003 Z. z., podľa ktorého sa dôchodky upravené z dôvodu jediného zdroja príjmu zvyšujú tak, že suma zvýšenia sa neurčuje z vyplácanej sumy dôchodku, ale z mesačnej sumy dôchodku, ktorá by poberateľovi dôchodku patrila po odpočítaní sumy patriacej z dôvodu jediného zdroja príjmu. Ak suma dôchodku zvýšeného od júla 2005 nie je vyššia ako suma vyplácaného dôchodku vrátane sumy zvýšenia dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu, bude logicky dôchodcovi vyplácaná vyššia suma, to znamená suma dôchodku zvýšená z dôvodu jediného zdroja príjmu. Táto zásada bude platiť až do okamihu, od ktorého suma dôchodku po valorizácii bude vyššia ako suma vyplácaného dôchodku.

Predčasný starobný dôchodok a pracovné kategórie
Kedy vzniká nárok na starobný dôchodok mužovi vo veku 58 rokov, poberateľovi výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z.? Nárok na tento dôchodok mu vznikol po skončení 20-ročného služobného pomeru policajta 1. kategórie. Predtým po skončení strednej školy a vojenskej služby odpracoval 6 rokov a po skončení služobného pomeru v roku 1992 odpracoval ďalších 13 rokov, spolu 19 rokov v zamestnaniach v 3. pracovnej kategórii. Kedy vzniká dotyčnému nárok na starobný dôchodok, keď nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do 1. a 2. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2023? Ak mu vznikol nárok na starobný dôchodok dňom dosiahnutia 55 rokov, pokiaľ je naďalej zamestnaný, má nárok na zvýšenie určenej sumy starobného dôchodku za dobu zamestnania po dovŕšení tohto veku?
-- Doby služobného pomeru, za ktoré vznikol nárok na výsluhový dôchodok, nemožno hodnotiť ako doby zamestnania 1. alebo 2. pracovnej kategórie na nárok na dôchodok podľa všeobecných predpisov dôchodkového poistenia. Z uvedeného dôvodu môže vzniknúť iba nárok na starobný, alebo predčasný starobný dôchodok za predpokladu splnenia príslušných podmienok stanovených predpismi sociálneho poistenia účinných po 31. decembri 2003.
Vladimíra Pôbišová, riaditeľka Odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/servis, menuAlias = servis, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
26. september 2023 18:18