15.05.2018, 00:00

Živnostníci si na odvodoch priplatia

Živnostníci, ktorí podávali daňové priznanie a vedia, aký mali vlani príjem z podnikania, sa musia pristaviť pri sume 5 472 eur. Od nej sa odvíja výška ich sociálnych odvodov.

účtovníctvo, výpočty
Zdroj: Archív HN

Odpovedá Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne

1. Termíny platenia
Som začínajúci živnostník, odkedy a ako mám platiť zdravotné a sociálne poistenie?

Samostatne zárobkovo činné osoby musia platiť zdravotné poistenie odo dňa, keď sa nimi stanú, napríklad odo dňa ohlásenia živnosti. Výnimkou sú napríklad študenti, zamestnanci, dôchodcovia, ktorí platia so začiatkom podnikania súbežne zdravotné poistenie. Zákon o zdravotnom poistení im umožňuje stanoviť si na začiatku výšku preddavku na zdravotné poistenie aj v nulovej výške.

Sociálne poistenie musia platiť od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý ich príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti presiahne určitú výšku. Hranicou je príjem vyšší ako 12-násobok 50 percent priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

2. Zvyšovanie odvodov
Podľa čoho teraz vyrátajú nové odvody pre živnostníkov, ktorí neplatia minimálne odvody?
Rozhodujúce je daňové priznanie za rok 2017. Ak ste ho podali v riadnom termíne, zvýšené odvody zaplatíte od 1. júla. Pri predĺženej lehote až od 1.10. 2018. Podľa výšky príjmov vám vyráta Sociálna poisťovňa platiť preddavky a výšku mesačných preddavkov na sociálne poistenie. Pozor. Rozhoduje príjem, nie zisk. Od dosiahnutých príjmov sa neodpočítavajú v tomto prípade výdavky. Hranica príjmu je 5 472 eur. Ak priznáte vyšší príjem, odvodom sa nevyhnete.


3. Jednotlivé sadzby
Aké odvody musí živnostník odvádzať do Sociálnej poisťovne?
Na nemocenské poistenie ide 4,4 percenta z vymeriavacieho základu, na starobné poistenie 18 percent z vymeriavacieho základu, na invalidné poistenie šesť percent z vymeriavacieho základu a na rezervný fond solidarity 4,75 percenta. Vymeriavací základ sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca – čiastkový základ dane (uvedený v riadku 43 daňového priznania), ku ktorému sa pripočíta poistné zaplatené na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie/koeficient 1,486/12.

4. Základ pre výpočet
Ako sa vyrátali minimálny a maximálny vymeriavací základ a odvody z nich?
Minimálny mesačný vymeriavací základ pre platenie odvodov je 50 percent priemernej mesačnej mzdy za rok 2016. Priemerná mesačná mzda bola 912 eur. Maximálny mesačný základ je od roku 2018 sedemnásobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2016. Minimálny mesačný vymeriavací základ je tak 456 eur a maximálny 6 384 eur. Vychádzajúc z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu bude minimálna výška sociálnych odvodov 156,16 eura a maximálna 2 116,29 eura. Zmena sa dotkne tých, ktorí v súčasnosti platia nižšie sociálne odvody ako 151,16 eura, pretože sa im zvýši minimálny vymeriavací základ a tiež tých, ktorí platia odvody presne 2 048,99 eura, čo je maximálna výška sociálnych odvodov na rok 2016. Tiež sa im zvýši maximálny vymeriavací základ.

5. Povinnosti poistenca
Čo platí pre povinne poistenú SZČO?
Minimálny mesačný vymeriavací základ 456 eur –
z neho vyplývajúce poistné je mesačne 151,16 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré dostávajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 123,80 eura, keďže neplatia invalidné poistenie).


Maximálny mesačný vymeriavací základ 6 384 eur – z neho vyplývajúce poistné je mesačne 2 116,29 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré dostávajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 1 733,25 eura, keďže neplatia invalidné poistenie).

6. Komu platby
Ako a kam platiť odvody na základe daňového priznania?
Povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO je povinná poistné odvádzať na účet Sociálnej poisťovne do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac. Ak živnostníkovi trvalo poistenie len časť kalendárneho mesiaca, poistné platí len za túto časť. Pri platení poistného je SZČO povinná platbu identifikovať a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol. Variabilný symbol (VS) je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa. Špecifický symbol (ŠS) je číselné označenie príslušného mesiaca a roka, za ktoré sa platí poistné (napríklad ŠS za júl 2018 je v tvare 072018 alebo 201807). V prípade, ak odvádzateľ poistného uhrádza poistné trvalým príkazom, je špecifický symbol v tvare 88.

SZČO dostane všetky informácie v oznámení od Sociálnej poisťovne – výšku poistného, splatnosť a podobne. Dôležité je platiť poistné včas a v riadnej výške, aby sa živnostník nestal dlžníkom. Najlepšie je poistné platiť trvalým príkazom v banke. Taktiež je možné platiť poistné bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo priamo v pokladnici v pobočkách Sociálnej poisťovne.

7. Odvody do poisťovne
Na ktoré chyby si treba dávať pozor?
Jednou z častých chýb je práve neuvedenie správnych identifikačných údajov. Sociálna poisťovňa totiž potom nevie správne identifikovať platbu alebo jej to trvá dlhší čas

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.