StoryEditor

Pandémia nemala na počet nových a zaniknutých firiem významnejší vplyv. Rozvoj zaznamenali služby a reklama

18.01.2022, 14:24
Autor:
TASRTASR
Zánik firiem predpovedala zmena legislatívy aj prispôsobenie sa situácii. Prekvapujúci rast zaznamenali služby a reklama, pochopiteľne upadlo gastro a cestovný ruch.

Pandémia ochorenia COVID-19 vlani počet novozaložených a zaniknutých firiem výraznejšie neovplyvnila.

V uplynulom roku pribudlo 19 657 nových spoločností, čo je mierny nárast oproti 19 335 spoločnostiam v roku 2020, no zároveň mierny pokles oproti rokom 2017 – 2019, keď vzniklo od 20 297 do 20 931 firiem.

Počet zaniknutých firiem bol bez novembrového vplyvu štátom vymazaných firiem približne na úrovni predchádzajúcich troch rokov. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti FinStat.

Zmena priniesla zánik 

Práve legislatívne zmeny, ktoré mali za cieľ vyčistiť obchodný register od nečinných spoločností, priniesli v novembri minulého roka vymazanie 12 137 firiem. Jednou z dlhodobých povinností, ktoré si niektoré spoločnosti neplnili, bol administratívny prevod vkladu základného imania zo slovenských korún na eurá.

​Spolu tak zaniklo 16 274 firiem, no bez novembrového výmazu by to bolo štandardných 4 137 spoločností. V roku 2020 pritom zaniklo 4 233 firiem a v roku 2019 ich bolo 4 189.

Zaujímavejší je vývoj v jednotlivých odvetviach či konkrétnych ekonomických činnostiach. V prípade právnických osôb vidieť vplyv pandémie napríklad na maloobchod či veľkoobchod, kde vznikalo menej spoločností ako v predchádzajúcich rokoch.

Napríklad kým v minulých rokoch vznikalo približne 1 400 podnikov v odvetví maloobchodu, tak v roku 2021 vzniklo len 403 podnikov. Podobný vývoj vidieť aj v odvetví veľkoobchodu, v ktorom napríklad v roku 2019 vzniklo 679 spoločností a o rok neskôr 576 spoločností.

Avšak v roku 2021 vzniklo len 78 spoločností (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo, jednoduchá spoločnosť na akcie, komanditná spoločnosť alebo verejná obchodná spoločnosť).

Pochopiteľné klesanie aj prekvapujúci nárast 

Pokles vidieť aj v odvetví cestovného ruchu a gastra. Kým od roku 2014 do roku 2019 rástol počet vznikajúcich podnikov zo 799 na 1 462, v posledných dvoch rokoch klesá. V roku 2020 vzniklo v tomto segmente 1 217 podnikov a v minulom roku len 911.

​Výrazný pokles vzniknutých podnikov vidieť aj v odvetví sprostredkovania, a to zo 695 vzniknutých podnikov v roku 2020 na 243 podnikov v minulom roku.

Naopak, prekvapením je rast vzniknutých podnikov v oblasti služieb. Kým v roku 2020 vzniklo v odvetví 2 191 podnikov, v roku 2021 to bolo 3 680 podnikov.

Podobným príkladom je aj odvetvie reklamy. V roku 2020 vzniklo v tejto oblasti 490 podnikov, o rok neskôr vzniklo 760 podnikov. Vyšší vznik podnikov v reklamnom odvetví môže byť podľa FinStatu spôsobený vyšším dopytom po online reklame, keďže počas pandémie ľudia vo väčšej miere trávili čas na internete.

Veľkoobchod verzus maloobchod 

Celkovo najviac podnikov zaniklo v odvetví veľkoobchodu, a to 539, maloobchodu (402) a v odvetví práva, poradenstva a účtovníctva, kde zaniklo spolu 380 firiem.

V rámci veľkoobchodu bol najvyšší zánik podnikov v nešpecializovaných veľkoobchodoch (336), v prípade maloobchodu sú to zániky najmä v ekonomických činnostiach ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach (112) a ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov (107).

V odvetví práva, poradenstva a účtovníctva zanikali najviac spoločnosti v poradenských službách v oblasti podnikania a riadenia (300).

19. máj 2022 05:14