Približne tisíc zamestnancov Volkswagenu prespáva v ubytovniach, s ktorými má fabrika podpísané zmluvy.Pavol Funtál
StoryEditor

Druhá antikorona záruka. Podniky môžu žiadať o ďalšiu pomoc

22.06.2020, 12:03
Autor:
TASRTASR
Do prvého programu antikorona záruka sa zapojilo osem bánk.

Štátny Slovak Investment Holding (SIH) spúšťa po schéme antikorona záruka druhý program finančnej pomoci pre slovenské podniky na zmiernenie dosahov pandémie.

Nový program "SIH antikorona záruka 2" umožní firmám čerpať zvýhodnené preklenovacie pôžičky do výšky dvoch miliónov eur s časom splácania dva až šesť rokov, informoval o tom v pondelok SIH.

​Maximálne ročné úrokové sadzby budú pre mikropodniky vo výške 3,9 percenta a pre ostatné podniky 1,9 percenta. Na úver sa vzťahuje poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru.

Udržanie zamestnanosti 

Poplatok bude firme odpustený, ak udrží zamestnanosť. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových aj investičných potrieb.

SIH prostredníctvom svojich fondov NDF II. a NDF I. preberie od bánk prostredníctvom záruky 90 percent úverového rizika z nových úverov poskytnutých podnikom.

Finančný nástroj je financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) s alokáciou vo výške 347 miliónov eur a zo zdrojov štátnych finančných aktív s výškou alokácie podľa potrieb bánk a celkovým limitom 1,75 miliardy eur. Slovak Investment Holding v pondelok zverejnil výzvu pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do finančného nástroja "SIH antikorona záruka 2".

Osem bánk

Do prvého programu antikorona záruka sa zapojilo osem bánk. Nízkoúročené úvery poskytujú Slovenská sporiteľňa, BKS Bank, Všeobecná úverová banka, UniCredit Bank, Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, Československá obchodná banka, OTP Banka Slovensko a Tatra banka. V tejto schéme firmy môžu získať úver vo výške maximálne 1,2 milióna eur so splatnosťou najviac štyri roky.

Prostredníctvom prvého programu antikorona záruka je možné podporovať malé a stredné podniky až do roku 2023. SIH antikorona záruka 2 sa riadi podľa dočasného rámca štátnej pomoci, prostredníctvom ktorého je v súčasnosti možné poskytovať úvery do konca roka 2020.

21. máj 2022 08:50