Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík. FOTO: HN/Peter Mayer
StoryEditor

Štát nedostatočne finančne podporuje mládež a športovcov, tvrdí NKÚ

17.05.2022, 11:27
Autor:
TASRTASR

Najvyšší kontrolný úrad odporúča parlamentnému výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zaviazať rezort školstva vypracovať koncepciu štátnej politiky v oblasti športu.

Z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) vyplýva, že štát nedostatočne finančne podporuje mládež a športovcov. Pomoc v mnohých prípadoch pokrýva len to najnevyhnutnejšie na organizovanie výcvikových kempov, na sústredenia či súťaže. Športové kluby by bez podpory zo súkromných zdrojov mali problém udržať mládežnícke družstvá v súťažiach. Kontrola prebiehala v rokoch 2018 až 2020.  

V rámci kontroly preveroval použitie príspevku uznanému športu z kapitoly ministerstva školstva, konkrétne v Slovenskom zväze ľadového hokeja, Slovenskej basketbalovej asociácii, Slovenskom atletickom zväze a v Slovenskom tenisovom zväze. Kontrolóri potvrdili, že uvedené zväzy rozdelili príspevky v súlade so zákonom o športe.

"Nedostatky však zistili pri prerozdelení samotných príspevkov, keďže v niektorých prípadoch boli prostriedky prideľované bez kritérií," zhodnotil úrad.

image

Šéf kontrolórov Mitrík: O Rázsochách sa mi aj sníva. Odkúpiť nemocnicu od Penty by mohlo byť lepšie riešenie

Kontrolóri niektorých národných športových zväzov si podľa neho neplnili úlohy a povinnosti, ktoré im ukladá zákon o športe. Niektorí nevypracovávali správy o výsledkoch svojich kontrol.

Kontrolný úrad odporúča štátu, aby so zástupcami športovej obce stanovil jednotné pravidlá a merateľné kritériá. Podľa nich sa potom budú poskytovať účelové financie na športové projekty. Zároveň by mal určiť mechanizmus transparentného prideľovania finančných príspevkov, a to aj zavedením centrálneho registra dotácií na šport zo všetkých zdrojov, konštatuje úrad.

Odporúča tiež parlamentnému výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zaviazať rezort školstva vypracovať koncepciu štátnej politiky v oblasti športu, ktorá by definovala kompetencie zúčastnených strán, nastavila by transparentný a udržateľný systém financovania športu. Poslanci by tiež mali ministerstvo zaviazať, aby informovalo o budovaní IT systému v oblasti športu.

"Cieľavedomú podporu mládežníckeho športu, ako aj výchovu talentov je možné robiť iba udržateľným a systémovým spôsobom. Súčasťou udržateľného modelu musí byť finančný mechanizmus, v ktorom je štátna podpora nosným finančným zdrojom, aj keď súkromné peniaze zostávajú jeho neoddeliteľnou súčasťou," povedal šéf kontrolórov Karol Mitrík.

20. jún 2022 17:14