Generálny riaditeľ SPP Richard Prokypčák. SNÍMKA: SPP
StoryEditor

Generálny riaditeľ SPP pre HN: Plynu máme viac, ako potrebujeme. Myslím si, že ho bude chcieť Poľsko

19.09.2022, 19:30

V rozhovore s generálnym riaditeľom SPP Richardom Prokypčákom sa dočítate:

  • kedy oznámia ceny plynu pre domácnosti,
  • na koľko percent klesla závislosť Slovenska od ruského plynu,
  • prečo môžeme byť v zime s plynom solidárni,
  • aká je úloha SPP pri memorande so Slovenskými elektrárňami.

Ako je na tom v súčasnosti Slovensko s plynom? Prečkáme zimu bez väčších obmedzení?

Ak sa pozrieme na všetky dodávky, ktoré v súčasnosti dostávame, a zásoby, ktoré máme v podzemných zásobníkoch, tak som presvedčený, že Slovensko sa cez zimné obdobie určite dostane, pretože vzhľadom na objemy, ktorými spolu disponujeme, sa už teraz pozeráme na štandardnú situáciu. Samozrejme, scenárov, ktoré sú v hre, je viacero. Jedným z nich je, že bude stále tiecť nejaký plyn z Gazpromu. V týchto chvíľach sú dodávky na úrovni 30 percent. Počítame však s tým, že dodávky z Ruska môžu klesnúť aj na nulu, preto už dnes sú pre nás oveľa dôležitejšími práve alternatívne dodávky.

Dvadsiateho druhého septembra príde ďalšia LNG loď. Od prvého októbra začínajú prúdiť objemy z Talianska. Od prvého júna prúdi komodita aj zo Severného mora. Ako som povedal, pokiaľ zemný plyn bude prúdiť z alternatívnych zdrojov, tak to z hľadiska objemov bude pre nás štandardná situácia. Treba však pripustiť aj alternatívu, že sa k nám objemy nedostanú, čo by bolo narušením jednotného trhu EÚ. Dobrá správa je, že vzhľadom na situáciu, v akej sme, by sme boli poslední, ktorí by museli pristúpiť k vyhláseniu núdzového stavu. Ak sa pozrieme na objemy, ktoré sú v súčasnosti v zásobníkoch na Slovensku uskladnené, cez zimné obdobie by sme tiež prešli. Už teraz máme v zásobníkoch 35 terawatthodín plynu, čo je objem identický so zimnou spotrebou. Prípadné obmedzenia by sa preto týkali len zabezpečenia dostatočných ťažobných kriviek zo zásobníkov. Čiže nejaké obmedzenia zamerané na zníženie odberu priemyslu by prišli, ale určite by to neboli najvyššie regulačné stupne.

V minulosti sa uvádzalo, že od ruského plynu sme závislí na 85 percent. Aká je situácia teraz?

Dnes sme závislí od ruského plynu len na 30 percent, pretože toľko nám ho dodávajú a všetko ostatné je z iných zdrojov, ktoré sú zabezpečené prostredníctvom diverzifikačných kontraktov.

Čo sa týka destinácií, z juhu sú to talianske toky a chorvátske LNG a zo severu Severné more?

Áno, sú to viac ako dostatočné toky, pretože nám stále prúdi aj plyn z Ruska. Osobne si myslím, že ani nedôjde k úplnému zastaveniu, pokiaľ sa nebavíme o extrémnej situácii. Pre istotu sme zabezpečili aj dodatočné zdroje. Neviem si však predstaviť, vzhľadom na to, ako sa obsluhujú sibírske ťažobné polia, že by Gazprom nedodával do Európy plyn v objeme 40 až 60 miliónov kubíkov denne.

Nemali by s ním čo spraviť?

Rusi majú západné a južné ťažobné polia. Západné sú napojené na Nord Stream 1 a tam vidíme pokles, lebo tie sa dajú priebežne uzatvoriť, preto je dnes v tejto sústave nula. Iná situácia je pri južných ložiskách, tieto polia nie je také ľahké uzavrieť. Ak by sa tieto ložiská uzavreli, nie je ich ľahké znova otvoriť. Čiže stále je do Európy potrebné dodávať plyn v objeme 40 až 60 miliónov kubíkov denne.

Medzi Slovenskom a Poľskom sa nedávno otvorilo plynové spojenie. Budeme dostávať plyn aj z tohto smeru?

V tejto chvíli v tom nevidíme perspektívu, pretože plynu máme viac, ako potrebujeme. Máme ho toľko, že v prípade potreby vieme byť solidárni s tými, ktorí ho budú potrebovať. Myslím si, že záujem o náš plyn bude mať práve Poľsko, pretože ich podzemné zásobníky vo vzťahu k spotrebe nie sú dostatočné a Poliaci si svoju zimnú spotrebu riešia dodatočnými nákupmi LNG cez terminál Świnoujście. Ten druhý plávajúci terminál pri meste Gdansk zatiaľ nie je otvorený. Plyn budú potrebovať pre seba a aj v kombinácii s baltskými krajinami. Myslím si, že v prípade chladu budú Poliaci plyn ešte dokupovať.

Pripúšťate, že plyn cez nový plynovod medzi Slovenskom a Poľskom by tiekol od nás smerom do Poľska?

Áno, my aj rokujeme s našimi poľskými kolegami o možnostiach obchodnej spolupráce. Vzhľadom na naše alternatívne trasy budeme v stave, keď budeme vedieť plyn predávať.

image

Český premiér Fiala: Zastropovanie cien zaplatíme z mimoriadnych ziskov firiem

Dá sa porovnať cena ruského plynu oproti surovine z iných zdrojov?

Kontrakty a ceny sú viac-menej porovnateľné.

Do akej miery cena na zmluve koreluje s cenami na spotovom trhu?

Cenotvorba na trhoch má svoje špecifiká, závisí to od hráčov, ktorí na trhu obchodujú. Určite sa pod nárast cien na spote odrazila povinnosť natláčať zásobníky na zimu, pretože to vyvolalo dopyt. Faktorov bolo viacero, hovorí sa o algoritmickom obchodovaní, čoho sme pri našich analýzach boli svedkami. Je to niečo, čo však môže aj cenu znížiť. Netrúfam si odhadovať, aké budú ceny, ale nebudeme prekvapení, ak korekcia príde v priebehu mesiacov október a november.

Richard Sulík predstavil cenník SPP pre domácnosti, ktorý hovorí, že tomu, kto podpíše zmluvu na štyri roky, sa v januári zvýši účet o 34 percent. Zmluvy malo SPP ponúkať od augusta, ale ešte neprišlo k realizácii. Aký je teraz plán?

V súčasnosti je tu regulačná legislatíva, ktorú rešpektujeme, a hovorí, ako sa stanovuje cena pre domácnosti. Komunikované cenové produkty sú podmienené všeobecným hospodárskym záujmom, ktorý otvorí príležitosť pre SPP, ale aj pre iných dodávateľov, aby vedeli ponúknuť takýto produkt pre konečných odberateľov. Aj my teraz čakáme, kým sa prijme príslušná legislatíva a mohli sme konať vo vzťahu k zákazníkom.

Ktorú legislatívu potrebujete?

Koncom septembra sa uzavrie tvorba cenového indexu a my podáme nášmu akcionárovi cenový návrh. S ním pôjdeme na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý keď sa s návrhom stotožní, tak stanoví maximálne ceny plynu pre domácnosti na rok 2023. Avšak regulovaná cena nie je tá, o ktorej sa bavíme v prípade komunikovaných cenových produktov. Spomenutá regulovaná cena bude síce lepšia ako trhová, ale stále pomerne vysoká. Pripravované riešenie s nižšou cenou nesie v sebe momenty nad rámec regulácie. To, ako budú vyzerať cenníky, preto závisí od toho, či sa prijme rozhodnutie vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktoré umožňuje poskytnúť nižšiu cenu domácnostiam.

Keby ste bez všeobecného hospodárskeho záujmu ponúkli túto cenu iba vybraným skupinám, tak by to mohlo byť považované za krok v rozpore s trhovými pravidlami?

Určite áno, a tomu sa chceme vyhnúť. Rozhodnutie vo všeobecnom hospodárskom záujme nie je len o SPP, ale o všetkých dodávateľoch zemného plynu pre domácnosti. Všetci, ktorí si plnili povinnosti súčasnej legislatívy, čiže si zafixovali plyn v zmysle cenového indexu stanoveného regulačným úradom, sú v stave, že sú schopní ponúknuť takúto cenu pre domácnosti. Aby som to zosumarizoval. Potrebujete mať zafixovaný plyn v súlade s rozhodnutím regulačného úradu a budete potrebovať plyn zo zásobníka z Bojanovíc.

Domácnosti sa často pýtajú, kedy sa majú dožadovať týchto nižších cien.

Je náročné, aby množstvo klientov, ktoré máme, prišlo do našich 20 zákazníckych centier. Informácie s novými cenníkmi preto včas zverejníme a urobíme prvotné rozhodnutie, keď všetkých preklopíme do ročného kontraktu. Zákazníci zo segmentu domácností nás nebudú musieť osobitne kontaktovať. Tak ako sa to robí pri zmene ceny každý rok.

Majú domácnosti čakať a nižšie ceny budú známe v priebehu decembra?

Ak dôjde k prijatiu všeobecného hospodárskeho záujmu, tak informácie budú k dispozícii v horizonte niekoľkých týždňov. Do decembra to nemôže trvať, pretože k tomuto dátumu už musí byť známy nový cenník.

A ceny, ktoré zverejnil bývalý minister hospodárstva pri štvorročnom kontrakte, platia?

Áno, len potom tá cena sa zvyšuje každý rok, až to príde vo štvrtom roku odberu na úroveň 79 eur za megawatthodinu.

Viete to garantovať?

Určite áno. V prípade štvorročného kontraktu však odchádzate z regulácie a ste do budúcnosti vystavení trhovým rizikám, čo si treba zvážiť. Dnes sa totiž ukazuje, že regulácia má veľké pozitívum, pretože máte istotu stabilnej cenovej hladiny.

Iní obchodníci tvrdia, že oni nemajú také možnosti, keď videli prísľub o cenách na štyri roky. Je to o tom, že SPP je lepší obchodník?

Teší ma, že hovoríte, že SPP je lepší obchodník a nemusím to povedať ja. Každý, kto rešpektuje legislatívu, si uzatváral nákupnú cenu na rok 2023. Čiže má vytvorenú cenu a v roku 2023 nepríde k tomu, že by bol v červených číslach. Keď sa pozriete na ceny plynu na rok 2025 alebo 2026, vidíte, že cena, na ktorú sa domácnosti zaviažu v štvorročnom kontrakte, prináša dostatočnú maržu pre dodávateľa. Kto sa správal zodpovedne, vie tento produkt ponúknuť.

Preberáte vo zvýšenej miere zákazníkov z iných spoločností?

Registrujeme presuny, ale vzhľadom na to, že najväčší alternatívny dodávateľ ukončil svoju činnosť v minulom roku, tento rok sú to nižšie objemy.

Rátajú štvorročné zmluvy s využívaním plynu z Bojanovíc?

Áno, s tým sa počíta.

A budú ho mať k dispozícii aj iní dodávatelia?

Áno, je pre všetkých dodávateľov, ktorí dodávajú plyn slovenským domácnostiam.

Hovoríte pre domácnosti. Bude lacného plynu v zásobníku dosť pre všetkých?

Určite.

Aj pre tie, ktoré kúria v bytových domoch a spaľuje sa pri tom plyn?

Treba rozlišovať, čo je domácnosť. Podľa legislatívy sú to odberatelia, ktorí sú v distribučnej tarife D1 až D8, a pre tých všetkých je plynu dosť.

image

Slovenské rozpaky z európskeho stropu. Plyn sme blokovali a z elektriny nedostaneme nič

Nie je to diskriminačné, že jedna domácnosť v rodinnom dome bude mať lacnejší plyn a domácnosť v byte nebude mať teplo z toho lacnejšieho plynu?

Ceny tepla na Slovensku sú regulované a spadajú pod príslušnú legislatívu, ktorá stanovuje, ako sa tvorí cenový index pre dodávateľov tepla pri nákupe zemného plynu. Výsledok tohto indexu je podobný ako výsledok indexu pre slovenské domácnosti. Ak sa príslušní dodávatelia tepla správali v súlade s príslušnou legislatívou, tá cena nemusí byť taká zlá. Na druhej strane si treba povedať, že ceny na trhu narástli a to, čo sa ponúka, je výborné riešenie. Keď sa rozprávame s kolegami z iných krajín, tak kvitujú, ako sme sa so situáciu vyrovnali.

Aj samotný regulačný úrad povedal, že ak sa nič nespraví s domácnosťami v bytových domoch, tak teplo z plynu im od januára zdražie o 150 percent. Šéf regulačného úradu by bol za to, aby aj tu štát zasiahol. Ak by sa Bojanovice použili aj na takýto zámer, bolo by ho dosť?

Dá sa určite prísť s nejakým riešením. Treba povedať, že teplárenské spoločnosti vytvárajú aj pridanú hodnotu. Je to na nich, do akej výšky sú ochotní vzdať sa pridanej hodnoty. Pokiaľ majú kombinovanú výrobu tepla a elektriny, tak pri elektrine vznikajú významné marže, ktoré teplárom ostávajú, lebo sa nedostávajú do ceny tepla. Ak by sa toto skombinovalo, tak ten dosah nemusí byť až taký zlý. Otvorene treba povedať, že situácia je náročná a všetci musia priložiť ruku k dielu.

Rozprávali sme sa s jedným menším podnikateľom a ten hovoril, že v apríli podpisoval zmluvu s SPP a cena plynu mu vzrástla o 100 percent. Aké má SPP možnosti pre neregulovaný segment?

My ponúkame klientom ceny, ktoré odrážajú tie aktuálne ceny na trhu. Tak, ako ich aj naši dodávatelia majú vo svojich kontraktoch a my rovnako nakupujeme za trhové ceny. Nedá sa to obísť, že budeme nakupovať lacnejšie. Ak by to tak bolo, tak by Gazprom nemal rekordné dividendy. Robíme, čo môžeme. Ak je zákazník ochotný zaviazať sa na trojročné obdobie, tak cena je určite vždy lepšia ako na jeden rok.

Aj neregulovaný segment môže u vás podpisovať dlhodobé zmluvy?

Áno.

Aj sa to teraz používa vo zvýšenej miere?

Často dostávame spätnú väzbu, že sa čaká, kedy ceny klesnú.

Časť odberateľov čaká.

A keď k poklesu nedochádza, tak sa dostávajú do ťažkej situácie. Zákazníkov však dlhodobo upozorňujeme, aby si nákup nenechávali na poslednú chvíľu, a začali čo najskôr v priebehu roka.

Minulý rok si firemní odberatelia nechali nákupy energií na poslednú chvíľu. Aká je situácia teraz?

Ja si myslím, že zaužívaný vzorec správania sa výrazne nezmenil, pretože ceny sú vysoké. Či už sa uzatvoríte na rok alebo zostanete na spote, nemá zmysel.

V prípade memoranda so Slovenskými elektrárňami je deklarované, že SPP má byť dôležitý hráč pri schéme. Môžete vysvetliť vašu úlohu?

Našou úlohou je pozícia agenta v procese redistribúcie elektriny zo Slovenských elektrární ostatným dodávateľom elektriny v segmente domácností. My viac-menej transferujeme všetko, čo je dohodnuté. Pridaná hodnota, ktorú generujeme, je hodnota diagramu.

Viete priblížiť, čo je to diagram?

Je to profil spotreby v čase. Elektrina, ktorú budú dodávať Slovenské elektrárne, je v base loade profile. To znamená, že každý deň v roku pôjde rovnaké množstvo. Ale spotreba sa líši, je vyššia alebo nižšia. A to je diagram a ten bude dodávať dodávateľom práve SPP.

SPP nakúpi zdroje na strednej úrovni a budete robiť kontrakty na diagram?

Máme dosť skúseností, ako sa robí diagram. Uplatníme to aj teraz, ale do detailov by som nezachádzal.

Nebude pre SPP drahé zabezpečiť diagram?

Určite nie.

SPP dostalo za úlohu zabezpečiť diagram. Predtým to robili sami dodávatelia. Prečo bolo zvolené toto riešenie?

Bolo to zvolené z toho dôvodu, že samotná dodávka so Slovenských elektrární je base load, samotná spotreba je v diagrame a vzhľadom na tom, že diagramy sú rôzne, tak sa prijalo rozhodnutie, že v rámci urýchlenia a zjednodušenia ho vytvorí SPP. Túto úlohu sme vzali ako prejav našej zodpovednosti preto, aby tok elektriny zo Slovenských elektrární k domácnostiam bol čo najplynulejší, a budeme to robiť bez akejkoľvek osobitnej odmeny.

Štát pri elektrine hovorí o 15-percentnej úspore. EÚ hovorí, že by mal nastať pokles spotreby nielen pri elektrine, ale aj pri plyne. Ako to vidíte vy?

Je potrebné urobiť niečo s rovnicou dopytu a ponuky. Čo sa týka dopytu, akékoľvek zníženie spotreby môže vyslať pozitívny signál. Ak by sa v Európe podarilo znížiť spotrebu domácností napríklad tým, že by znížili teplotu vykurovania o dva stupne, tak aj pri nulovom toku z Gazpromu a zachovaní alternatívnych trás by sme na konci marca 2023 mali mať v európskych zásobníkoch 30 percent plynu, čo je z pohľadu manažmentu tokov až veľa. Len samotné zníženie dopytu vie významne ovplyvniť množstvo plynu k dispozícii.

image

Vláda ide do mimoriadnych cenových stropov: elektrina bude pre všetkých za dostupné ceny

Ale ľudia sa pýtajú, že nevedia, kde sporiť. Sme pripravení, ako v praxi zabezpečiť, aby sa šetrilo?

V plyne sa distribučné triedy delia v závislosti od objemu. Pri elektrine v závislosti od účelu využitia. Tam, kde sa len svieti, ťažko rozprávať o úspore. Myslím si, že priestor na šetrenie bude riešený individuálne.

Budete pri plyne odberateľom odporúčať šetrenie?

Aj v týchto chvíľach finalizujeme prípravu nového produktu, ktorý chceme ponúknuť domácnostiam. A bude v sebe niesť potrebu úspory a benefitov.

Čiže ak odberateľ ušetrí, bude mať z toho cenový benefit?

Áno.

V minulosti ste s tým mali problémy, ale aké očakávate zisky?

Očakávame, že aj tretí rok za sebou budeme v pozitívnom hospodárskom výsledku, ktorý navyše bude lepší ako ten predchádzajúci.

Aj pri úlohách, ktoré vám dáva štát, sa dokážete udržať v prevádzkovom zisku?

Áno a opakujem, že verím, že za tento rok bude prevádzkový zisk, teda zisk, do ktorého sa nezapočítava vplyv dividend, ešte významnejší.

01 - Modified: 2022-09-18 10:58:57 - Feat.: 1 - Title: Šéf regulačného úradu: Kľúčový je presný plán proti drahým energiám. Sulíkov zámer ide správnym smerom 02 - Modified: 2022-11-09 10:20:39 - Feat.: 1 - Title: Slovenská „zlatá sliepka“ tlačí pred sebou dlhy. OĽaNO aj tak na plynovody pretlačilo novú daň 03 - Modified: 2022-09-13 13:34:35 - Feat.: 1 - Title: Nový minister, nový plán. Šéf hospodárstva ťahá na energetickú krízu český model 04 - Modified: 2022-09-08 16:41:39 - Feat.: 1 - Title: SPP otvorila novú cestu k skvapalnenému plynu. Podpísala dohodu o jeho dodávkach s americkou firmou
01 - Modified: 2024-05-21 07:21:01 - Feat.: - Title: Sociálna psychologička: To, že sa politici nestretnú, vyslalo zlý signál. Spoločnosť môže cítiť strach 02 - Modified: 2024-05-18 05:30:00 - Feat.: - Title: Analytička pre verejné politiky: Kus pokory neuškodí vedcom, systému ani antisystému 03 - Modified: 2024-05-17 08:28:50 - Feat.: - Title: Ivana Gáborík: „Slzy sa mi kotúľajú po tvári na počkanie,“ hovorí v exkluzívnom rozhovore pre Evitu 04 - Modified: 2024-05-16 11:59:27 - Feat.: - Title: SPP rozširuje sieť nabíjacích staníc pre elektromobily. Nové sú i v Košiciach 05 - Modified: 2024-05-14 12:07:45 - Feat.: - Title: Nemecko tento rok bez problémov naplní plynové zásobníky, uviedol zväz INES
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
21. máj 2024 09:48