Martin Štiblický
StoryEditor

Správanie Ruska bude mať vplyv na investora

25.04.2022, 16:43
O spoločenskej zodpovednosti v investovaní sme sa rozprávali s Marekom Prokopcom, prezidentom neziskovej organizácie CFA Society Slovakia.

Čo znamená skratka ESG?

Názov ESG pochádza z anglického spojenia „enviromental, social and governance“. Skrývajú sa za ním tri skupiny kritérií, ktoré sa snažia definovať spoločenskú zodpovednosť firiem či investovania. Environmentálne faktory si vo všeobecnosti vie predstaviť takmer každý, lebo sú témou širokej verejnej diskusie. Môžeme sem zaradiť napríklad oblasti ako klimatická zmena, produkcia odpadu, znečistenie ovzdušia či prílišná spotreba prírodných zdrojov. Medzi typické spoločenské faktory patrí dodržiavanie ľudských práv, detská práca alebo pracovné podmienky. G je trochu zložitejšie, lebo sa do slovenčiny ťažšie prekladá, ale v podstate pokrýva spôsob riadenia firiem, ich nezávislosť a transparentnosť.

Stúpa dnes záujem ľudí o túto tému či samotnú spoločenskú zodpovednosť?

Spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť naozaj v slovenskej spoločnosti rezonuje viac ako v minulosti. Vidíme to napríklad v oblastiach ako separovanie odpadu. Veľa sa diskutuje na tému klimatických zmien, škodlivosti emitovania veľkého množstva CO2. Ako však všetci vidíme, niektoré témy sú riešiteľné celkom jednoducho, no iné sú veľmi zložité. Je preto veľmi dôležité o tejto téme hovoriť naozaj poctivo.

Tento týždeň organizuje CFA Society Slovakia k tomu špe­ciálnu konferenciu. Čo bude podľa vás na nej zaujímavé?

Zaujímavé bude, že sme prizvali naozaj povolaných ľudí z rôznych oblastí. Na konferencii sa bude diskutovať o ESG z troch hlavných perspektív: akademická/regulatórna, biznisová a investičná. Jednotlivé diskusné panely sme sa snažili namiešať tak, aby zahŕňali pohľady z rôznych strán. Napríklad v biznisovom paneli si budú vymieňať skúsenosti zástupcovia veľkých slovenských podnikov, bánk ako subjektov, ktoré biznis financujú, a konzultačných spoločností. Na konferencii vystúpia aj veľmi zaujímaví prednášajúci z Európskej komisie, našej centrálnej banky, MIT, významných slovenských podnikov a bankových skupín. Nad celou konferenciu drží záštitu viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor.

ESG téma sa na prvý pohľad javí ako veľmi pozitívna. Aké problémy sú s ňou spojené?

Jedným z hlavných problémov tejto témy je podľa mňa to, že sa o nej veľmi často hovorí iba povrchne. Obrovskou komplikáciou je samotná merateľnosť spoločenskej zodpovednosti. ESG faktorov je naozaj veľa, pričom dohodnúť sa na miere dôležitosti jednotlivých faktorov je logicky veľmi zložitý problém.

Ako sa vojna na Ukrajine prejavuje vo vnímaní investorov z ESG hľadiska?

Napadnutie suverénnej krajiny v Európe iným štátom v 21. storočí mení pohľad na niekoľko ESG faktorov. Investori budú do budúcnosti určite citlivejší pri hodnotení kvality správy krajín, miery demokracie či agresivity zahraničnej politiky. Správanie Ruska bude mať dlhodobé následky na rozhodovanie investorov do budúcnosti. Myslím si, že tiež príde k prehodnoteniu spoločenskej akceptovateľnosti niektorých zbrojárskych firiem. Jednoznačne sa v súčasnosti úplne inak pozeráme na energetickú závislosť krajín od nespoľahlivých partnerov.

V roku 2020 vznikla CFA Society Slovakia. Ako sa jej aktuálne darí?

Zdá sa mi, že sa jej darí dobre. Mňa osobne nesmierne vnútorne nabíja spolupracovať so skupinou ľudí, ktorí na dobrovoľníckej báze chcú pracovať na formovaní profesie investičných a finančných odborníkov. Napriek tomu, že sme aktívni v rôznych oblastiach finančného trhu a sme z rôznych firiem, spája nás spoločná snaha posúvať veci správnym smerom.

16. máj 2022 17:42