StoryEditor

Ako si vybrať správny podielový fond

02.05.2011, 00:05
Na našom trhu je možné investovať do viac ako 500 podielových fondov s rôznym investičným zameraním.

Vybrať si vhodný fond však nie je až tak jednoduchá záležitosť. Pri rozhodovaní, do ktorého podielového fondu investovať, si treba predovšetkým ujasniť, na aký dlhý čas môžete svoje finančné prostriedky odložiť a aké veľké investičné riziko ste ochotní podstúpiť.

Hoci, samozrejme, neexistuje stopercentná záruka, platí základné pravidlo: čím je vyššie riziko, tým vyšší je možný výnosový potenciál. Manažéri podielových fondov pri stanovovaní investičnej stratégie fondu vychádzajú z rovnakých predpokladov. Snažia sa podielové fondy rozdeliť podľa dĺžky investičného horizontu, miery rizika a potenciálnych výnosov. Aké sú základné typy podielových fondov?

Podielový fond peňažného trhu

Tento typ fondu je najvhodnejší pre tých, ktorí prioritne hľadajú nízke riziko. Investuje do konzervatívnych cenných papierov peňažného trhu s krátkou dobou splatnosti do jedného roka (najmä krátkodobé štátne cenné papiere, termínované vklady v bankách, krátkodobé dlhopisy kvalitných emitentov). Avšak nízke riziko so sebou prináša aj nižšie výnosy, ktoré spravidla dosahujú podobné úrovne ako termínované vklady.

V závislosti od vývoja trhov však môžu byť niekedy vyššie, inokedy nižšie. Peňažný fond je určený najmä na krátkodobé uloženie hotovosti (1 - 2 roky). Viac ako 40% všetkých investícií do podielových fondov v SR je nasmerované práve do peňažných fondov. Jedným z dôvodov môžu byť aj zvyčajne najnižšie vstupné poplatky a relatívne konzervatívny postoj Slovákov k investíciám.

Dlhopisový podielový fond

V porovnaní s fondmi peňažného trhu tieto fondy ponúkajú potenciál vyššieho výnosu, ale aj vyššie riziko kolísania ceny podielového listu. Investujú do dlhopisov vydaných štátmi, mestami alebo firmami s rôznou dobou splatnosti (spravidla nad jeden rok). Hodnota podielového listu sa stanovuje podľa aktuálnej trhovej hodnoty všetkých dlhopisov vo fonde.

Na aktuálnu hodnotu dlhopisu má vplyv najmä aktuálna úroková sadzba. Ak úroková sadzba rastie, cena starších dlhopisov klesá a naopak. Keďže sa do týchto fondov nakupujú väčšinou dlhopisy s dlhšou splatnosťou, pravdepodobnosť, že sa časom zmenia úrokové sadzby, je vyššia, než u dlhopisov do jedného roka. Tiež vplyv úrokových sadzieb je tým vyšší, čím dlhšie sú splatnosti dlhopisov v portfóliu. Dlhopisový fond je určený na stredne dlhé obdobie od troch rokov.

Akciový podielový fond

Je najrizikovejšou základnou investičnou stratégiou, ale zároveň tiež predstavuje dlhodobo najvyšší potenciál zhodnotenia. Investor sa prostredníctvom akciového podielového fondu môže stať spolumajiteľom zaujímavých spoločností z určitého odvetvia alebo regiónu v závislosti na stratégii fondu. Odporúčaný investičný horizont u akciových fondov je minimálne 7 rokov. Hodnota akciového podielového fondu môže v čase aj výrazne kolísať. Riziko poklesu sa zvyšuje napríklad aj tým, že fond investuje len v úzko ohraničenej oblasti, napríklad do menších spoločností alebo do firiem z rozvíjajúcich sa trhov.

Prax však ukazuje, že z dlhodobého hľadiska sú akcie a akciové fondy ako jedna z mála investícií schopné "poraziť" infláciu a patrí medzi najpopulárnejšiu formu investovania v krajinách vyspelej Európy a v USA. Slovenskí investori nie sú na dlhodobé a rizikovejšie investovanie ešte úplne zvyknutí.

Zmiešaný podielový fond

Tento typ investičnej stratégie predstavuje určitý kompromis medzi dlhopisovými a akciovými podielovými fondmi. Portfólia zmiešaných fondov môžu byť zainvestované do dlhopisov aj do akcií, prípadne do iných druhov cenných papierov, nehnuteľností atď. Čím väčší je podiel rizikovej zložky, tým je fond, samozrejme, rizikovejší.

Preto je veľmi dôležité poznať pomer medzi konzervatívnou zložkou, ktorú predstavujú dlhopisy a peňažný trh, a rizikovou zložkou zloženú z akcií, nehnuteľností, komodít apod. Zmiešané podielové fondy sú určené najmä pre investorov, ktorí nie sú prehnane konzervatívni, ale ani príliš dynamickí a navyše im vyhovuje diverzifikácia portfólia skôr v rámci jedného fondu.

Fond fondov

Tieto špeciálne stratégie investujú prevažnú časť svojho kapitálu do podielových listov iných fondov alebo do akcií iných investičných spoločností. V niektorých prípadoch tieto fondy investujú aj do jednotlivých cenných papierov napriamo. Investorom ponúkajú zaujímavú možnosť v rámci jedného portfólia investovať aj do produktov od viacerých správcov (tzv. Multibrand), ktorí napr. inak nie sú na slovenskom trhu bežne dostupní. Dĺžka investičného horizontu závisí najmä od pomeru konzervatívnej a rizikovej zložky portfólia fondu - minimálne by sa však malo ísť o 5 až 7 rokov.

Pri rozhodovaní sa kam investovať majte vždy na pamäti, že kvalitné investičné portfólio by malo pokrývať nielen krátkodobé ciele, ale aj dlhodobé horizonty. Ak nie ste na poli investícií skúsený matador, poraďte sa pri výbere optimálnej investičnej stratégie s investičným profesionálom. Ten vám pomôže zostaviť také portfólio, ktoré bude presne zodpovedať vašej investičnej stratégii a postoju k riziku.

Miroslav Ovčarik

Country Manager Pioneer Investments SR

 

01 - Modified: 2005-03-22 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Parlamentné paradoxy
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/financie-a-burzy, menuAlias = financie-a-burzy, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
04. marec 2024 22:18