StoryEditor

Elektrárne namiesto kotolní

30.01.2006, 23:00

Diskusia o nedostatku elektriny na Slovensku sa po roku 2008 periodicky oživuje. Jej ďalšiu etapu možno čakať aj tento týždeň. V pozadí bývajú vplyvné skupiny, ktoré presadzujú svoje záujmy. Pridávajú sa aj niektorí politici. Nedostatok vznikne, keďže v roku 2009 sa oba bloky jadrovej elektrárne V1 odstavia. Je to tak definované v prístupovej zmluve do EÚ a politici s tým nedokázali pohnúť.
Prijatá Energetická politika očakávanú situáciu reflektuje celkom triezvo. Opisuje vhodné operatívne opatrenia. Ide o dovoz chýbajúcej elektriny z krajín EÚ, prípadne z tretích krajín. Politika spomína aj opatrenia na strane spotreby -- jej racionalizáciu. Zdá sa, že fungujú aj bez nariadení, správanie spotrebiteľov totiž ovplyvňujú rastúce ceny elektriny. Od roku 2003 hrubá spotreba elektriny na Slovensku stagnuje. Aj v uplynulom roku bola zhruba o pol percenta nižšia ako v roku 2004. Obrat sa dá očakávať, spotreba začne v nasledujúcich rokoch rásť. Nepôjde však o nejaké závratné tempo. Pri výpočte operatívnych riešení na preklenutie nedostatku elektriny sa neuvádza zvýšenie jej výroby z obnoviteľných zdrojov ani dostavba Mochoviec. S obnoviteľnými zdrojmi aj s dostavbou jadrových blokov politika počíta, ale vo vzdialenejšom horizonte.
V politike sa zdôrazňuje aj rozvoj kombinovanej výroby elektriny a tepla. Má podporu únie, preto na jej monitorovanie a hľadanie nástrojov podporujúcich jej rozvoj bola pred dvoma rokmi prijatá špecializovaná smernica.
Pri kombinovanej výrobe sa teplo získava spolu s elektrinou. V našom miernom klimatickom pásme ľudia vo svojich obydliach i na pracoviskách potrebujú teplo päť mesiacov v roku. Ekonomiku jeho výroby možno zvýšiť, ak sa prebytková elektrina z kombinovanej výroby predáva do verejnej siete. Ešte dôležitejší prínos vznikne z národohospodárskeho hľadiska. Primárne zdroje, zemný plyn či uhlie, ktoré vo veľkej miere dovážame, sa takto ušetria. Kombinovaná výroba totiž nahradí časť výroby elektriny vo veľkých tepelných elektrárňach. Tak sa vlastne teplo, ktoré sa rozptyľuje chladiacimi vežami, nasmeruje do domov či kancelárií. Tento princíp sa využíva v teplárňach už sto rokov, technické riešenia však postupujú. Kombinovaný zdroj možno inštalovať namiesto domovej či blokovej kotolne. Smernica to definuje ako malú kogeneráciu. Závisí teda od investorov, a to sú vlastne státisíce majiteľov budov a bytov, aby vo svojich zámeroch mysleli na takýto spôsob vykurovania. Funguje to jednoducho: zemný plyn je palivom v spaľovacom motore a ten poháňa elektrický generátor. Teplo z motora sa nemrhá v chladiči ako pri automobiloch, ale sa použije na vykurovanie.
Na Slovensku sa v porovnaní s inými štátmi únie malá kogenerácia využíva slabo. Už o mesiac uplynie termín, keď malo ministerstvo hospodárstva predložiť do Bruselu správu o možnostiach kogenerácie pri rozvoji zdrojov tepla a chladu. Podľa odborníkov máme veľký potenciál na rozširovania malých zdrojov kombinovanej výroby. Predstavuje polovicu elektriny, ktorú vyrobí jeden jadrový blok. Takých máme na Slovensku šesť a dva z nich onedlho vypadnú. Bude zaujímavé sledovať, ako sa ku kogenerácii postaví rezort hospodárstva.

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/komentare-a-analyzy, menuAlias = komentare-a-analyzy, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
10. december 2022 07:19