15.12.2008, 23:00
Autor:
zkzk

Ako ovplyvní ochranný balíček zákonov vaše ďalšie aktivity?

PhDr. Naďa Ondrišová, hovorkyňa Slovenskej advokátskej komory
S návrhom novej právnej úpravy súhlasíme. Treba však podotknúť, že zodpovednosť advokátov za zmluvy o prevode nehnuteľností existovala aj predtým, nový návrh ju len spresňuje. Túto snahu podporujeme najmä z dôvodu, že v praxi dochádza k častým podvodom, pretože zmluvu o prevode nehnuteľností v súčasnosti môže vyhotoviť ktokoľvek. Stáva sa, že účastníci konania nie sú dostatočne oboznámení a informovaní o podmienkach a dochádza k poškodeniu niektorej zo zmluvných strán. Advokátovi sa rozširuje povinnosť zvýšiť pozornosť pri kontrole totožnosti osôb a listín, ktorými sa preukazuje vlastníctvo. Navyše, má povinnosť poistiť sa a ručí celým svojím majetkom. V prípade, že právne pochybí pri spísaní zmluvy, je možné podať naňho žalobu o náhradu škody. Vidíme jedinú cestu, ako zabrániť podvodom, a to v povinnosti vyhotovovať zmluvy o prevode iba advokátom a notárom. Realitné kancelárie totiž nechránia záujmy občanov, ich prioritný záujem je výška provízie z obchodu a nenesú zaň nijakú zodpovednosť.

Karol Kovács, viceprezident Notárskej komory SR
Predložený legislatívny návrh vo všetkých smeroch podporujeme. Pri zisťovaní totožnosti účastníka notár musí vyhodnotiť, či je totožnosť osoby preukázaná. Predloženie preukazu totožnosti samo osebe neznamená, že totožnosť osoby možno považovať za preukázanú. Pod "preukázanou totožnosťou" treba rozumieť skutočnosť, že notár je presvedčený o identite osoby podľa fotografie, príp. iných údajov v preukaze totožnosti, čiže osoba uvedená v úradnom preukaze je totožná s osobou, ktorá ho predkladá. Pokiaľ notár nebude mať istotu o preukázanej totožnosti účastníka, t. j. že osoba uvedená v úradnom preukaze je totožná s osobou, ktorá ho predkladá, nastúpi jeho povinnosť zisťovať totožnosť účastníka inými spôsobmi. Ak napriek prešetreniu totožnosti dôjde k zneužitiu a vzniku škody, v prípade prijatia návrhu bude účastník chránený, bude si môcť uplatniť náhradu škody voči poistenému notárovi, resp. advokátovi. Predložený návrh sa snaží minimalizovať nedostatok materiálnej publicity katastra nehnuteľností, to znamená, že údajom katastra nie je možné stopercente dôverovať. Notár pri vykonávaní tejto činnosti bude poskytovať účastníkom až trojakú pridanú hodnotu.

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/osobne-financie, menuAlias = osobne-financie, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
08. február 2023 11:23