StoryEditor

Infoška 1 - Koľko komu zaplatíte za svoje dlhy

09.02.2009, 23:00
Autor:
zkzk

Zdravotná poisťovňa
-- 0,2-percentný poplatok z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak omeškanie zistí poisťovňa (dlhy do decembra 2004)
-- 0,1 percenta, ak ste omeškanie zistili sami (platí za dlhy na poistnom vzniknuté do decembra 2004)
-- dlhy, ktoré vznikli od roku 2005 -- 2,5-násobok základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej ku dňu splatenia dlhu
(po 1. januári 2009 Európskej centrálnej banky)
-- výška poplatku či úroku z omeškania môže prerásť výšku dlžného poistného, nie je ničím obmedzená

Sociálna poisťovňa
-- penále je vo výške 0,05 percenta z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa úhrady
-- výška poplatku z omeškania nemôže presiahnuť dlžnú sumu poistného za kontrolované obdobie

Daňový úrad
-- výška sankcie nemôže prerásť dlh daňového dlžníka
-- úrok vyrubí správca za každý deň omeškania a počíta sa najdlhšie za 4 roky omeškania platby dane
-- právo vybrať a vymáhať daň je premlčané po 6 rokoch po skončení roka, v ktorom nedoplatok vznikol

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Daňové riaditeľstvo SR

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/osobne-financie, menuAlias = osobne-financie, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
08. február 2023 15:11