StoryEditor

Nie ste spokojní so správcom? Zmeňte ho

02.03.2009, 23:00
Autor:
zkzk

Prinútiť správcu, aby poskytoval kvalitu, býva zložité. Podľa zákona o vlastníctve bytov ho môžete v prípade nespokojnosti vymeniť. Správca bytového domu je podľa Tomáša Málika, riaditeľa a konateľa spoločnosti Dupos Servisná v Trnave, v zmluvnom vzťahu s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. "Ako každý iný zmluvný vzťah je možné aj tento ukončiť. Ak sa tak rozhodne väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov, je možné správcu bytového domu vymeniť. Na základe tohto rozhodnutia je možné vypovedať zmluvu so správcom v zmysle Zmluvy o výkone správy a uzavrieť novú zmluvu, pričom zase výber nového správcu je predmetom kolektívneho rozhodovania vlastníkov bytov prostredníctvom schôdze vlastníkov,“ upresňuje Málik.

Zákon dokonca určuje podmienku, že na zmenu správcu je potrebné rozhodnutie nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov. "Ak nekorektný správca nechce zvolať bežnú schôdzu vlastníkov, je možné výpoveď urobiť aj písomným hlasovaním. Následne, po doručení výpovede správcovi, začne plynúť výpovedná lehota, ktorá je podľa zákona stanovená na tri mesiace, ak zmluva neuvádza inak,“ hovorí Marek Hargaš, riaditeľ spoločnosti Spokojné bývanie. Komplikácie pri zmene správcu môžu nastať napríklad vtedy, ak je bytový dom v procese revitalizácie, čiže čerpania úveru. Kvalitný správca by sa však mal vedieť pri preberaní záväzkov od bývalého správcu s takouto situáciou vyrovnať.

Budúce trendy
V krátkom čase možno očakávať, že obyvatelia bytového domu budú klásť čoraz väčší dôraz na kvalitu služieb, ktoré mu správcovská spoločnosť môže ponúknuť. "Predpokladám, že v najbližších rokoch pôjde správa bytového fondu cestou skvalitňovania služieb, a to najmä z toho dôvodu, že ľudia si začnú viac vyberať správcovské spoločnosti podľa kvality ich služieb a rozsahu zabezpečovaných služieb. Zrejme si budú viac uvedomovať, že správa bytového domu je v podstate správa vlastného majetku, a nie malého, keďže často je byt jediný väčší majetok, ktorý ľudia vlastnia. Mať kvalitného správcu je rovnako dôležité ako mať kvalitný autoservis v prípade vlastného auta,“ uzatvára Tomáš Málik.

Podľa čoho spoznáte dobrého správcu domu

– poskytovanie správcovských služieb by malo zahŕňať komplexnú správu
– tá by mala zahŕňať aj starostlivosť o dodávku energií, zabezpečenie opráv, či už havarijných stavov a lebo pravidelných rekonštrukcií a podobne
– z administratívnej stránky by mal správca viesť analytické účty každého domu zvlášť a spravovať finančné prostriedky, ktoré sa kumulujú napríklad vo fonde opráv, zabezpečovať riadne a včasné plnenie záväzkov vo vzťahu k dodávateľom energií
– dobrý správca na rozdiel od zlého správu ponúka aj pridanú hodnotu. Napríklad sám prichádza s iniciatívnymi návrhmi k vlastníkom, týkajúcimi sa napríklad zatepľovania, možnosti využívania eurofondov a podobne
– tiež by mal umožniť vlastníkom bytu či nebytových priestorov nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv
– aspoň raz do roka by mal zvolať domovú schôdzu, prípadne ak o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov, alebo podľa potreby
– ľudia často zabúdajú, že sú rovnocennými partnermi správcov, a preto musia požadovať služby na úrovni a domáhať sa svojich práv
Zdroj: Tomáš Málik, riaditeľ a konateľ spoločnosti DUPOS servisná, Trnava
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/osobne-financie, menuAlias = osobne-financie, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
03. február 2023 14:59