StoryEditor

Dobrý finančný plán vám ušetrí peniaze

07.02.2011, 23:05
Musíme si určiť, kam sa finančne chceme dostať a následne navrhnúť postup, ako na to.

Keď sa povie finančný plán, väčšina z nás si predstaví rozpočet v nejakej firme, zložité tabuľky a nekonečné výpočty. Otázka je, potrebuje finančný plán aj náš rodinný rozpočet?

Pri tvorbe osobného finančného plánu by sme dodržať na nasledovné kroky :

1.krok – Posúdiť, kde sa finančne nachádzame teraz

Východiskom na zistenie aktuálnej finančnej situácie je tzv. cash – flow analýza, alebo inak „rozpočet míňania peňazí“, ktorý odzrkadľuje príjmy a výdavky za mesiac. Plánovanie osobných financií nie je len o prepočte, či príjmy pokryjú výdavky. Je to hlavne o tvorbe správneho rodinného rozpočtu, plánovaní finančnej nezávislosti a správnom rozložení prebytku finančných prostriedkov.

Príjmy sú všetky peniaze, ktoré do domácnosti v určitom období prídu. Existuje viacero spôsobov, ako daný príjem finančný spotrebiteľ dosahuje, napr. prácou, podnikaním, prenájmom nehnuteľnosti, vlastníctvom cenných papierov, sociálnou podporou , podporou v nezamestnanosti, atď. Pred počítaním svojho príjmu nezabudnite na rozdiel medzi hrubým a čistým príjmom. Suma, ktorú dostanete na účet, alebo vám je vyplatená v hotovosti, je čistá mzda.

Výdavky naopak predstavujú všetky peniaze, ktoré nám z účtu a peňaženky odchádzajú. V zásade výdavky rozdeľujeme na aktíva a pasíva.

Aktíva sú výdavky, ktoré nám z peňaženky odchádzajú, aby sa zhodnotili pre budúcu spotrebu (napr. životné poistenie so sporením, vklady v bankách, investície, atď).

Pasíva predstavujú výdavky zväčša na aktuálnu spotrebu (bývanie, nájomné, strava, doprava, drogéria, dovolenky, hoby, mobil, úvery, lízing, atď).

Po zostavení detailného prehľadu našich výdavkov a príjmov (cash-flow) odčítajte výdavky od svojho príjmu, aby ste získali čistý peňažný tok.

Ak je výsledok pozitívny, finančný plán bude riešiť čo s prebytkom financií. Prebytok je následne možné použiť buď na financovanie spotreby alebo na investičné účely (zhodnotenie do budúcna).

Ak je výsledok negatívny, finančný plán by mal byť zameraný na znižovanie nákladov, alebo definovať kroky ako zvýšiť svoj príjem (alebo oboje na dosiahnutie ešte lepšieho výsledku). Deficit zdrojov je vždy potrebné z niečoho pokryť (financovať). Buď odstrániť/znížiť nepravidelné a špecifické výdavky (podľa možností aj fixné náklady), alebo financovať deficit formou cudzích zdrojov (pôžička, úver, lízing, iné....), čo však so sebou prináša dodatočné náklady (úrok, poplatky).

2. krok – Určiť si, kam sa finančne chceme dostať

Kedy vlastne potrebujeme peniaze? Dnes? Zajtra? O mesiac? Rok, dva, o desať rokov? Spravidla stále. Peniaze sú len prostriedkom na splnenie si našich potrieb, túžob a prianí. Preto z hľadiska finančného plánovania je treba tiež stanoviť si ciele krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Ak skutočne chceme, aby sa naše ciele zrealizovali, mali by byť :

  • Špecifikované, jasne definované
  • Merateľné, ohraničené merateľnými hodnotami (čas, množstvo,atď)
  • Akceptované, nami samými, nie definované inou osobou. Nie je dobré žiť ciele niekoho iného
  • Reálne, dosiahnuteľné (nestavajme si vzdušné zámky ale skutočné dosiahnuteľne ciele)
  • Termínované, určíme si dokedy sa májú cieľ splniť, zrealizovať

 

3. krok – Navrhnúť plán na dosiahnutie svojich cieľov

Samozrejme, že naše ciele by mali mať istú postupnosť, aby mal finančný plán zmysel. Vytvárať si rezervy, resp. „núdzový fond„ - ktorý by sme mali odložený pre neočakávané výdavky ako napr. pokazená práčka, dlhodobejšia práceneschopnosť, či strata zamestnania. Podmienkou je vysoká dostupnosť takýchto peňazí. Preto sú na jej uloženie vhodné aj krátkodobé termínované vklady, vkladové účty či fondy peňažného trhu.

  • Zabezpečenie príjmu – musíme si uvedomiť, že všetci sme od svojich príjmov závislí. Pokiaľ pracujeme, je všetko v poriadku. Čo sa však stane, ak dočasne alebo trvalo nebudeme môcť pracovať? Čo ak sa staneme nezamestnanými a príjem sa nám na čas zníži? Záväzky a dlhy predsa zostávajú. Nabúraním rozpočtu je aj krátkodobá alebo dlhodobá choroba, či materská dovolenka. Príjem je základným predpokladom realizácie všetkých našich plánov a jeho zabezpečenie vo všetkých životných s situáciách je viac ako potrebné.
  • Splatiť dlhy z kreditných kariet - zbaviť sa drahých nebankových úverov, krátkodobých úverov.
  • Sporenie - a to strednodobé alebo dlhodobé. Týka sa hlavne zabezpečenia do budúcnosti. Napríklad pre svoje deti (štúdium na vysoké školy, štart do života) alebo dôchodok. Čím skôr s tým človek začne, tým menšiu sumu si musí odkladať na to, aby získal istotu, že na dôchodku bude mať z čoho žiť a nestratí životný štandard, ktorý dosiahol v produktívnom veku.
  • Program na bývanie – Je úplne prirodzené, že človek sa skôr alebo neskôr bude chcieť osamostatniť. Každý by chcel svoj byt alebo nejaký domček, čo bežne znamená zadlžiť sa na mnoho rokov. Je veľmi dôležité si zvážiť svoje možnosti, urobiť si predbežnú kalkuláciu a práve vďaka plánu sa dozvieme, či a kedy je náš sen realizovateľný, ale hlavne čo nás to bude stáť, ako dlho budeme hypotéku, koľko na nej preplatíme.
  • Investície a finančná nezávislosť určitého veku – Peniaze sú najlepší zamestnanec, pracujú 24 hodín denne, nepýtajú jesť, nepotrebujú spať, nemajú odbory. Preto by sme ich pokiaľ je to možné, mali nechať pracovať. Akýmkoľvek spôsobom sa nám naše peniaze podarí zhodnotiť, môžeme si dožičiť čokoľvek, bez čoho sa síce žiť dá, ale ak to dosiahneme, získame tým nejaké nové možnosti (predčasné splatenie hypotéky, lepšie školy pre naše deti, lepší dôchodok...).

Uistite sa, že vaše investície sú diverzifikované – už naše staré mamy správne hovorili: „Nedávajte všetky vajíčka do jedného košíka“ a toto pravdivé tvrdenie platí aj o investíciach. 

4. krok – Vykonanie plánu

Keď máme definovaný osobný finančný plán, t.j. ciele, ktoré chceme dosiahnuť, treba jednotlivé ciele pretransformovať do konkrétnych čiastkových úloh, ktoré budeme postupne realizovať. Podobne ako ciele, aj čiastkové úlohy musia sledovať princíp S.M.A.R.T. Čím konkrétnejšie budú úlohy k jednotlivým cieľom, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa k naplneniu našich želaní a prianí dostaneme.

Samozrejmou súčasťou samotného procesu realizácie osobného finančného plánu je začať na pravidelnej báze, najlepšie mesačne, sledovať svoje príjmy a výdaje nášho rodinného rozpočtu prostredníctvom jednoduchého formulára na papieri alebo napr. v exceli, ktorý bude obsahovať jednotlivé výdavkové položky (aktíva, pasíva) a naše príjmy (pravidelné aj mimoriadne).

Odporúčam jednotlivé kroky finančného plánu konzultovať aj s nezávislým finančným poradcom alebo sprostredkovateľom, ktorý je v otázke finančného plánovania expert a môže vám dať užitočné rady, ktoré môžu výrazne ovplyvniť čas a náklady, ktoré budete musieť vynaložiť na realizáciu jednotlivých krokov.

5. krok – Monitor plnenia plánu

Ako zistíte, či sa k cieľu približujete alebo sa od neho naopak vzďaľujete? Jednoducho. Robte si pravidelné záznamy a sledujte plnenia čiastkových úloh, krokov, ktoré realizujete. Doporučujem kontrolu/monitoring robiť mesačne alebo štvrťročne.

V prípade zistenia, že sa od „správnej“ cesty odkláňate je nutné urobiť nápravné opatrenia, ktoré musia smerovať k opätovnému návratu k definovaným úlohám. Nie vždy je to cesta ľahká, častokrát budete musieť ísť chvíľu späť aby ste sa vrátili k pôvodnému plánu, budete musieť možno modifikovať niektoré parametre ale na jedno dôležité nesmiete zabudnúť : „Aj ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále ešte rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa.“ (Gotthold Ephraim Lessing).

Naše finančné plány sú realizovateľné prostredníctvom rôznych kombinácií finančných produktov, ktoré sú čím ďalej - tým zložitejšie. Aj napriek tomu je však možné finančný trh definovať jednoduchou vetou... ide o to kto, komu, koľko dlhuje, ako dlho a na koľko percent... Zodpovedným prístupom k našim peniazom, k plánovaniu potrieb, prianí a želaní a cieľov sa z každého dlžníka môže stať investor.

Vladimír Šimek

Senior Consultant Partners Group SK

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/osobne-financie, menuAlias = osobne-financie, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
21. máj 2024 02:09