StoryEditor

Podielové fondy majú už takmer 250 rokov. Investorom vyberú tie najlepšie

29.11.2023, 00:00

Investičné fondy slúžia na to, aby združovali malých investorov. V dnešnej dobe si človek môže ľahko vyskladať svoje vlastné investičné portfólio prostredníctvom rôznych platforiem. Napriek tomu sa služby UniCredit Bank v tejto oblasti držia stále na vrchole. Viac nám povedal Peter Rebo, produktový špecialista na investície UniCredit Bank.

Článok vznikol v spolupráci s UniCredit Bank.

 

Čo sú podielové fondy, veľa sa o nich v súčasnosti hovorí?

Podielové fondy sú nástroje kolektívneho investovania, ktoré združujú malých investorov, to znamená ľudí, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na to, aby si kúpili napr. štátny dlhopis, či vyskladali investičné portfólio zložené z rôznych investičných nástrojov, ako sú spomínané dlhopisy, ale aj akcie, komodity a podobne. Práve vďaka princípu kolektívneho investovania sa združí viacero menších súm a vytvorí sa podielový fond s dostatočným kapitálom na investovanie na trhoch. Tento kapitál následne spravuje manažér (investičný špecialista), ktorý sa rozhoduje, ako s nazbieraným kapitálom naložiť, t.j. do ktorých konkrétnych dlhopisov či akcií investovať.

História podielových fondov siaha až do 18. storočia, konkrétne roku 1774, kedy vznikol prvý podielový fond. Vtedy sa prvýkrát združili viacerí investori s cieľom vytvoriť investičné portfólio, na ktorého zhodnotení sa následne sami podieľali. Tento základný princíp je v podstate nemenný, avšak fondy ako také si  prešli svojím vývojom. Fondy, tak ako ich poznáme dnes, sa začali objavovať okolo roku 1920, a to spolu s rozvojom kapitálových trhov (búrz). Postupom času vznikali rôzne správcovské a investičné spoločnosti, nové prístupy, princípy a stratégie. Koncom 20. a začiatkom 21. storočia sa začali rozličné inovácie. Dobrým príkladom sú aj ETF fondy, ktoré sú medzi klientmi čoraz viac populárne.

Aký je rozdiel medzi ETF a aktívne spravovanými fondmi?

Podielové fondy sa delia na aktívne spravované a pasívne.

Pasívne fondy sú fondy bez aktívnej správy, známe ako indexové fondy (ETF). Kopírujú nejaký z kapitálových trhov. Uveďme si príklad: Ak máme americký akciový trh reprezentovaný 500 najväčšími akciovými spoločnosťami, ETF nakúpi všetkých 500 spoločností s určitými váhami. Následne bez manažmentu kopíruje výkonnosť vybraného trhu.

Naopak, aktívne riadený fond ráta s príspevkom portfólio manažéra. Súčasťou tohto fondu je ľudský faktor tvorený analytikmi, ktorí sa snažia nakúpené spoločnosti analyzovať a využívať rôzne špecifické stratégie, ktoré pomáhajú prekonávať trhové ETF fondy.

Vychádzajúc z doterajších skutočností, po ktorom z existujúcich typov fondov je väčší dopyt zo strany klientov?

Záujem sa vyvíja v závislosti od ekonomického stavu. Možno pozorovať, že trhy sa historicky vyvíjajú, rátajúc s lepšími a horšími obdobiami. Práve v období vysokých úrokových sadzieb, vysokej inflácie a rôznych kríz, zasahuje do portfólia jeden z portfólio manažérov a vyberá spoločnosti, ktorým sa darí, a naopak sa snaží vyhýbať spoločnostiam s horšími vyhliadkami. Počas kríz sa aktívne riadeným fondom darilo viac. Noví, mladší investori posledného desaťročia tieto rozdiely nezažili, čiže si to nedokážu porovnať, keďže vo všeobecnosti boli trhy veľmi efektívne. Viezli sa na stimuloch centrálnych bánk, a to najmä v podobe politiky lacných peňazí a nízkych úrokových sadzieb.

Ako som už spomínal, ETF fondy nabrali na popularite v slovenskom prostredí najmä v poslednom desaťročí. Môžeme povedať, že k ich úspechu prispela aj daňová legislatíva. Je pravda, že oproti aktívne spravovaným fondom, majú ETF fondy určitú daňovú výhodu pre slovenského investora. V súčasnosti dochádza k úprave pravidiel, čo znamená, že aj aktívne podielové fondy budú mať od roku 2024 možnosť daňového oslobodenia za splnenia určitých podmienok. Osobne vnímam určitú polarizáciu medzi aktívnymi a pasívnymi fondmi, čo však nepovažujem za správne. Oba typy fondov (prístupov) majú svoje výhody a nevýhody, a taktiež svoje opodstatnenie v dobre diverzifikovanom portfóliu.  

Aké investičné riešenia ponúka UniCredit Bank?

Prístup UniCredit, ktorý sa uplatňuje aj v segmente Private Premium, je založený na našej vlastnej skupinovej investičnej stratégii. Jej cieľom je selektovať najlepšie fondy z výberu podielových fondov, ktoré sú klientom k dispozícii. Práve v tomto období uvádzame na Slovensku nové aktívne riadené fondy, ktoré nesú názov onemarkets Fund. Skupina Unicredit má svoj vlastný investičný tím, ktorý má dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Celosvetovo uplatňujeme jednotnú investičnú stratégiu. Tiež využívame Fund selection team, skupiu špecialistov, ktorá z množstva správcov a podielových fondov vyberá tých najlepších z najlepších vo svojej kategórii. Využívame pri tom najväčších investičných správcov, ako sú BlackRock, Fidelity, Amundi, J.P. Morgan, Allianz Global Investors a i. Niektorí správcovia na trhu sú napríklad najlepší v investovaní do dlhopisov, teda do konzervatívnych investícií, iní sa špecializujú na americké akcie, prípadne sú tu segmenty trhu, ktoré je najvýhodnejšie pokryť práve prostredníctvom ETF.

Môžeme to prirovnať k futbalu. Manažér (v tomto prípade UniCredit) vyberie 11 základných hráčov, ktorí by v tomto prípade predstavovali naše portfólio. Na miesto obrany postaví hráča obrany a nie útočníka. To isté môžeme pozorovať vo výbere podielových fondov. Ak pre naše konkrétne potreby najviac vyhovujú napríklad služby Fidelity, vyberieme si Fidelity a nie BlackRock. Snažíme sa, aby naša futbalová jedenástka pozostávala z tých najlepších hráčov na svete. Toto je princíp, ktorý uplatňujeme v novej rodine aktívne riadených fondov – onemarkets Fund.

 

 

Ako tieto fondy fungujú?

onemarkets Fund je naša vlastná UniCredit značka, ktorá zastrešuje samotnú technickú stránku fondu, teda to, ako fond funguje. K jednotlivým fondom vytvárame materiály a distribujeme ich, a zároveň delegujeme investičnú časť, t.j. samotnú správu akcií, či dlhopisov, na veľkých investičných správcov. V tomto je onemarkets Fund naozaj jedinečný, pretože združuje rôznych správcov, ako sú napr. BlackRock, Fidelity, Amundi, J.P. Morgan, Allianz Global Investors a i.

Týmto sa výrazne odlišujeme od konkurencie, ktorá zväčša využíva svoj vlastný lokálny portfólio manažment pozostávajúci z miestnych ľudí, ktorí spravujú prostriedky investorov. Pri všetkej úcte, ide často o veľmi šikovných a skúsených ľudí z tejto oblasti, avšak v prípade, že chcete investovať napríklad na amerických trhoch, či dokonca na trhoch z rozvíjajúcich sa krajín, veľkí správcovia majú obrovskú výhodu v lokálnej pôsobnosti v týchto oblastiach. Uveďme si znovu príklad, americké akcie spravujú ľudia sediaci priamo na Wall Street, ktorí žijú v danom prostredí, stretávajú sa osobne  s manažmentom firiem, do ktorých investujú, a vedia tak oveľa lepšie vyhodnotiť, ktoré firmy sa oplatí nakúpiť.

Čím sú tieto fondy výnimočné?

Formou onemarkets prinášame našim klientom na Slovensku to najlepšie z investičného sveta, keďže delegujeme fondový manažment na veľkých a osvedčených správcov. Najväčšia pridaná hodnota je v obrovskom „know-how“ správcovských spoločností a zdroje, ktoré využívajú.

Pre klientov Private Premium sa onemarkets Fund spustil už v septembri. Rozširujeme sa však aj pre našu pobočkovú sieť. Možnosť investovať prostredníctvom onemarkets Fund a nakúpiť podielové fondy spravované najväčšími správcami bude mať každý z našich klientov na Slovensku. Z kvalitatívného pohľadu je to najlepšie, čo našim klientom môžeme priniesť.

 

Rozhovor si môžete vypočuť aj vo forme Podcastu:

menuLevel = 1, menuRoute = hn-nativ, menuAlias = hn-nativ, menuRouteLevel0 = hn-nativ, homepage = false
28. február 2024 00:06