Ako EÚ chráni naše zdravie. Lekári spájajú svoje sily

Európa je prepojená informačnou sieťou, ktorá je pre lekárov rýchlym a všestranným pomocníkom pri riešení KRÍZOVÝCH situácií. Takou je aj hrozba pandémie v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom.

Ako EÚ chráni naše zdravie. Lekári spájajú svoje sily

Naši lekári a zdravotné sestry majú spravidla rozsiahle znalosti o väčšine ochorení a chorôb, s ktorými sa v súčasnosti stretávame. No čo ak dostanete zriedkavú chorobu, s ktorou sa váš lekár ešte nikdy nestretol? Európske referenčné siete slúžia na to, aby mali lekári prístup k mnohým špecialistom z viac než 900 zdravotníckych zariadení, s ktorými môžu konzultovať a poradiť sa o celom rade neznámych či komplexných ochorení v 24 tematických oblastiach. Vďaka tejto spolupráci vám môžu poskytnúť veľmi kvalitnú zdravotnú starostlivosť a nemusíte opustiť svojich blízkych.

Kto schvaľuje nové lieky?

Európsky systém regulácie liekov je založený na sieti približne 50 regulačných orgánov z 31 štátov EHP (28 členských štátov EÚ a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), Európskej komisie a EMA (Európska agentúra pre lieky sídliaca v Amsterdame). Práve vďaka tomu je regulačný systém EÚ jedinečný. Sieť podporujú tisícky rôznorodých expertov z celej Európy, čo jej umožňuje získavať tie najlepšie vedecké poznatky na účely regulácie liekov v EÚ a poskytovania vedeckého poradenstva tej najvyššej kvality. Okrem iného ide o oznamovanie vedľajších účinkov liekov, dohľad nad klinickým skúšaním a vykonávanie kontroly u výrobcov liekov.

Ako sa lieky dostávajú na trh?

Centralizovaný postup umožňuje uvedenie lieku na trh na základe jediného celoeurópskeho hodnotenia a povolenia, ktoré je platné v celej EÚ. Výbor pre lieky na humánne použitie alebo Výbor pre lieky na veterinárne použitie vykoná vedecké posúdenie žiadosti a Európskej komisii (EK) predloží odporúčanie, či by malo byť lieku udelené povolenie na uvedenie na trh, alebo nie.

Použitie centralizovaného postupu je povinné pre väčšinu inovačných liekov vrátane liekov na zriedkavé choroby (postihujú menej ako 5 z 10 000 ľudí). Väčšina liekov schválených v EÚ však nepatrí do centralizovaného postupu, schvaľujú ich príslušné vnútroštátne orgány v členských štátoch. V takom prípade spoločnosti môžu požiadať o simultánne schválenie lieku vo viac ako jednom členskom štáte EÚ. Všetky humánne alebo veterinárne lieky, ktorým bolo udelené alebo odopreté povolenie na uvedenie na trh, sú uvedené v Európskej verejnej hodnotiacej správe (EPAR).

Pripravení na pandémiu

V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom Covid-19 je EK aktívna v mnohých oblastiach. Okrem iného odštartovala výskumný plán za 10 miliónov eur, ktorý sa zaoberá vývojom vakcíny. „Financujeme projekt Prepare, ktorý prepája 3 000 nemocníc a 900 laboratórií. EMA naďalej sleduje a monitoruje vývoj vakcíny a ECDC (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb) poskytuje členským štátom návrhy, ako riešiť túto krízu,“ uviedli zástupcovia EK. „Máme systém včasného varovania a reakcie, ktorý vyhodnocuje dáta odoslané z členských štátov, a pravidelne sa stretávame s HSC (Výbor pre zdravotnú bezpečnosť).“

EK financuje mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany a podniká veľa ďalších krokov, avšak najdôležitejšie je dosiahnutie koordinácie a súdržnosti.

Nový balík pomoci

Na posilnenie celosvetovej pripravenosti, prevencie a snáh o zamedzenie šírenia koronavírusu poskytla EK balík pomoci v objeme 232 miliónov eur. Časť týchto prostriedkov bude okamžite pridelená rôznym sektorom, zatiaľ čo zvyšok bude uvoľnený v nasledujúcich mesiacoch. „Počet nakazených ľudí stále rastie, a preto je našou prvoradou prioritou verejné zdravie. Medzinárodné spoločenstvo musí spolupracovať, či už ide o posilnenie pripravenosti v Európe, Číne, alebo inde vo svete. Európa tu zohráva vedúcu úlohu,“ vyhlásila Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie.

Nové finančné prostriedky EÚ pomôžu pri odhaľovaní a diagnostikovaní tejto choroby, starostlivosti o nakazených ľudí a umožnia zabrániť ďalšiemu prenosu v tomto kritickom čase. Janez Lenarčič, komisár pre krízové riadenie a európsky koordinátor reakcie na núdzové situácie, v tejto súvislosti uviedol: „Náš nový balík pomoci podporí Svetovú zdravotnícku organizáciu a finančné prostriedky sa cielene použijú tak, aby krajiny so slabšími zdravotnými systémami nezostali bez pomoci. Naším cieľom je zabrániť šíreniu nákazy na celosvetovej úrovni.“

Myslite dopredu

Ak cestujete do iných krajín v rámci EÚ, prípadne do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska alebo na Island, mali by ste si vybaviť EURÓPSKY PREUKAZ ZDRAVOTNÉHO POISTENIA. Vďaka nemu budete môcť v prípade potreby využívať rovnaké služby verejnej zdravotnej starostlivosti, aké sú poskytované miestnym občanom. Ak je bezplatná pre nich, budete ju mať zadarmo aj vy.

 (špeciálny projekt)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.