Európska komisia bojuje za rodovú rovnosť v zamestnaní.

Európska komisia chce zaviesť sériu opatrení, ktorých cieľom je ukončiť rodovo motivované násilie a stereotypy, zabezpečiť rovnakú účasť a príležitosti na trhu práce vrátane rovnakého odmeňovania a dosiahnuť rodovú rovnováhu v rozhodovaní a politickom živote.

Europska_komisia_rodová_rovnosť
Zdroj: Shutterstock

Fakty a čísla

V roku 2018 bola miera zamestnanosti žien (vo veku od 20 do 64 rokov) v Európskej únii na úrovni 67 %. Vyplýva to z prehľadu zamestnanosti žien v EÚ, ktorý vydal Eurostat pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Pri tejto príležitosti vydala Európska komisia vyhlásenie, v ktorom zdôrazňuje dôležitosť podpory v sfére rovnosti žien a mužov. EÚ bude naďalej podporovať, presadzovať a chrániť práva žien. Bude posilňovať postavenie žien a bojovať proti rodovo podmienenému násiliu, a to aj v nestabilných, konfliktných a núdzových situáciách. „Rodová rovnosť je základným princípom Európskej únie. Napriek tomu stále nie je realitou. V podnikaní, politike a spoločnosti ako celku môžeme naplno využiť svoj potenciál, iba ak využijeme všetky svoje talenty a rozmanitosť. Ženy na svojej ceste čelia mnohým prekážkam. V Európe i mimo nej sú ženy naďalej cieľom rodovo podmieneného násilia, stereotypov a nenávistných prejavov. Aj keď je Európa dobrým miestom pre ženy, čísla hovoria, že jedna z troch žien v EÚ bola vystavená fyzickému a/alebo sexuálnemu násiliu. V Únii by mal mať každý možnosť žiť bez násilia a pokračovať vo svojej zvolenej ceste životom,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku Európskej komisie.

Porovnania

Miera zamestnanosti žien ostáva nižšia ako miera zamestnanosti mužov rovnakého veku. Spomedzi členských štátov EÚ malo najvyššiu mieru zamestnanosti žien (80 %) Švédsko, zatiaľ čo Grécko (49 %) a Taliansko (53 %) vykázali najnižšie miery. Na Slovensku bolo v roku 2018 zamestnaných 66 % žien vo veku od 20 do 64 rokov. Vo všetkých členských štátoch bola miera zamestnanosti mužov vyššia ako miera zamestnanosti žien. Rozdiel v zamestnanosti žien a mužov sa v roku 2018 medzi členskými štátmi EÚ značne líšil. Na Slovensku bol zaznamenaný rozdiel 13 pb. Najvyššie rozdiely boli zaznamenané na Malte (22 pb) a Grécku (21 pb), zatiaľ čo najnižší rozdiel bol v Litve (2 pb). Jedna tretina zamestnaných žien pracovala v EÚ v roku 2018 na čiastočný úväzok (30 %), čo je takmer štvornásobok oproti mužom (8 %). Podobný model bol pozorovaný vo všetkých členských štátoch. Najvyšší podiel zamestnaných žien pracujúcich na čiastočný úväzok bol zaznamenaný v Holandsku (74 %), zatiaľ čo najnižší podiel bol v Bulharsku (2 %).

Pomoc Európskej komisie

Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová a komisárka pre rovnosť Helena Dalliová predstavili  Stratégiu rodovej rovnosti, ktorá je v súlade s politickými usmerneniami Ursuly von der Leyenovej, historicky prvej ženy predsedajúcej Európskej komisii. Ako jedno z prvých opatrení Komisia začala verejnú konzultáciu o transparentnosti odmeňovania mužov a žien s cieľom predložiť záväzné opatrenia do konca roku 2020. V stratégii pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 sa preto stanovujú hlavné opatrenia na nasledujúcich 5 rokov a Komisia sa v nej zaväzuje, že zahrnie hľadisko rodovej rovnosti do všetkých politík EÚ. Cieľom novej Komisie je poskytnúť všetkým, ktorí majú rovnaké ambície, aj rovnaké príležitosti.

Konkrétne opatrenia v prospech rovnosti na roky 2020 – 2025

Európska komisia začala pracovať na náprave nedostatkov, ktoré pozoruje v otázkach rovnosti medzi mužmi a ženami v Európe. Nová európska stratégia rodovej rovnosti chce pomôcť všetkým Európanom naplno využiť svoj potenciál v podnikaní, politike a i ostatných sférach života. Opatrenia stanovené v stratégii sa zameriavajú najmä na ukončenie rodovo motivovaného násilia a stereotypov; na zabezpečenie rovnakých príležitostí na trhu práce pre ženy i mužov vrátane rovnakého odmeňovania a na dosiahnutie rodovej rovnováhy v rozhodovaní a politickom živote. 

  1. Každá tretia žena v EÚ bola vystavená fyzickému a/alebo sexuálnemu násiliu a 55 % žien zažilo sexuálne obťažovanie. Ženy v Európe musia byť oslobodené od násilia a škodlivých stereotypov. Na dosiahnutie tohto cieľa stratégia vyzýva, aby sa prijali právne opatrenia, ktoré budú kriminalizovať násilie na ženách. Komisia má konkrétne v úmysle rozšíriť oblasť trestnej činnosti, ktorú možno zosúladiť v celej Európe, na určité formy násilia na ženách vrátane sexuálneho obťažovania, zneužívania žien a mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Okrem toho Komisia navrhne aj akt o digitálnych službách. V ňom poskytne prehľad o tom, aké opatrenia sa očakávajú od online platforiem, aby potlačili nezákonné online činnosti vrátane online násilia na ženách.
  1. Ženy v EÚ zarábajú v priemere o 16 % menej ako muži a neustále sa stretávajú s prekážkami na trhu práce. Rodová rovnosť je preto základnou podmienkou toho, aby sa európske hospodárstvo stalo inovatívnejším, konkurencieschopnejším a prosperujúcejším. Vzhľadom na meniacu sa stavbu populácie, postupujúce zmeny globálnej klímy i digitálnu transformáciu spoločnosti bude mať na európsku ekonomiku pozitívny dosah, ak podporíme ženy pri hľadaní práce v odvetviach postihnutých nedostatkom zručností. Ide najmä o odvetvia technológií a umelej inteligencie. Na riešenie nerovnosti v odmeňovaní Komisia otvorila aj verejnú konzultáciu, kde sa občania môžu vyjadriť k transparentnosti odmeňovania mužov a žien. Komisia chce umožniť ženám, aby prosperovali na trhu práce aj intenzívnejším presadzovaním noriem EÚ v oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Cieľom je dať ženám aj mužom skutočnú možnosť osobného a profesionálneho rozvoja. Na základe prognózy z roku 2017 týkajúcej sa 28 členských štátov by sa zlepšením rodovej rovnosti do roku 2050 mohlo vytvoriť 10,5 milióna pracovných miest a hospodárstvo EÚ by si prilepšilo o sumu medzi 1,95 a 3,15 bilióna EUR.
  1. Ešte stále vidíme málo žien vo vedúcich pozíciách. V najväčších podnikoch EÚ tvoria ženy len 8 % výkonných riaditeľov. Aby sa ženy stali líderkami, a to nielen v podnikaní, Komisia zapracuje na prijatí návrhu z roku 2012 o rodovej vyváženosti vo vrcholových orgánoch spoločností. Financovanie a výmena osvedčenýcch postupov v EÚ zase pomôžu podporiť účasť žien na politickom živote, a to sa snáď pozitívne prejaví už aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024. Komisia chce ísť príkladom, a preto sa bude usilovať dosiahnuť do konca roka 2024 50 % rovnováhu medzi ženami a mužmi na všetkých úrovniach riadenia.

(špeciálny projekt)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.