StoryEditor

Jedinečné riešenia KOVAL SYSTEMS prinášajú zmenu do nemocničných lekární

04.05.2021, 13:15
Automatizácia vnáša do čoraz viac segmentov efektivitu práce a merateľné výhody. Spoločnosť KOVAL SYSTEMS ako jediná na Slovensku prináša s konceptom nemocničnej lekárne do slovenských nemocníc moderné a do detailov premyslené vybavenie, vďaka ktorému je práca s liekmi, počnúc nákupom, skladovaním a končiac distribúciou na jednotlivé oddelenia, spoľahlivá a personál je aj v dnešnej pandemickej dobe odbremenený od mnohých úkonov. Tie dokážu urobiť komplexné riešenia nemocničných lekární produktívne a spoľahlivo.

V čom presne spočíva systém nemocničná lekáreň?  

Ide o komplexné riešenie pozostávajúce z dodávky najmodernejších automatických skladových a logistických zariadení, špecializovaného softvérového vybavenia vrátane jeho integrácie do nemocničného informačného systému, ale aj rôzneho podporného príslušenstva, napr. elektrických vozíkov pre rozvoz dodávok na oddelenia. Súčasťou riešenia však môžu byť aj zariadenia určené pre jednotlivé nemocničné oddelenia, vtedy ide o previazaný komplexný systém, ktorý zabezpečí vysokú mieru efektivity, spoľahlivosti a evidencie od nákupu, cez príjem, skladovanie až po výdaj a spotrebu liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu.

Koncept nemocničných lekárni ste zaviedli ako v prvej v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica. Ako sa tam tento systém osvedčil?

Áno, systém bol prvýkrát implementovaný v Nemocnici s Poliklinikou v Považskej Bystrici. V tomto prípade išlo o komplexné riešenie vrátane plnej integrácie do nemocničného a lekárenského informačného systému a napojenia na vybrané nemocničné oddelenia. Treba poznamenať, že obstarávateľ mal významný záujem vybudovať modernú lekáreň 21. storočia so všetkými prínosmi a benefitmi. Celkový prínos nespočíva len v samotnom riešení, ale aj vo vôli s riešením pracovať, využívať jeho potenciál, ale aj v chuti pristupovať k procesom inovatívne a progresívne. V tomto musíme naozaj poďakovať vedeniu NsP v Považskej Bystrici, ako aj všetkým pracovníkom nemocničnej lekárne, dotknutých oddelení a verejnej lekárne Sv. Lukáša za pozitívny prístup a chuť využívať pri svojej náročnej práci nové postupy a najmodernejšie technológie. Aj vďaka ním sa systém osvedčil, priniesol výraznú úsporu času, priestorov a nákladov. Ciel a zámer sa potvrdil. Ako v jednom rozhovore uviedol vedúci nemocničnej lekárne, Mgr. Smolnický, aj vďaka tomuto riešeniu sa podarilo zvládnuť zásobovanie a logistiku enormného množstva liekov a materiálu počas najväčšieho náporu vírusu COVID-19.

V koľkých nemocniciach už máme takúto automatizovanú nemocničnú lekáreň? Je cieľom, aby každá nemocnica mala takýto systém?

V súčasnosti je komplexné riešenie nainštalované v piatich nemocniciach na Slovensku. Ide o už spomínanú NsP Považská Bystrica, Fakultnú nemocnicu Žilina, Nemocnicu Akademika Ladislava Dérera (Kramáre), Nemocnica Ružinov a Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda (Petržalka). V živej prevádzke však máme aj špeciálne robotické výdajové zariadenie v komerčných lekárňach – v Považskej Bystrici (Lekáreň Sv. Lukáša) a v Bratislave v Národnom ústave srdcovo cievnych chorôb (Lekáreň Srdce).

Okrem toho, že systém uľahčuje prácu zdravotníkov, aké výhody plynú z používania takéhoto systému?

Treba si uvedomiť, že ide o komplexné riešenie, ktoré prináša určité zmeny do systému práce, zaužívaných procesov, ale často je spojené aj s rekonštrukciou priestorov lekární, či dokonca úplnou zmenou ich dispozície tak, aby lekáreň bola príjemné, efektívne a produktívne pracovisko. Nemocničná lekáreň je nesmierne dôležitým prvkom v procese liečby pacienta. Úlohou odborných pracovníkov lekárne nie je len zabezpečiť, aby mala nemocnica a oddelenia vždy ten správny liek a materiál, v správnom množstve, v správnom čase a na správnom mieste, ale majú tiež sledovať správnosť preskripcie lieku pre pacienta a prípadne navrhnúť substitúciu vzhľadom na dostupnosť liekov, ich kombináciu a podobne. V pôvodných podmienkach je to častokrát veľmi náročné. Nemocničná lekáreň musí tiež sledovať ekonomiku a efektivitu – skladové zásoby musia byť dostatočné, nesmú však byť príliš vysoké, aby nezaťažovali neúmerne rozpočet nemocnice, musia sledovať správnosť šarží, zabezpečiť, aby lieky neexpirovali, zabezpečiť neočakávané požiadavky, tovar prijímať, evidovať, vydávať. A to na dennej báze, cez pracovné dni, víkendy aj sviatky, cez deň aj v noci.

KOVAL SYSTEMS

Automatizáciou procesov sa tak výrazne zvyšuje efektivita a presnosť v celom procese objednávania, prijímania, skladovania a výdaja liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu?

Áno a nemenej dôležitým prínosom riešenia je tiež zníženie vyťaženia odborného personálu lekárne, optimalizácia skladových zásob, efektívnejšie sledovanie šarží či exspirácií. Praktický dosah riešenia je však ďaleko väčší, keďže pozitívny dopad sa prejaví aj na nemocničných oddeleniach – jednoduchšou logistikou, presnejšími dodávkami, optimálnymi skladovými zásobami a podobne.

Získať nemocničnú lekáreň si vyžaduje vynaložiť nemalú investíciu. Je to podľa Vás efektívna investícia? 

Veľkosť investície je úmerná veľkosti nemocnice, závisí tiež od množstva faktorov – stavu lekárne, informačného systému, existujúcich procesov, miery integrácie a hlavne od požiadavky investorov a používateľov. Trend automatizácie nemocničných lekární je nastolený už dlhšiu dobu, v zahraničí je to bežná súčasť  súkromných či štátnych nemocničných a komerčných lekární. Pri stavbe nových, moderných nemocníc už nemocničné lekárne počítajú s automatizáciou. V zahraničí teda nejde o nič nezvyčajné a prínos takéhoto riešenia je jednoznačný, nielen v priamych úsporách, ktoré zabezpečujú pomerne rýchlu návratnosť investície, ale aj v nepriamych úsporách, ktoré sa nie vždy dajú presne kvantifikovať (miera chybovosti v procese, ktorá môže priamo či nepriamo zdražovať či predlžovať liečbu, systematické vykonávanie činností, ktoré by mohol robiť menej kvalifikovaný personál, atď). KOVAL SYSTEMS

Je KOVAL SYSTEMS jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá sa venuje takémuto systému?

Spoločnosť KOVAL SYSTEMS je jediným slovenským výrobcom v rôznych oblastiach skladovania a archivácie, či už ide o priemysel, administratívu, ale aj spomínané nemocnice, logistické centrá. Je dôležité povedať, že riešenia, ktoré ponúkame, zároveň sami vyvíjame. Nie sme iba výrobná spoločnosť, disponujeme vlastným vývojovým centrom, konštrukčnou dielňou, vývoj softvérových a hardvérových aplikácií a riešení. Vzhľadom na šírku sortimentu v oblasti skladovania a logistiky, dovolím si povedať, že sme unikátni aj na Európskej úrovni. Okrem bežných riešení pre skladovanie, akými sú Paternostery, regály, rôzne typy zakladačov, vyvíjame, navrhujeme a integrujeme komplexné logistické riešenia, triediace linky, automatické parkovacie a garážové systémy, doručovateľské systémy a podobne.

Ako dlho trvalo vytvoriť tento systém do dokonalosti? 

Na trhu sme už viac ako 28 rokov a za ten čas sme vyvinuli a implementovali množstvo komplexných riešení. Ako som spomínal, naša spoločnosť disponuje vlastným oddelením vývoja a konštrukcie. Dôsledne sledujeme zahraničné trhy a trendy, aby sme našim zákazníkom na Slovensku, ale aj po celom svete ponúkali najmodernejšie riešenia a systémy. Ide o kontinuálny proces, ktorý keby sa zastavil a povedali by sme si, že už máme dokonalý systém, bola by to stagnácia spoločnosti. Niektoré z riešení, ktoré na trhu ponúkame, máme v portfóliu už mnoho rokov a neustále optimalizujeme návrhy a prispôsobujeme na čo najširšie použitie, iné riešenia vznikajú na základe aktuálnych požiadaviek a zadaní od zákazníkov. K dosiahnutiu požadovanej miery technickej, konštrukčnej a procesnej úrovne následne prispievajú už samotní užívatelia, a to mierou a prístupom, akým riešenie používajú a tiež detailnou spätnou väzbou.

Čo je cieľom spoločnosti KOVAL SYSTEMS v oblasti nemocničných lekární?

Našim cieľom je byť rešpektovaným dodávateľom komplexného riešenia, ktoré bude prispievať k efektívnej a produktívnej práci v nemocničných lekárňach aj na oddeleniach.

Plánujete takto vybaviť aj nemocnice v zahraničí?

Samozrejme, v súčasnosti intenzívne pracujeme na nových projektoch v zahraničí, kde je trend automatizácie veľmi silný, keďže prináša jednoznačné a merateľné prínosy. Zároveň pevne veríme, že tento trend si postupne osvoja aj naše nemocnice a budú mať vytvorené vhodné podmienky na to, aby mohli napredovať a zefektívňovať svoje procesy aj v oblasti logistických a skladovacích procesov.

menuLevel = 1, menuRoute = hn-special, menuAlias = hn-special, menuRouteLevel0 = hn-special, homepage = false
17. júl 2024 17:55