StoryEditor

Oslavujeme európske narodeniny

03.05.2023, 00:00

Už tento utorok 9. mája oslavujú Slováci aj obyvatelia ďalších členských štátov symbolické narodeniny Európskej únie známe ako Deň Európy.

9. mája 1950 predstavil Robert Schuman, vtedajší francúzsky minister zahraničných vecí, návrh politickej spolupráce v Európe, ktorého cieľom bolo zabezpečiť mierové spolunažívanie medzi národmi starého kontinentu. Schumanovu deklaráciu, ako sa návrhu bežne hovorí, považujeme sa začiatok budovania dnešnej Európskej únie.

Európska únia je dnes spoločenstvom 27 demokratických štátov. Je tiež priestorom zdieľania spoločných hodnôt, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou európskeho spôsobu života. Patrí medzi ne rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, ochrana slobôd a ľudských práv, presadzovanie demokracie a rovnosti všetkých občanov. Členským štátom prináša členstvo v Únii prosperitu, vzájomnú solidaritu, bezpečie či rešpektovanie a ochranu práv a slobôd občanov. Zároveň v záujme blaha európskych občanov Únia neustále rieši aj nové výzvy a krízy. Európska únia pomáhala členským krajinám zmierňovať dopady celosvetovej pandémie koronavírusu a v období vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine je hlavným pilierom bezpečnosti Európanov.

image
Shutterstock

V Európe sme doma

Dňom Európy si naprieč všetkými členskými krajinami pripomíname nielen samotný vznik Európskej únie, ale najmä jej hlavnú myšlienku a prínosy pre všetkých jej občanov. Slovensko je členskou krajinou EÚ od 1. mája 2004. Za takmer dve dekády nášho členstva v rodine európskych štátov získalo Slovensko príležitosť hospodársky sa rozvíjať a prosperovať. Hlas Slovenska je lepšie počuť aj na medzinárodnej scéne. Sme súčasťou schengenského priestoru bez hraníc a spoločnou európskou menou môžeme platiť v ďalších 19 krajinách eurozóny.

Slovenskí občania môžu pracovať v ktorejkoľvek krajine EÚ bez pracovného povolenia a majú garantované rovnaké práva ako domáci obyvatelia. Vďaka tomu v zahraničí, predovšetkým v Rakúsku, Nemecku a Česku, dnes pracujú desaťtisíce našich rodákov. Rovnako slovenskí študenti môžu prostredníctvom programu Erasmus+ vyskúšať štúdium či absolvovať stáž v inej krajine. Nemusia za to platiť školné alebo iné registračné poplatky a dostanú na to grant EÚ na pokrytie životných nákladov a cestovného. O popularite programu svedčí aj to, že štúdium v zahraničí už vyskúšalo viac ako 40 000 slovenských vysokoškolákov.

EÚ dohliada aj na to, aby potraviny a lieky, ktoré konzumujú Európania, a teda aj Slováci, boli bezpečné. Nie nadarmo patria európske štandardy a pravidlá medzi najprísnejšie na svete. Únia nezabúda sa ani na ochranu spotrebiteľov. Preto majú aj Slováci rovnaké práva pri nákupe tovarov a služieb v akejkoľvek členskej krajine EÚ. Únia nám taktiež dopomohla k zrušeniu roamingových poplatkov a v prípade potreby máme vďaka spoločnému európskemu preukazu zdravotného poistenia rovnaké práva na zdravotnú starostlivosť ako poistenci krajiny nášho pobytu.

Slovensko od vstupu do EÚ až do roku 2020 dostalo skoro 30 miliárd eur z európskych fondov. Vďaka finančnej podpore z EÚ sa Slovensku darí znižovať regionálne rozdiely, ale tiež riešiť dopady pandémie a aktuálnej energetickej krízy. Z eurofondov sa za ostatné roky financovali projekty v oblastiach regionálneho rozvoja, dopravy, školstva či zdravotníctva. Pomohli nám pri rekonštrukciách a výstavbe škôl a zdravotníckych zariadení, podpore digitalizácie, revitalizovali sa námestia a historické pamiatky, podporila sa výstavba nových ciest a priemyselných parkov, modernizovali sa železnice, financovali vedecko-výskumné projekty, ako aj projekty súvisiace s ochranou životného prostredia. Z najbližšieho balíčka európskych peňazí má Slovensko šancu získať 13 miliárd eur a z Plánu obnovy máme na reformy k dispozícii ďalších približne 6 miliárd eur.

Deň Európy na Slovensku

Európske narodeniny spoločne oslávime aj na Slovensku, a to 5. mája v Košiciach a 9. mája v Bratislave. Na návštevníkov čaká bohatý program v košickom kine Úsmev. Nebudú chýbať kvízy a súťaže, Európska dedinka, ale aj diskusie a zaujímavé workshopy. V bratislavskej Starej tržnici sa v infostánkoch dozviete všetko o členských krajinách a o príležitostiach, ktoré Európska únia svojím občanom ponúka. Novinkou je EdUtajner, bielo modrý kontajner so symbolmi aktuálneho Európskeho roka zručností. V ňom si môžete otestovať svoje vedomosti o EÚ. Na podujatí si môžete preveriť svoje digitálne zručnosti, zriadiť užívateľský účet v Europasse a hra Fakescape preskúša vaše kritické myslenie. Vrcholom tohtoročných osláv Dňa Európy bude večerný koncert Jany Kirschner.

Viac informácií o pripravovaných aktivitách ku Dňu Európy nájdete na www.europa.sk v sekcii Podujatia.

image
Shutterstock

Európska história v skratke

1945 – 1959

Mier v Európe a začiatky spolupráce

Povojnová spolupráca v Európe viedla k vytvoreniu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele šiestich krajín – Belgicka, Holandska, Luxemburska, Francúzska, Nemecka a Talianska. Neskôr nasledovalo podpísanie Rímskych zmlúv, ale aj zriadenie Európskeho parlamentu.

1960 – 1969

Hospodársky rast Európy

V Európe pokračovala ďalšia ekonomická integrácia, ktorá viedla k zrušeniu colných prekážok spoločného obchodu.

1970 – 1979

Spoločenstvo sa rozrastá

Do spoločnej európskej rodiny vstupujú v roku 1973 traja noví členovia: Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo.

1980 – 1989

Tvár Európy sa mení a pád komunizmu

Pristupujú ďalšie krajiny – Grécko v roku 1981, ale aj Španielsko a Portugalsko v roku 1986. V roku 1989 v Európe padá komunizmus. Na európskej úrovni vzniká program Erasmus a formujú sa začiatky jednotného európskeho trhu.

1990 – 1999

Európa bez hraníc

Do EÚ vstupuje v roku 1995 trojica krajín – Švédsko, Fínsko a Rakúsko. Rozbieha sa jednotný trh, ktorý garantuje voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu. Európania spoznávajú cestovanie bez víz a hraničných kontrol a spoločnú európsku menu euro.

2000 – 2009

Ďalšie rozširovanie

Do EÚ vstupuje 12 nových krajín (Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko v roku 2004, nasleduje Bulharsko a Rumunsko v roku 2007), euro sa stáva zákonným platidlom a podpisuje sa Lisabonská zmluva.

2010 – 2019

Desaťročie výziev

Európska únia reaguje na finančnú krízu, ako 27. člen do nej pristupuje Chorvátsko a prichádza hlasovanie za vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.

2020 až dnes

Jednotná a odolná EÚ

Európska únia v novom desaťročí reaguje na bezprecedentné výzvy, ako sú pandémia COVID-19, útočná vojna Ruska voči Ukrajine a boj proti zmene klímy.

 

Vedeli ste, že?

  • Európska únia má 27 členských štátov a 24 úradných jazykov.
  • Euro je oficiálnym platidlom v 20 krajinách EÚ. Tieto krajiny sa spoločne označujú ako eurozóna.
  • 23 členských štátov EÚ je zároveň súčasťou bezhraničného schengenského priestoru.
  • EÚ má rozlohu viac ako 4 milióny km² a má 447,7 milióna obyvateľov. Rozlohou najväčšia krajina EÚ je Francúzsko a najmenšia je Malta.
  • Európsky parlament tvorí 705 poslancov priamo volených vo všetkých 27 krajinách EÚ.
  • Celková hodnota všetkého vyprodukovaného tovaru a poskytovaných služieb (HDP) EÚ v roku 2021 bola 14,5 bilióna eur.
  • EÚ je po Číne druhou najväčšou obchodnou veľmocou sveta. Podiel EÚ27 na svetovom obchode s tovarom je približne 14 %.
  • Výmeny študentov v EÚ sa organizujú prostredníctvom Erasmus+, ktorý v rokoch 2014 až 2020 umožnil viac ako 4 miliónom osôb študovať a absolvovať odbornú prípravu v zahraničí.
  • Ambíciou EÚ je stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom.
image
Shutterstock

 

menuLevel = 1, menuRoute = hn-special, menuAlias = hn-special, menuRouteLevel0 = hn-special, homepage = false
25. september 2023 08:23