StoryEditor

Únia podnikateľov láka i zneisťuje

09.11.2003, 23:00

Budúcoročné rozšírenie EÚ považujú podnikatelia za dobrú obchodnú príležitosť a šancu pre svoj biznis. Vyplýva to z prieskumu Economist Intelligence Unit (EIU), patriacej do skupiny The Economist a Accenture medzi 315 vedúcimi pracovníkmi rôznych spoločností z celého sveta. Pozitívne očakávania má podľa prieskumu až 60 percent respondentov.
Najoptimistickejší sú manažéri z pristupujúcich krajín. Až takmer tretina respondentov však pripúšťa, že rozšírenie EÚ o 10 ďalších krajín v budúcom roku a o ďalšie dve (Rumunsko a Bulharsko) v roku 2007 je na jednej strane šancou, na druhej strane však prináša so sebou aj riziká.
Podnikatelia očakávajú hlavne zlepšenie obchodného prostredia v dôsledku pokračujúcej liberalizácie hospodárstva, harmonizácie predpisov a legislatívy, nižšej korupcie, väčšej transparentnosti a rozvoja infraštruktúry. Je však pravdepodobné, že tento vývoj nebude rovnomerný a bude vo veľkom závisieť od "šikovnosti" jednotlivých krajín, predovšetkým hospodárskej politiky ich vlád. Očakáva sa, že o 5 rokov budú najlepšie podmienky pre obchod a podnikanie v Maďarsku a Českej republike. Respondenti za najväčší prínos rozšírenia únie považujú ich spotrebiteľské trhy s postupne rastúcou kúpnou silou. Až 77 percent respondentov verí v priaznivý vývoj kúpnej sily a životnej úrovne v nových členských štátoch a považujú to za príťažlivú obchodnú príležitosť, ktorá sa často neopakuje. Veľa si sľubujú aj od ďalšieho uľahčenia pohraničného obchodu.
Okrem šancí, ktoré náš vstup do EÚ môže znamenať pre Slovensko, podniky i jednotlivcov, má tento historický míľnik aj svoje riziká. Tie sa podľa EIU skrývajú hlavne v tom, že síce svoju legislatívu zlaďujeme s právom únie už niekoľko rokov, až nasledujúce obdobie však ukáže, ako budú tieto normy fungovať v praxi.

23. jún 2022 12:11