StoryEditor

Sponzorujte za protislužbu

20.12.2011, 23:00
Autor:
HNHN

Rozhodli ste sa sponzorovať hokejový klub? Poradíme, kedy daňový úrad uzná tieto výdavky.

Daňové právo nijako nedefinuje pojem sponzoring. Sponzor spravidla umožňuje sponzorovanému uskutočniť jeho projekt a sponzorovaný pomáha sponzorovi naplniť jeho marketingové komunikačné ciele.

Sponzorská zmluva
Sponzoring sa v rámci slovenských daňových subjektov často realizuje prostredníctvom zmlúv o reklame, zmlúv o prenájme reklamnej plochy, respektíve reklamného nosiča. Pri takýchto formách môže sponzor poskytnuté prostriedky uplatniť ako daňové výdavky iba vtedy, ak je sponzorovi poskytnutá služba prezentácie podnikateľskej činnosti, tovaru, služieb.

Pri uzatváraní sponzorskej zmluvy dbajte na niekoľko vecí. Za poskytnuté prostriedky musí byť zo strany sponzorovaného poskytovaná reklamná služba. Sponzorovaný subjekt by mal poskytovať reklamné služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti a zvolená forma reklamných služieb nesmie mať formu výdavkov na reprezentáciu (rôzne formy pohostenia) alebo poskytnutia drobných reklamných predmetov.
Cena za reklamné služby musí byť primeraná najmä v prípade, ak sponzor a príjemca sponzoringu sú blízke osoby alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby. Treba účtovný doklad za poskytnuté reklamné služby.

Príklad
Hokejový klub poskytne sponzorovi reklamné služby, napríklad vo forme umiestnenia loga na hracej ploche alebo dresoch hráčov a pod. Tieto náklady sa považujú za daňové výdavky.

Preukázateľnosť
Zákon o dani z príjmov považuje za daňový výdavok náklad na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom. No nikde neustanovuje, že preukázateľnosť vybraných výdavkov musí byť zo strany daňového subjektu zabezpečená fotodokumentáciou.
Daňový úrad by mal pri posudzovaní preukázateľnosti týchto výdavkov hodnotiť dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom by mal prihliadať na všetko, čo v daňovom konaní vyšlo najavo. Mal by používať len také prostriedky, ktoré najmenej zaťažujú daňový objekt a umožňujú pritom správne vyrubiť a vybrať daň. Preukazovanie daňového výdavku fotodokumentáciou môže pomôcť pri neskoršej obhajobe týchto výdavkov pri daňovej kontrole. Jej neexistencia však nemôže byť jediným dôvodom spochybnenia preukázateľnosti týchto daňových výdavkov.

Príklad: Firma Malinovka, s. r. o., sponzoruje basketbalový športový klub. Logo firmy bolo umiestnené na hracej ploche. Musí mať eseročka pre prípad daňovej kontroly odfotené logo, ktoré bolo na ihrisku, a priložiť fotografiu k faktúre?
Nie. V rámci daňovej kontroly by nemali byť fotografie reklamných plôch, bilbordov, fotokópie a ústrižky inzerátov rozhodujúce z hľadiska uznania či neuznania nákladu za daňový výdavok. Na druhej strane odporúčame zabezpečiť dôkazy o poskytnutej službe, preto je vhodné takéto dôkazy mať k dispozícii. V prípade, ak daňovník fotografie nemá, neznamená to, že náklady nie sú daňovými výdavkami.

menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/poradca, menuAlias = poradca, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
30. máj 2023 20:17