StoryEditor

Cesta k imatrikuláciám je v Nemecku dlhá a zložitá

22.06.2006, 00:00
Deň odovzdania záverečného vysvedčenia je v živote žiaka jedným z najdôležitejších. Vo väčšine prípadov tento akt sprevádzajú rôzne ceremónie. Je jasné, že pred týmto mladým človekom stojí ďalšia neľahká úloha, a to rozhodnutie sa o svojej budúcej životnej ceste.

Vo väčšine prípadov tento akt sprevádzajú rôzne ceremónie. Je jasné, že pred týmto mladým človekom stojí ďalšia neľahká úloha, a to rozhodnutie sa o svojej budúcej životnej ceste. Kto zmaturoval a dosiahol tak vysokoškolskú zrelosť, má pred sebou životne dôležité rozhodnutie. Dnes mladí ľudia uvažujú väčšinou o troch možnostiach:
- začať pracovať a zarábať (prvoplánovo lákavé, ale bez veľkých perspektív)
- odísť do zahraničia na pracovno-jazykový pobyt a naučiť sa poriadne cudzí jazyk, ktorý sa zíde v akomkoľvek povolaní (užitočné, ale nie je isté, či sa študent ešte bude chcieť vrátiť do školy)
- prihlásiť sa na univerzitu či inú vysokú školu

V Nemecku je
- 116 vysokých škôl
- 160 vyšších odborných škôl
- 57 umeleckých vysokých škôl
Zdroj: Rektorská konferencia

Na vysokoškolské štúdium v Nemecku je zapísaných spolu 1 911 779 študentov z rôznych krajín. Študujú 400 rôznych odborov, ktoré ponúkajú nemecké vysoké školy a univerzity.

Každý má právo študovať
Podľa nemeckej ústavy má právo na vzdelanie každý. Musí byť zaistené, aby každý mohol začať štúdium zodpovedajúce jeho želaniam. To však platí len pre takzvané prvé štúdium a v praxi sa presadzuje len veľmi ťažko. Dopyt po miestach v niektorých študijných oblastiach enormne kolíše. Takže v odboroch, o ktoré je príliš veľký záujem, sa v šesťdesiatych rokoch zaviedlo tzv. Numerus clausus, teda faktické ohraničenie počtu novo prijímaných študentov.
To znamená, že takéto odbory majú šancu obsadiť len maturanti s najlepším priemerom známok. Napríklad na medicínu sa v roku 2005 hlásilo 4,4-krát viac záujemcov ako bolo voľných miest.

Čakací semester
Pre študentov, ktorí sa hneď po maturite nedostanú na zvolený odbor, existuje v Nemecku ešte jedna šanca - takzvaný čakací semester. To znamená, že každý semester (teda polrok), keď uchádzač o štúdium neštuduje, sa mu ráta ako čakací semester. Čas čakania na štúdium od jedného do šesť rokov sa medzičasom stal bežný. Dĺžka, samozrejme, vždy závisí najmä od zvoleného odboru a záujmu oň.
Znižovanie štátnych príspevkov na školstvo prostredníctvom krajinských vlád núti univerzity z roka na rok znižovať počet študijných miest v niektorých odboroch, a tak sa nápor záujemcov na ne stále zvyšuje. Napríklad renomovaná berlínska Humboldtova univerzita (na snímke) v budúcom (zimnom) semestri
ponúka o 28 percent menej študijných miest ako ešte pred tromi rokmi.
Na druhej strane v niektorých menej obľúbených odboroch, ako je matematika či fyzika, neexistuje Numerus clausus, takže v skutočnosti tu môžu začať študovať všetci záujemcovia.

Do školy aj cez súd
Ak má študent záujem o niektorý z populárnych odborov (medicína, stomatológia, zverolekárstvo, psychológia, farmácia, biológia), musí sa najskôr zaevidovať v centrále pre rozdeľovanie študijných miest (www.zvs.de).
Tu sa každý študent dozvie, podľa akých kritérií sa na ktorý odbor prijímajú študenti a aký je pomer záujemcov a prijatých študentov v predchádzajúcom semestri. Nie každý však dostane šancu študovať zvolený odbor. Preto niektorí siahajú aj po právnych prostriedkoch a usilujú sa na zvolené štúdium dostať pomocou žaloby na súd, kde argumentujú, že ústava im zaručuje právo na štúdium a univerzita je povinná využiť na to svoje kapacity. Ak to neurobí, môže ju na to súd donútiť. Táto možnosť je vo svete zrejme ojedinelá.

Nemecko má zaujímavú študijnú ponuku aj pre zahraničných študentov, ktorých tu na vysokých školách v minulom roku študovalo 246 334. Dôvodom sú iste aj pomerne nízke študijné poplatky, ktoré sa pohybujú okolo 500 eur za semester. V niektorých spolkových krajinách, napríklad v Berlíne alebo v Brandenburgu, sa platia len takzvané zápisné poplatky, ktoré sa pohybujú okolo 200 eur.
Informácie o imatrikulácii, štipendiách aj výmenných programoch nájdete na stránke nemeckej akademickej výmennej služby www.daad.de.
Žiaľ, mnoho nemeckých študijných odborov sa považuje za náročné pre množstvo teórie. Odpoveďou nemeckých univerzít na túto výčitku zo zahraničia je preorientovanie sa na medzinárodne uznávané a používané ukončenie štúdia ako bakalár alebo magister.
V každej krajine platí, že čas vysokoškolských štúdií patrí k najkrajším obdobiam života. V Nemecku sa záujemca o vysokoškolské štúdium musí vyzbrojiť buď nadpriemernými maturitnými známkami alebo veľkou dávkou trpezlivosti.

menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/vzdelavanie, menuAlias = vzdelavanie, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
29. september 2023 02:36