StoryEditor

Vo Švédsku majú právo na vzdelanie aj dospelí

20.07.2006, 00:00

Švédske verejné školstvo pozostáva z povinných škôl a z dobrovoľných školských foriem.
K povinným školám patria základné školy, špeciálne školy aj osobitné školy. Dobrovoľné školské formy sú predškolské triedy, gymnáziá, gymnaziálne osobitné školy, komunálne vzdelávanie dospelých a vzdelanie pre duševne postihnutých dospelých.

Školský zákon
Podľa švédskeho školského zákona by mali mať všetky deti a mladiství, nezávisle od pohlavia, miesta bývania aj sociálnych a finančných podmienok, prístup k rovnocennému vzdelaniu. Vzdelanie by malo poskytovať vedomosti a rozvíjať schopnosti detí v súčinnosti s rodičmi. Pri vzdelávaní sa berie mimoriadny ohľad na študentov so špeciálnymi schopnosťami.
Podľa švédskeho školského zákona majú právo na vzdelanie aj dospelí.

Obce môžu výučbu upravovať
Švédsky parlament a vláda schvaľujú učebné plány, celonárodné ciele a právne línie pre verejné školstvo. Obce môžu potom výučbu v rámci zákona samostatne upravovať. Riaditeľ každej školy zostavuje spolu s učiteľmi a školským personálom lokálny pracovný plán, ktorý je založený na požiadavkách učebného plánu danej oblasti.

Školský rok
Školský rok sa vo Švédsku začína na konci augusta a končí na začiatku júna. Trvá približne 40 týždňov. Škola má, ako u nás, päťdňový týždeň od pondelka do piatka.

Predškolské triedy pri školách
Obce sú povinné poskytnúť všetkým deťom miesto v predškolskej triede od jesene, keď dieťa dosiahne 6 rokov. Táto činnosť by mala podporiť rozvoj schopností učiť sa u každého dieťaťa a položiť základy ďalšieho priebehu výučby. Predškolské triedy sú v jednotlivých obciach organizované rozdielne. Väčšinou sú pripojené k základnej škole alebo k domu voľného času.

Povinné vzdelanie
K povinným školám patria základné školy, špeciálne školy, resp. osobitné školy. Deväťročná základná škola zoskupuje všetky deti vo veku od 7 do 16 rokov. Rodičia majú možnosť prihlásiť deti do školy, už keď majú 6 rokov. Špeciálna škola pre nepočujúce a sluchovo postihnuté deti trvá až 10 rokov. K povinným školám sa zaraďujú aj základné osobitné a tréningové školy.

Gymnázium
Takmer všetci žiaci prejdú zo základnej školy na gymnázium a väčšina z nich ukončí gymnaziálne vzdelanie v priebehu troch rokov. Na gymnáziu existuje 17 rôznych trojročných celoštátnych programov. Všetky by mali sprostredkovať vzdelanie v širokom rozsahu a pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium. Okrem celoštátnych programov existujú aj špeciálne a individuálne programy. Gymnaziálna osobitná škola ponúka odborné vzdelanie v celoštátnom špeciálnom programe, ale aj v individuálnych programoch. Programy gymnaziálnych špeciálnych škôl sú štvorročné.

Vzdelávanie dospelých
Mladí majú právo začať gymnaziálne vzdelávanie do ukončenia 20. roku života. Potom sa môžu vzdelávať v rámci vzdelávania dospelých. K všeobecnému vzdelávaniu patria aj nadstavbové kurzy, ktoré vedú k prehĺbeniu vedomostí v určitom pracovnom obore. Národné centrum flexibilného vzdelávania dopĺňa obecné vzdelávanie dospelých a umožňuje vzdelanie pre tých, ktorí nemôžu nájsť žiadnu zodpovedajúcu pracovnú ponuku v okolí svojho bydliska. Vzdelávanie sa uskutočňuje čiastočne ako diaľkové štúdium. Študenti sa však pravidelne stretávajú v škole, kde majú vyučovanie pod vedením pedagógmi. Tieto školy sú v Norrköpingu a Härnösande.

Univerzity a vysoké školy
Takmer polovica (43 percent) švédskych stredoškolákov začne v priebehu troch rokov po ukončení gymnaziálneho vzdelávania navštevovať vysokú školu. Na univerzitách a vysokých školách sa môžu prihlásiť buď do jednotlivých kurzov alebo učebných línií. Väčšina švédskych univerzít a vysokých škôl je štátnych a nachádzajú sa na 20 rozličných miestach v krajine.

menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/vzdelavanie, menuAlias = vzdelavanie, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
23. marec 2023 03:55