20.09.2017, 00:00

Katastrálny zákon chýba. Je to škoda

Mária Frindrichová, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra.

kataster, pozemky
Zdroj: Dreamstime

Na Slovensku zatiaľ prebehlo do 400 projektov veľkých pozemkových úprav a necelých 80 malých. Je to málo, tvrdí Mária Frindrichová, šéfka Úradu geodézie, kartografie a katastra.

Ako si dokážete poradiť s digitalizáciou starších mapových podkladov, ktoré určite vznikali aj s nepresným meraním?
Staršie merania nemožno považovať za nepresné - vvyhovujú svojou presnosťou možnostiam doby, v ktorej vznikli. No z pohľadu súčasných technických možností sa môžu javiť ako nepresné. Digitalizácia všetkých katastrálnych máp sa u nás ukončila k 1. 1. 2015. Súčasne sa v roku 2016 podarilo ukončiť významnú úlohu, a to zapracovať všetky presné výsledky predchádzajúcich meraní do katastrálnych máp.

Čo to znamená?
Od tohto dátumu je celé územie pokryté vektorovou katastrálnou mapou, čiže tak občania ako aj štátne a iné inštitúcie môžu plne využívať - a aj využívajú - všetky benefity, ktoré z nej vyplývajú. Dopyt po týchto údajoch stále rastie.

Keď si dnes niekto požiada napríklad o scelenie pozemkov, nakoľko sa môže spoľahnúť na to, že vymeranie jeho "nových" pozemkov bude dostatočne presné a že nepríde hoci aj o minimálnu časť svojej parcely?
Takzvané sceľovanie pozemkov, teda pozemkové úpravy, sa nevykonávajú jednotlivo. Nie je ani legislatívne, ani technicky možné, aby si konkrétny vlastník požiadal o scelenie svojich pozemkov v danom katastrálnom území. Spracovanie projektu pozemkových úprav a jeho vykonanie je komplikovaný proces, ktorý upravuje zákon.

Ako prebieha?
Pozemkové úpravy sa vykonávajú spravidla mimo zastavaného územia obce, prípadne v menších častiach, ako jednoduché pozemkové úpravy. Napríklad pri výstavbe priemyselného parku. V každom prípade, zjednodušene povedané, výmera pripadajúca na jedného vlastníka, ktorá do pozemkových úprav vstupuje, mu bude po úpravách v teréne aj reálne vytýčená. Samozrejme, treba počítať s tým, že v novo rozdelenom území sa projektujú aj spoločné zariadenia, napríklad cesty, na ktoré musia „výmerovo“ prispieť všetci vlastníci.

Aj keď proces pozemkových úprav zo strany štátu sa pribrzdil, čiastočne už prebehol. Aké percento nevyhnutných úprav už sa urobilo a aké by sa malo urobiť?
Pozemkové úpravy spadajú do gescie ministerstva pôdohospodárstva. Pre náš úrad je informácia o projekte pozemkových úprav dôležitá najmä preto, že projektom úprav vzniká najkvalitnejší operát katastra. Z pohľadu vysokej rozdrobenosti vlastníctva na Slovensku sú tieto projekty jediným možným riešením usporiadania vlastníckych pomerov. Tempo prác je však nedostatočné. Ideálnym stavom je najkvalitnejší operát v každom katastrálnom území, a to v zastavanom území obce katastrálna mapa, ktorá je výsledkom obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, a mimo nej - katastrálna mapa, ktorá je výsledkom pozemkových úprav. K 1. 1. 2017 bolo do katastra nehnuteľností zapísaných 390 projektov pozemkových

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.