29.02.2020, 00:00

Ako voliť v parlamentných voľbách a prečo je dôležité krúžkovať (manuál pre voliča)

V parlamentných voľbách si volíme 150 poslancov, ktorí nás budú zastupovať štyri roky.

Parlamentné voľby v roku 2020 sa na Slovensku uskutočnia 29. februára 2020. Slováci si v nich volia 150 poslancov Národnej rady. Volebné miestnosti budú otvorené od siedmej hodiny ráno do desiatej večer. Po ich zavretí sa začne spočítavanie hlasov. Štatistický úrad bude priebežne zverejňovať výsledky tak, ako ich budú posielať okrskové komisie. 

Oficiálne výsledky sa dozvieme pravdepodobne v nedeľu poobede, kedy ich na tlačovej konferencii zverejní Štátna volebná komisia. 

Právo voliť majú občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšili vek 18 rokov. Prekážkou vo voľbe je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Prečítajte si aj všetky aktuálne správy o parlamentných voľbách.

Kde voliť

Voliči majú dve možnosti ako odovzdať svoj hlas. Prvou je voľba v mieste trvalého bydliska v príslušnom okrsku. Sem stačí prísť s občianskym preukazom. Druhou možnosťou je voľba vo voľbách do Národnej rady formou hlasovacieho preukazu, s ktorým môže volič odovzdať svoj hlas v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.

O hlasovací preukaz bolo potrebné požiadať buď listinnou formou alebo elektronicky do 10. februára 2020. Až do posledného pracovného dňa pred voľbami (28. februára 2020) však môže volič požiadať o hlasovací preukaz v obci svojho trvalého bydliska osobne. V takomto prípade je potrebné prísť v úradných hodinách na obecný/miestny/mestský úrad a vyžiadať si hlasovací preukaz. Pri predložení hlasovacieho a občianskeho preukazu je potom možné hlasovať kdekoľvek na Slovensku.

Voliť môžu aj Slováci žijúci v zahraničí. Tí však museli o túto možnosť požiadať najneskôr do 10. januára 2020. Následne im poštou boli doručené hlasovacie lístky a svoj hlas na Slovensko poslali opätovne poštou. Hlasy Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, budú v parlamentných voľbách 2020 sčítavať okrskové komisie v mieste ich trvalého bydliska. Pre zahraničných Slovákov, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR bude zriadený špeciálny okrsok, kde sa ich hlasy budú sčítavať. Sčítavanie hlasov zo zahraničia prebehne paralelne so sčítavaním hlasov odovzdaných na území SR. 

Voľby do Národnej rady SR myslia aj na voličov, ktorí sa nemôžu zúčastniť volieb osobne, napríklad zo zdravotných dôvodov. V takomto prípade môžu požiadať obec a príslušnú okrskovú komisiu a v deň volieb o hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej urny. 

Ako voliť

Voliča po príchode do volebnej miestnosti okrsková volebná komisia zaregistruje na základe jeho občianskeho preukazu (v prípade voľby mimo trvalého bydliska aj na základe hlasovacieho preukazu) a odovzdá mu hlasovacie lístky. Tých bude 25 - jeden pre každú kandidujúcu stranu respektíve koalíciu.

Z nich si volič vyberie jeden - patriaci strane, ktorej chce odovzdať svoj hlas. Ten následne vloží do obálky a zalepenú obálku vhodí do urny. V prípade, že bude v obálke viac hlasovacích lístkov, je takýto hlas neplatný. 

Nepoužité hlasovacie lístky vloží volič do špeciálnej urny. V prípade, že tak neurobí, hrozí mu pokuta do výšky 33 eur. 

Preferenčné hlasy

Voliči majú možnosť dať kandidátom strany, ktorej sa rozhodnú odovzdať svoj hlas preferenčné hlasy, čím ich môžu posunúť na vyššie miesta. Takéto preferenčné "krúžky" môže dať volič maximálne štyrom kandidátom a to tak, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje ich poradové čísla.

Hlasovací lístok, kde bude zakrúžkovaných viac kandidátov, sa počíta len v prospech danej strany/koalície a na preferenčné hlasy sa nebude prihliadať. Volič sa však môže rozhodnúť dať aj menej ako štyri preferenčné hlasy, ktoré budú započítané. 

V prípade, že sa volič počas vypĺňania hlasovacieho lístku pomýli, alebo ho nejakým spôsobom znehodnotí, môže okrskovú volebnú komisiu požiadať o nový hlasovací lístok. 

Na to, kto bude danú stranu zastupovať v parlamente, majú vplyv práve preferenčné hlasy. Pre získanie mandátov sa uprednostnia kandidáti, ktorí získali aspoň tri percentá preferenčných hlasov z celkového počtu hlasov, ktoré daná strana/koalícia získala. Následne sa pri prideľovaní mandátov postupuje podľa poradia na kandidátke. 

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.