Kedy vám vzniká nárok na odklad exekúcie?

Nie je to tak dávno, čo sa zaviedol centrálny register exekúcií, v ktorom sa pravidelne zverejňujú všetky informácie o prebiehajúcich a skončených exekúciách.

exekucie

Ide o vyhlášku č. 355/2014 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 o centrálnom registri exekúcií. Od júla 2016 nadobudol účinnosť aj samotný paragraf 3. Ten upravuje práva a postupy všetkých osôb, ktoré chcú získať prístup k danému exekučnému konaniu.

Od 1. apríla  2017 bol ale novelizovaný aj samotný Exekučný poriadok č. 233/1995 Z.z., v ktorom sa mohli zmeniť aj niektoré kroky a postupy medzi všetkými zúčastnenými stranami. Jednou z nich je aj nárok na odklad exekúcie, ktorý sa riadi práve týmto zákonom. Takže pokiaľ patríte k ľuďom, ktorí sa ocitli v tejto neľahkej a zložitej situácií, mali by ste spozornieť, možno sa vám podarí zachrániť vašu novú obývaciu izbu, z ktorej sa tešíte zatiaľ len krátko.

Zložitá situácia pre všetkých

Nikto z nás sa zrejme v polohe dlžníka nechce ocitnúť zámerne a s jasným úmyslom. No všetci veľmi dobre vieme, že zlá ekonomická situácia a stav chudoby sa vyskytuje aj v našich podmienkach. Človek, ktorý chce uspokojiť svoje základné potreby pracuje niekoľko hodín v týždni, aby si cez víkend mohol oddýchnuť v pohodlí svojho domova, ktorý si pri prvej možnej príležitosti dovolí skrášliť vinylovou podlahou.

Kto za to môže?

Jednoduché to nie je ani v prípade exekútorov, ktorí sa riadia podľa spomínaného zákona, zostaveného a schváleného NRSR. Dlhodobo nebol a pre niekoho nie je možno ešte ani dnes celkom dokonalý, no touto novelou sa určité veci posunuli vpred. Pre bežného občana, ktorý sa v týchto veciach neorientuje, to však nemusí byť celkom tak jednoduché. Ako sa ale hovorí, neznalosť zákona neospravedlňuje, preto by sme vám odporúčali navštíviť najbližšiu advokátsku kanceláriu, ktorá poskytuje odborné poradenstvo aj v oblasti týchto právnych služieb.

Keď sú stanovené limity

Ak ste teda dospeli k presvedčeniu, že to vyskúšate touto cestou a chcete vec napraviť, mali by ste zotrvať v pôvodnej práci, pri obsluhe bezpečných pracovných plošín, ktorá bude schopná pokryť všetky tieto výdavky. Niekedy je nutné skloniť svoju hlavu a neuvážené konanie riešiť tak, ako vám to podmienky dovoľujú.

Každá rada je dobrá a pokiaľ vám má pomôcť zjednodušiť túto neľahkú situáciu, mali by ste ju využiť. Ak budete vytrvalo postupovať podľa pokynov a začnete situáciu riešiť, po určitej dobe si môžete aj vy urobiť radosť exkluzívnym darčekom.

Podmienky pre možný odklad exekúcie

Odklad exekúcie sa riadi § 61h zo zákona o Exekučnom poriadku, ktorý tvrdí:

„Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou v prípade, ak spĺňa určené podmienky.“

Môže to byť smrť, alebo sa riešia spory ohľadom vlastníckych práv majetku, na ktorý je uvalená exekúcia. Ak si podáte žiadosť o povolenie splátok, s ktorou musí súhlasiť exekútor. Môžete tiež spísať žiadosť, v ktorej musíte uviesť dôvody a vyhlásenia, že ste sa v tej, ktorej situácií ocitli bez vlastnej viny a exekúcia by mohla mať pre vás zvlášť nepriaznivé následky. Celý postup nájdete v tomto zákone (č. 233/1995) Z.z. a konkrétnom paragrafe, nezabudnite si ho dôkladne preštudovať.

Ako je to s vaším účtom?

Niektorý exekútori vám ponúknu možnosť odblokovania vášho účtu, ak sa do určitého obdobia dohodnete na zaplatení časti vymáhanej sumy. Niekedy je to dokonca jej polovica, ktorú, ak uhradíte na daný účet, exekútor vám na požiadanie ten váš odblokuje. Samozrejme s tým, že budete naďalej postupovať v plnení povinností, ktoré vám plynú z dohody a splátkového kalendára. Táto dohoda sa nesmie porušiť. Prajeme vám preto pevné nervy a chuť veci riešiť, uvidíte, že sa to postupom času začne zlepšovať.

(pr)

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.