StoryEditor

V roku 2018 ušetrilo prostredníctvom superodpočtu na výskum a vývoj 165 slovenských firiem 8 miliónov eur

30.01.2019, 23:00
Autor:
HNHN
Superodpočet na výskum a vývoj si v roku 2018 uplatnilo 165 slovenských spoločností, ktoré si prostredníctvom tohto nástroja pre financovanie firemného výskumu a vývoja odpočítali od základu dane 40 miliónov eur a ušetrili tak 8 miliónov eur na dani z príjmu právnických osôb.

Superodpočet na výskum a vývoj umožňuje každej firme, ktorá realizuje inovatívne alebo vývojové projekty, druhýkrát odpočítať od daňového základu výdavky, ktoré na takéto projekty vynaložila. Úspora, ktorú môže využitím superodpočtu na výskum a vývoj získať každá inovatívna firma po splnení legislatívnych požiadaviek, je 21 000 € z každých 100 000 € investovaných do vývojových a inovatívnych projektov.

O superodpočte na výskum a vývoj sme sa rozprávali s Kristínou Šumichrastovou, riaditeľkou poradenskej spoločnosti Ayming, ktorá sa na problematiku odpočtu na výskum a vývoj špecializuje v Európe už viac ako 30 rokov.

​Superodpočet na výskum a vývoj existuje na Slovensku už tri roky, aký je aktuálny trend jeho využívania slovenskými firmami?

Superodpočet na výskum a vývoj si podľa nedávno zverejnených štatistík Finančnej správy Slovenskej republiky uplatnilo za zdaňovacie obdobie 2017 celkom 165 slovenských firiem, v celkovej výške 40 mil. €. Priemerná výška uplatneného superodpočtu bola za zdaňovacie obdobie 2017 zhruba 240 000 €, to znamená, že priemerná úspora firmy využívajúcej superodpočet bola za rok 2017 zhruba 50 000 €.

Počet firiem, ktoré na Slovensku využívajú tento nástroj financovania výskumu a vývoja stúpa, ale zatiaľ len veľmi pomaly. Predpokladám však, že počet firiem, ktoré superodpočet na výskum a vývoj využijú za zdaňovacie obdobie 2018 výrazne vzrastie, a to najmä vďaka novele zákona o dani z príjmu, ktorá od roku 2018 umožňuje firmám odpočítať si od základu dane z príjmu až 100% výdavkov na výskum a vývoj a ušetriť tak až 21% zo zdrojov investovaných do výskumu a vývoja. Pred touto novelou to bolo len 25% výdavkov a dosahovaná úspora tak bola štyrikrát nižšia.  

Čím to je, že superodpočet využíva na Slovensku zatiaľ len tak málo firiem?

Dôvody sú rôzne. Okrem už spomínanej výšky podpory, ktorá sa zmenila až v roku 2018, je hlavným dôvodom skutočnosť, že spoločnosti o tejto možnosti často ani nevedia alebo si myslia, že superodpočet sa na ich činnosti a projekty nedá uplatniť. Niektoré spoločnosti nechcú superodpočet využívať pokiaľ nebude existovať dostatok metodických pokynov a postupov, ako odpočet správne uplatniť. Boja sa totiž sankcií finančnej správy v prípade nesprávne uplatneného superodpočtu. Iné firmy zase na prípravu superodpočtu nemajú čas a kapacity. Trúfnem si ale povedať, že hlavným dôvodom je neznalosť tejto legislatívy.

Aké sú hlavné úskalia správneho uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj?

Pre správne a efektívne využitie superodpočtu je najdôležitejším predpokladom koordinácia viacerých expertíz, ako napríklad technickej, finančnej, účtovnej a ďalších. Ide o multiodborovú disciplínu. Technickú expertízu potrebujete pre správne určenie vhodných projektov k superodpočtu, účtovnú expertízu pre správne zaúčtovanie a evidenciu vhodných výdavkov, finančnú expertízu pre určenie metodológie výpočtu výdavkov. Ďalej je napríklad veľmi dôležitá znalosť projektového manažmentu. Firma by mala k vybraným projektom viesť podpornú technickú a finančnú dokumentáciu tak, aby nárok na superodpočet vedela preukázať.

A práve tento aspekt multiodborovosti superodpočtu firmy často pri uplatňovaní podceňujú. Sú firmy, ktoré majú správne určené projekty výskumu a vývoja, ale nevedú k nim žiadnu dokumentáciu alebo má ich dokumentácia základné formálne nedostatky. Potom sú firmy, ktoré majú detailnú a formálne správnu dokumentáciu, ale projekty, ktoré si k superodpočtu vybrali, nie sú vývojové. A takýchto kombinácií je samozrejme viac.

Existujú nejaké typické projekty, na ktoré je vždy možné využiť superodpočet?

Vhodný projekt pre superodpočet je projekt, počas ktorého si daná spoločnosť rozširuje svoje skúsenosti o nové, v konkrétnej situácii doteraz nevyskúšané riešenie. Vždy je nutné posúdiť a dať do súvislostí, či je projekt pre danú firmu skôr rutina alebo sa vďaka nemu rozšírilo interné know-how. Firma by mala byť schopná preukázať, v akých ohľadoch sa ich produkt, technológia alebo postup líši od bežne vyrábaných produktov a technológií, prípadne od bežne využívaných postupov. V zásade môžeme povedať, že jednou z najťažších úloh pri príprave superodpočtu na výskum a vývoj je práve presné vymedzenie toho, čo je vývojový projekt. Na identifikáciu vhodného projektu totiž neexistuje presný návod a v každej spoločnosti je nutné posudzovať výber vhodných projektov individuálne v kontexte činnosti danej firmy. Takže určite nejde povedať, že existuje nejaký zoznam projektov, ktoré budú vždy vhodné pre superodpočet, pretože jeden a ten istý projekt môže byť pre jednu firmu vývojový a pre inú rutinný. Individuálne posúdenie projektov v celkovom kontexte firmy je základom správneho využitia superodpočtu.

Spoločnosť Ayming spracovala odpočet na výskum a vývoj pre viac ako 500 firiem v susednej Českej republike, kde odpočet na výskum a vývoj existuje už 13 rokov. Inšpirujete sa pri poskytovaní poradenských služieb slovenským firmám skúsenosťami z Českej republiky?

Skúsenosťami, ktoré sme za desať rokov poskytovania služieb v oblasti odpočtu na výskum  a vývoj v susednej Českej republike nadobudli, sa rozhodne inšpirujeme. Postupy a metódy, ktoré sa nám v priebehu desiatok daňových kontrol v ČR osvedčili, implementujeme v rámci best practices aj u našich slovenských klientov. Ide napríklad o dôraz na formálnu správnosť všetkých dokumentov a detail ich spracovania a tiež na interné projektové riadenie firmy, ktoré sa ukázalo byť v rámci daňových kontrol v ČR ako základný predpoklad pre úspešnú obhajobu odpočtu.

Čo myslíte interným projektovým riadením firmy?

Pred využitím superodpočtu odporúčame pripraviť internú smernicu, ktorá by upravovala interné postupy pri identifikácii a realizácii projektov výskumu a vývoja, a taktiež spôsob ich kontroly a vyhodnocovania dosiahnutých výsledkov. Každý projekt by mal mať stanovený odborný riešiteľský tím, ktorý bude zodpovedný za dosiahnutie výsledkov projektu a dodržanie stanoveného harmonogramu a rozpočtu. Odporúčame tiež archiváciu písomných záznamov k projektom výskumu a vývoja, ako napríklad zápisov z porád tímu, skúšobných denníkov, priebežných správ o plnení cieľov projektu, atď.

Čo by ste poradili firmám, ktoré chcú začať s uplatňovaním superodpočtu?

Firmám, ktoré chcú začať s uplatňovaním superodpočtu by som poradila, aby venovali dostatočný čas a pozornosť detailnej analýze projektov, ktoré realizujú alebo plánujú realizovať za účelom správnej identifikácie projektov výskumu a vývoja, a aby určite nepodceňovali dokumentačnú podporu vybraných projektov a nastavenie interných firemných procesov. Ďalej by som im tiež poradila, aby si vybrali jedného zodpovedného koordinátora celého procesu prípravy superodpočtu, ktorý bude riadiť interné tímy ľudí, zainteresované do uplatňovania superodpočtu v danej expertnej oblasti.

 

Mgr. Kristína Šumichrastová

Autorka je riaditeľkou spoločnosti Ayming Slovensko

(pr)

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
06. december 2022 18:35