Správne riešenie pre ojazdené pneumatiky

Žiť ekologicky je dnes veľmi trendy. Potraviny balíme do textilných vrecúšok, obchody úplne vyraďujú plastové igelitky, v drinkoch už nenachádzame plastové slamky, do popredia vstupujú slová ako zero waste a trvalá udržateľnosť. Sú však oblasti, s ktorými sa nám ekológia až tak na prvú nespája.

Správne riešenie pre ojazdené pneumatiky

Rozhodli sme sa zistiť viac o problematike ojazdených pneumatík. Kto sa vlastne o túto problematiku stará? Ako to rieši legislatíva? Čo je to vlastne OZV – organizácia zodpovednosti výrobcov, aké sú jej povinnosti, a aké sú povinnosti pre ostatné subjekty na trhu. Na túto tému sa porozprávame s  konateľom neziskovej organizácie zodpovednosti výrobcov Eltma, pánom Ing. Radimom Filákom.  

Pneumatiky nie sú komunálnym odpadom. Ako sa teda rieši ich likvidácia a kto to financuje, keď na tento typ odpadu sa poplatky nevzťahujú?

Od roku 2016 vošiel do platnosti Zákon o odpadoch 79/2015, ktorý definoval zodpovednosť za pneumatiky nové, tak aj pneumatiky po skončení ich životnosti. Zber a spracovanie pneumatík patrí medzi povinnosti výrobcov a dovozcov pneumatík. Samotný odber je zákonom určený všetkým pneuservisom, predajcom tzv. distribútorom, ktorí od zákazníkov  pneumatiku odoberú a zároveň zmluvou s výrobcom alebo dovozcom prípadne s niektorou OZV si distribútor zaistí ich odber a konečné spracovanie. Od mája roku 2018 môžu aj samotné obce zriaďovať zberné miesta a to vtedy, ak si toto miesto určia v platnom VZN (všeobecne záväzné nariadenie).

To znamená, že spotrebiteľ môže odovzdať pneumatiku v ktoromkoľvek pneuservise  alebo u predajcu bez poplatku aj keď tam pneumatiku nekúpil ani nemenil?

Zákon všetkým pneuservisom i predajcom pneumatík ukladá povinnosť zadarmo prevziať od spotrebiteľa ojazdené pneumatiky bez ohľadu na ich značku,  a to aj v prípade, že nenakúpi ďalší tovar alebo službu. Likvidácia pneumatiky je totiž už započítaná v cene pneumatiky a každý článok predaja musí túto informáciu uvádzať na predajnom doklade.

Aké povinnosti vyplývajú  dovozcom  a výrobcom pneumatík na Slovensku?

Okrem povinnosti zberu a spracovania  pneumatík od distribútora je hlavnou povinnosťou sa registrovať na MŽP (Ministerstvo životného prostredia). Každý, kto dováža pneumatiky, či už z Česka, inej krajiny EU a mimo EU a tieto pneumatiky na Slovensku ďalej  predáva, je povinný sa registrovať. Upozorňujem, že pokiaľ niekto nakupuje od neregistrovaného dovozcu, prechádzajú všetky zákonné povinnosti na neho.

Ako sa dá poznať či je firma registrovaná alebo nie?

Najlepšie je vyžiadať si overenie registrácie  priamo u spoločnosti, u ktorej sa nakupuje. Na stránkach MŽP alebo na stránkach ISOH existuje register výrobcov. Naša spoločnosť  výrobcov  a dovozcov, ktorí sú v našej OZV, uvádza transparentne na svojich stránkach.

Ak firma dováža, či distribuuje pneumatiky a chce samozrejme dodržať zákon, čo má teda robiť?

Prvým krokom je rozhodnutie, či je firma schopná zaistiť plnenie všetkých povinností sama alebo využije služby niektorej OZV. Je veľmi dôležité vybrať si OZV správne, pretože nie je jednoduché zmluvu ukončiť. Zmeniť OZV je v podstate možné iba koncom roku.

Nakoľko existuje riziko nekontrolovateľného importu použitých pneumatík, je dôležité stanovovať a  zvyšovať štandardy OZV v legislatíve tak, aby sa zabránilo tomu, aby sa zo Slovenska nestal „jeden veľký smetný kôš alebo skládka odpadu“. Nástroje, s ktorými by sa dalo toto riziko minimalizovať sú nasledovné:  kvalitná evidencia materiálového toku a taktiež činnosť kontrolných orgánov (colných orgánov).

Čo je vlastne OZV a ako si teda správne vybrať takéhoto spoľahlivého partnera?

Organizácie zodpovednosti výrobcov vznikli na základe potrieb vychádzajúcich zo zákona o odpadoch. V registri autorizovaných subjektov, ktorý sa dá nájsť na stránkach MŽP sú uvedené takéto registrované organizácie.  Spoľahlivá OZV má všetky informácie dostupné na svojich vlastných webových stránkach – to znamená uvádza korektne zmluvné podmienky, zmluvu,  konkrétnych zastúpených výrobcov a dovozcov, sieť zberných miest, ukážky propagácie, správy o činnosti atď. Cena služby nie je vždy hlavným faktorom kvality a spoľahlivosti, lebo správne a udržateľné fungovanie systému je drahá záležitosť . Treba mať na pamäti, že účasťou v OZV sa  subjekt zodpovednosti nezbavuje. V spoločnosti ELTMA  sa riadime hlavne zásadami ako je férovosť, transparentnosť a kredibilita. Nie je postavená ako biznisový projekt, ale ako reálna služba verejnosti a spoločnosti. 

Je dôležité, aby kapacít  na spracovanie odpadov bolo čo najviac, aby sa nakoniec nemuselo  za účelom spracovania vyvážať až do zahraničia. Vlády v rôznych krajinách pristupujú k problému odlišne. Stálo by za to zamyslieť sa nad podporou tohoto segmentu, či už rôznymi daňovými úľavami alebo podporami na vytváranie nových recyklačných kapacít, poprípade zvýhodnenie výrobkov vyrobených z recyklátov v rámci tzv. zelených zákaziek.

Hovoríte o kontrole materiálového toku na rôznych úrovniach. Čo to však vlastne je?

Je to proces od okamihu uvedenia výrobku, v našom prípade pneumatiky, na trh, až po ukončenie životnosti,  a zahŕňa aj spätný zber, konečné spracovanie, až po transformáciu cez druhotne surovinový výrobok. Monitoring materiálového toku je veľmi zásadný pre kontrolnú činnosť a evidenciu štátu, kde takto jasne definované toky umožňujú odkryť aj neférových hráčov. Takéto subjekty môžu totiž zo zahraničia dovážať do republiky odpady alebo dovážať pneumatiky bez financovania ďalšieho nakladania s odpadom.    

Naša spoločnosť pracuje s údajmi o pohybe výrobkov a veľmi sofistikovaným spôsobom  takto monitorujeme materiálový tok.  Systémovo monitorujeme nie len uvedenie výrobkov na trh od našich účastníkov, vývoz pneumatík mimo Slovensko, hmotnosť pneumatík z konkrétnych zberných miest, ktorá sa postupne cez zber a logistiku  dostáva ku konečnému spracovaniu a recyklácii, ale aj ďalšie dôležité informácie. Je to jedna z našich zásad, spĺňa naše štandardy transparentnosti.

Aj prevencia by mala byť súčasť štandardov OZV

Štandardom, ktorý sa snažíme na Slovensku presadiť je aj prevencia. Chceme predchádzať tomu, aby sa pneumatiky objavovali na miestach ako sú lesy, potoky a iné miesta, kde by sa pneumatika nemala nikdy zásadne objaviť. A preto naša spoločnosť v súčasnosti len na základe dobrovoľnosti  realizuje opatrenia, aj nad rámec zákona. Budujeme zbernú sieť čo najbližšie a najhustejšie ku konečným spotrebiteľom, a sme presvedčení, že takýto štandard by mal byť samozrejmosťou pre všetkých ostatných hráčov na trhu. Tým pádom už nikdy nebolo potrebné riešiť napríklad otázku neželaných skládok. Naša OZV nezváža iba z miest, ktoré sú logisticky a ekonomicky výhodné. Naše zberné miesta nájdete od najväčších až po najmenšie mestá a obce, aby aj tie najvzdialenejšie a najmenšie miesta Slovenska mali rovnaký komfort. 

Organizácia Eltma  je súčasťou ELT fóra- európskej organizácie Etrma, ktorá  sídli v Bruseli a zastupuje všetkých svetových výrobcov pneumatík. ELT fórum je platforma, ktorá združuje podobné spoločnosti, v rôznych štátoch Európy. Máme vždy aktuálne informácie o plánovaných aktivitách EU, vymieňame si skúsenosti na pravidelných stretnutiach a zjednocujeme dáta. Snažíme sa v rámci našej činnosti tieto znalosti a skúsenosti preniesť do legislatívy, aby sme predišli rôznym problémom, ktoré sa už odohrali v iných krajinách. Priali by sme si, aby tieto informácie  a skúsenosti čo najviac a najlepšie  využité, pretože už sa nepohybujeme v teoretickej rovine. Sme presvedčení, že tým vieme pomôcť tomu najdôležitejšiemu cieľu, ktorým je ochrana životného prostredia a ľudského zdravia.

OZV ELTMA je nezisková organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá umožňuje plnenie povinností výrobcov a dovozcov pneumatík transparentne a za nediskriminačných podmienok. Pomáhame distribútorom plniť povinnosť spätného zberu pneumatík, a to spoľahlivo a bezplatne. Spoločne vytvárame lepší svet.  www.eltma.sk

(pr)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.